Kazakhstan Regional Contest

Host city:Almaty, Astana
Host university:Kazakhstan National University, Nazarbayev University
Participating regions:Kazakhstan
Contest Dates:November 5, 2023

Registration

Standings Contest Standings

Contacts

undefined
Contest Director, Chief Judge
Matkarimov Bakhyt Turganbayevich
Nazarbayev University
mail
bakhyt.matkarimov@gmail.com
phone
+7-701-715-05-88
undefined
Vice Contest Director
Akhmed-Zaki Darkhan Zhumakanovich
Vice-Rector, al-Farabi Kazakh National University
mail
Darhan.Ahmed-Zaki@kaznu.kz
phone
+7-727-377-32-21, +7-777-246-93-74
undefined
Technical Director
Iglikov Artem Vladimirovich
Kazakh-British Technical University
mail
artem.iglikov@gmail.com
phone
+7-777-277-80-33
undefined
Contact Person
Urmashev Baydaulet Amantaevich
al-Farabi Kazakh National University
mail
baidaulet.urmashev@kaznu.kz
phone
+7-702-966-95-50, +7-727-377-35-66

Archive

2023

Standings Contest Standings

2022

Standings Contest Standings

2021

Standings Contest Standings

2020

Standings Contest Standings

2019

Standings Contest Standings

2018

Standings Contest Standings

2017

Standings Contest Standings

2016

Standings Contest Standings

2015

Standings Contest Standings

2014

Standings Contest Standings

2013

Standings Contest Standings

2012

Standings Contest Standings

2011

Standings Contest Standings

2010

Standings Contest Standings

2009

Standings Contest Standings

2008

Standings Contest Standings

2007

Standings Contest Standings

2006

Standings Contest Standings

2005

Standings Contest Standings

2004

Standings Contest Standings

2003

Standings Contest Standings