ICPC 2023—2024, NERC — Northern Eurasia Finals, Siberian Site

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1Novosibirsk SU: 1: Avdim last hope (Mokrousov, Lylova, Plyusnin)+
69:11
+
54:45
.+
79:25
+8
249:47
....+
113:02
+
39:17
+
7:46
7770
2Novosibirsk SU: 2: MathWay (Goncharov, Malinovskii, Fesenko)+
69:53
+
126:04
.+1
76:24
+6
196:39
.....+
26:24
+
5:47
6638
3SibSUTIS: 9 (Boyarkin, Solodkin, Prilepa)+4
101:12
+4
256:32
.+3
154:28
+
212:36
.....+
86:44
+
9:44
61038
4North-Eastern FU: Ice Guys (Obudov, Dmitriev, Kulichkin)+4
88:14
-2.+1
127:40
......+
177:59
+1
9:03
4521
5Novosibirsk SU: 3: Successful payment (Bukhner, Vladimirov, Kulakov)+4
167:30
+3
250:34
........+
119:11
+
16:46
4692
6Buryat SU: (INF)acts (Panteleev, Smolyov, Gorbacheva)+
77:16
.........+
229:20
+
20:25
3326
7Novosibirsk SU: 5: ICPC reboot (Maksakovsky, Nikiforov, Lozhnikov)+2
231:25
..-1......+
197:05
+
11:12
3479
8Irkutsk SU: Amigos (Nazimov, Buchnev, Vyatkin)+3
163:47
.........+
288:57
+
17:41
3528
9Far Eastern STU: DevOchka (Kravets, Kochetkova, Bondar)+2
56:24
..........+
15:18
2111
10INRTU: Dai Manki (Shamrin, Filatov, Ergeshov)+1
48:15
-5.-32.......+
185:12
2253
11Far Eastern FU: BosonHiggsPrice (Lugovoy, Gorbatenko, Skazkin)+3
274:10
..........+
95:59
2429
12SibSUTIS: 10 (Shalashov, Kotov, Dubrovin)-6..-4.......+
9:11
19
13North-Eastern FU: Lafa (Vlasov, Gavrilev, Dmitriev)-6..........+
14:59
114
14Novosibirsk STU: 1: Masters (Boorlakov, Pavlov, Ishutin)-3........-1-2+
18:01
118
15Novosibirsk STU: 2 (Bykovskaya, Tolstih, Barkovskiy)-10.....-2....+
19:07
119
16Omsk SU: 7 (Markov, Shmurygin, Nominas)...-5.......+
21:12
121
17SibSUTIS: 5 (Druchinin, Shpilev, Prosyannikov)-4..........+
22:31
122
18Buryat SU: 2: SYAS (Oshorov, Dmitry, Beloborodov)-3..........+
27:30
127
19Far Eastern FU: Thanks to ICPC partners from CODE work (Smolnikov, Svirin, Timofeev)...........+
28:16
128
20Novosibirsk STU: Sizifs (Kulizhnikov, Averyanov, Lobastov)-6-1-1........+1
17:38
137
21Siberian FU: Krasnoyarsk_moment (Pominov, Nazarov, Ursta)-5..........+1
24:05
144
22Irkutsk SU: Yellow pencil (Purtov, Kadach, Shilov)-7..........+1
36:40
156
23Far Eastern FU: Fredy Fazber (Terekhin, Bolotaev, Startsev)-2..........+1
44:13
164
24Omsk SU: 5 (Islankin, Andruschenko, Kurochkin)-5..-6.......+
119:30
1119
25Novosibirsk SU: 7: Lucky strike (Golenko, Balashov, Mikhail)-6..........+2
88:20
1128
26Siberian STranspU: 5 (Eremenko, Isupov, Popov)...........-600
Total runs1011915817020021038
Accepted11404300001825
Rejected90151541402001213
First Accept48:1554:4576:24196:39113:0226:245:47
Last Accept274:10256:32154:28249:47113:02288:57185:12