ICPC 2022—2023, NERC — Northern Eurasia Finals, Siberian Site

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1Omsk SU: 3 (Moiseev, Mingazov, Silaev)+3
268:01
...+
34:08
+
14:23
....+1
186:37
.4582
2SibSUTI: 1 Neutral (Kashkarev, Solodkin, Boyarkin)+
276:46
...+1
21:40
+
33:14
....+3
224:51
-14634
3SibSUTI: 2 TRIPLE_A (Podkovyrov, Nikolaev, Dubrovin)-14...+
51:33
+2
35:41
....+5
194:50
.3420
4Tomsk PU: 1 (Степанов, Kuzlyaev, Васин)-1...+
51:25
+2
39:39
....+3
238:46
.3428
5NSTU: 6-FPMI (Afonin, Zatyazhchuk, Isakin)-2...+
67:02
+
132:53
....+2
233:26
.3472
6SibSUTI: 6 hodgepodge (Lugovaya, Mal'cev, Koynov)-1...+2
116:09
+
54:39
......2210
7Tomsk PU: 2 (Gan, Bukhalov, Kostenko)....+
207:38
+1
87:29
......2314
8SFU: CHERVI (Solodnikov, Nosov, Strekalovskiy)....+
225:16
+2
83:19
......2348
9Altai STU: 1 (Shulpov, Shintyapin, Krasnikov)....+1
162:45
+3
114:56
....-9.2356
10Omsk SU: 2 (Teslov, Ruzanova, Bugaev)....-2+
82:20
......182
11NSTU: 12 (Eremeeva, Kirichenko, Golekbarova)....-1+1
66:26
......186
12Buryat SU: 3: OP2G (Nasanov, Шадрин, Ilin).....+1
70:40
-5.....190
13NSTU: 4 (Semyonov, Kolpakov, Pleskach)....+
131:03
-5......1131
14NSTU: 5 (Averyanov, Kulizhnikov, Lobastov).....+2
117:44
-2....-21157
15Buryat SU: 2: SYAS (Beloborodov, Oshorov, Dmitry).....+3
111:13
-1.....1171
16Omsk SU: 1 (Gusev, Manuilov, Kramskoy)....-10+5
90:11
......1190
17Altai STU: 4 (Tagaev, Silyanov, Medvedev).....+4
218:52
......1298
18Khakas TI of SFU: 1 (Yarova, Nabirukhina, Shchetinina)..-1...-3.....00
18Altai STU: 3 (Vorobyev, Timonin, Brazhnikov)-1.....-1.....00
Total runs24010284912000283
Accepted20001016000050
Rejected22010183312000233
First Accept268:0121:4014:23186:37
Last Accept276:46225:16218:52238:46