ICPC 2023–2024, Northwestern Russia Regional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKLM=Time Qual
1SPb SU: block of cats (Danilevich, Ushakov, Turevskii)+
2:24
+4
85:33
+4
155:20
+
6:05
+
59:40
+
120:09
+
38:35
+1
188:39
+9
124:42
+
18:51
+
15:12
+
95:59
+1
13:02
131298Q
2SPb ITMO: pengzoo (Iakovlev, Golikov, Perveev)+
3:00
.+4
167:37
+
16:17
+1
94:34
+1
207:48
+
51:23
.+1
80:53
+
32:50
+
20:12
+
294:07
+1
21:23
111145Q
3SPb SU: [075342] ∘ [075341] ∘ MCS = <3 (Savin, Ostapenko, Vyguzov)+
3:44
+13
287:42
+
256:38
+
5:21
+2
91:32
+
187:28
+2
114:45
.+1
141:49
+1
55:58
+
27:55
.+2
24:52
111610Q
4SPb SU: \_ -> chill (Khargeliia, Pavlenko, Volkov)+
3:42
-12-3+
22:24
+4
190:46
+
97:00
+
32:10
+1
170:29
+
85:59
+
46:19
+
35:01
.+2
16:22
10836Q
5SPb SU: Mamaev Is the Lion of Fortune (Ralnikov, Ternopol, Dobrynin)+
4:00
..+
29:28
+1
120:44
+1
166:45
+
182:22
.+2
150:51
+
58:43
+
52:53
+
259:16
+
23:52
101123Q
6SPb ITMO: Bread for 14.5 rubles (Ivchenko, Matveev, Konovalov)+
3:13
-1+
216:16
+3
117:04
+1
150:02
+
269:14
+
57:36
.+
130:16
+
43:55
+1
32:29
.+
14:41
101131Q
7SPb SU: 25 (Chvanov, Khabarov, Trubnikov)+
5:01
.+2
196:33
+
30:52
+2
234:03
+
190:36
+2
66:46
.+4
176:31
+
55:15
+
39:19
.+1
45:45
101256Q
8SPb SU: Deprecated AI (Vasilev, Novozhilov, Loginov)+
4:06
-2+
79:40
+
20:38
+7
211:59
+
263:58
+
126:17
.+3
291:45
+2
91:20
+
36:40
.+1
21:55
101402Q
9SPb ITMO: I don't know (Kutasin, Damasevich, Senkin)+
3:08
.-2+
9:38
+6
127:06
+1
229:06
+
62:34
.+
173:59
+
60:24
+
40:08
.+
21:15
9864Q
10SPb ITMO: Cataleptodius (Ibraev, Hakimov, Oreshin)+
9:01
-1-1+
42:44
+12
129:46
+2
266:45
+
71:33
.+
147:01
+
66:14
+
62:37
.+
53:02
91125Q
11SPb ITMO: KTIS (Farafonov, Bagardynov, Tarasov)+
7:08
..+
13:07
+
260:18
.+1
178:12
.+
80:05
+
115:12
+1
37:00
.+
29:05
8759Q
12SPb SU: S hours of chill (Berezin, Stepanov, Iaremenko)+
4:55
.+2
242:42
+
41:22
-7-4+3
79:13
.+
114:01
+
93:57
+
21:18
.+2
49:06
8783
13SPb HSE: Ikarus (Batygin, Nikolaeva, Vinogradov)+
5:59
-11.+
19:25
+2
193:44
-4+
91:10
.+1
222:49
+
119:39
+
58:52
.+
39:34
8806Q
14SPb SU of Tech and Design: PMI (Romashenko, Kipriyanov, Akilov)+
22:23
..+3
35:34
+
159:11
-12+
55:32
.+1
202:38
+1
126:52
+
41:37
.+4
18:24
8838Q
15Petrozavodsk SU: C_3^2 PI (Roitburd, Lavrov, Krishtal)+
7:03
..+
11:51
+5
170:44
-8+
234:34
.+
204:32
+1
68:58
+
29:17
.+
19:34
8862Q
16SPb ITMO: Three manuls (Arystanbek, Kolezhuk, Podgorny)+
3:11
..+
8:26
+6
288:00
-5+
93:56
.+2
187:25
+1
57:11
+
29:53
.+1
21:40
8886
17SPb SU: YKKONEN (Agranovskii, Gabitov, Titov)+
4:36
..+
96:09
+1
55:06
-2+2
270:17
.+2
123:22
+
74:44
+
103:54
.+2
68:07
8933
18SPb SU: Basis (Perikov, Mikhailov, Zakharov)+
5:09
..+2
58:50
+3
190:24
-1+
269:21
.+1
161:00
+
112:02
+
69:49
.+
49:02
81033
19SPb SU: Shirovlasiki 1.0 (Bogdanov, Mishukov, Khisamutdinov)+
5:24
..+
18:11
+
118:47
+
271:19
-6.+5
171:03
+
181:00
+
38:20
-12+3
80:59
81042
20SPb SU: 10 milliardov shtrafa (Khusnullin, Vildanov, Saitov)+
5:32
-4.+1
20:19
+4
149:02
-1+2
274:14
.+3
265:32
+
92:10
+
30:03
.+
16:30
81051
21SPb HSE: Druzhba Algosov (Sarantsev, Peshkov, Yukachev)+
5:53
..+
65:09
+
181:49
.+1
151:27
.+1
295:15
+
195:19
+2
98:30
.+
23:50
81093Q
22Petrozavodsk SU: Wonderful Title With Positive Attitude (Smirnov, Anisimov, Sobianina)+
6:37
..+
39:38
+9
171:15
-4+3
206:48
.+1
266:09
+
64:45
+1
30:41
.+2
23:54
81125Q
23SPb ITMO: Anzhumania (Minchakov, Gosunov, Ulin)+1
9:13
-1.+2
106:57
+7
204:17
-15+
135:08
.+4
235:48
+1
120:30
+
58:46
.+
69:51
81236
24SPb ITMO: optimized out (Osipov, Shevchenko, Chernishev)+1
3:09
..+
31:51
+6
295:34
.+2
283:20
.+4
247:51
+2
257:56
+1
47:25
.+5
55:31
81638
25SPb SU: KoKoShnik (Korotchenko, Korotchenko, Shmidt)+
2:40
-10.+
10:10
+1
124:13
.+
67:40
.-10+
56:50
+
29:23
.+1
22:54
7350
26SPb HSE: Ti ne drug i ne vrag, ti ne yav' i ne son, chto-to mejdu (Lebedev, Denisov, Khanmurzin)+
5:16
..+
9:55
+2
145:59
-3..+2
255:30
+
49:47
+
17:06
.+1
30:21
7610
27SPb ITMO: grdkrll (Maksimova, Murysin, Kumzerikov)+
8:12
.+
293:44
+
14:50
+
69:35
.-5..+
87:29
+
75:16
.+2
61:39
7647
28SPb ITMO: October—5 (Trofimov, Kolotov, Khromov)+
3:40
..+
27:07
+2
189:50
-4+
203:19
..+
96:18
+
49:18
.+2
24:17
7671
29SPb SU of AI: 1703 (Kurilov, Semkov, Zaripov)+
5:52
..+
31:53
+1
271:05
-1+
114:53
..+2
220:40
+
58:38
.+1
30:03
7809Q
30SPb ITMO: Joint Excavation (Zolotarev, Kazantsev, Frank)+
10:52
..+
11:34
+3
243:23
-1+1
183:06
.-1+
148:32
+
128:15
.+
23:06
7826
31SPb SU: RiskyBeesness (Skalt, Tyuryaev, Kuznets)+
104:58
..+
146:08
+2
214:25
-1+1
78:26
.-17+
164:13
+
52:52
.+
20:06
7838
32SPb SU: Tabula Rasa (Vakhrushev, Mikhailov, Ionin)+
7:39
-6.+
20:36
+1
174:26
-2..+
292:37
+
171:23
+
57:21
.+1
79:29
7840
33SPb SU: Kartasheva's fun club (Garifzianov, Vasilev, Rafikov)+
5:10
..+4
24:17
+1
197:53
...+3
276:18
+
79:44
+
35:20
.+1
52:04
7848
34SPb ITMO: umom (Popov, Gribakin, Spitsyn)+
5:40
.-12+1
13:25
+2
148:22
...+4
234:19
+4
94:26
+
25:15
.+2
70:37
7849
35SPb ITMO: zurmina team (Konyk, Shvarts, Ryskov)+
3:54
-7.+1
37:32
+12
256:50
.+1
133:09
.-3+1
81:09
+1
56:51
.+
18:08
7904
36SPb HSE: Deep Learning Fantasies (Filatov, Afonkin, Povolotskij)+
4:15
..+
58:18
-6-1+1
124:56
.+4
260:02
+2
156:22
+
73:55
.+
97:37
7912
37SPb ITMO: Yeti (Shchetinin, Petrov, Kuzivanov)+
6:06
..+
50:49
+
289:53
.-4.+2
159:17
+
203:57
+
82:17
.+2
65:09
7934
38SPb ITMO: Last Hope (Dubinin, Podgorodnev, Dunaev)+1
13:46
-4.+
29:51
+
118:38
.-2.-7+1
141:03
+
59:37
.+2
17:20
6457
39SPb ITMO: Leonid Skorniakov Fan Club (Shumilov, Skorniakov, Parnikov)+
4:25
..+
13:57
-2...+
191:54
+
92:41
+
51:31
.+3
72:46
6483
40SPb ITMO: PIVNAYA SOSISKA (Nekrasov, Podkorytov, Shchetinin)+
13:51
-1.+
55:22
-6-1..+2
205:22
+
72:44
+
42:03
.+2
25:59
6492
41SPb HSE: 163BUGSINMYCODE (Sidorenko, Ivasenko, Pozdnyakov)+
3:32
..+
20:00
-2.+1
283:45
.-1+
66:57
+
44:28
.+2
83:33
6559
42SPb ITMO: np full chmony (Gorodnov, Pakulnevich, Maslennikov)+
6:51
-15.+1
57:39
-8-1-2.+1
203:11
+
77:02
+
118:39
.+
87:03
6588
43SPb ITMO: WHY SO OPTIMIZED? (Muftiev, Yatsuk, Timkanov)+
4:38
..+
22:18
+
267:12
...-2+
42:20
+
68:24
.+3
144:54
6607
44SPb ETU: watermelon (Lutsenka, Skiba, Ignatiev)+
5:53
.-1+
24:01
..+
289:30
..+
187:14
+
37:23
.+1
48:05
6610Q
45SPb SU: Penaltymaxxing (Tulchinskii, Milshin, Pakkanen)+
5:57
..+
11:56
+8
247:33
.-4..+2
103:51
+
22:47
.+
34:07
6622
46SPb SU: Ancient Russ (Romanov, Platonov, Rudovich)+
3:32
..+
68:43
+1
146:15
...-14+
165:52
+3
204:48
.+1
41:29
6727
47SPb SU: From Zeroes To Heroes (Zaitsev, Kopeikina, Petrov)+
5:12
..+1
184:45
+2
172:14
.-2..+
163:34
+1
126:40
.+3
30:34
6820
48SPb SU: 50 (Beliakov, Sulgan, Smolin)+
16:48
..+
10:28
+6
222:08
...-7+
130:31
+2
189:05
.+6
62:27
6909
49SPb HSE: semnashka (Kochetov, Khammatov, Kutsenko)+
5:35
..+8
162:55
..+
206:18
.-13+1
100:15
+
72:23
.+5
183:05
61008
50SPb HSE: PMC Kopeliovich (Kalinin, Redko, Malikov)+
6:11
..+
26:00
-9-1-7..+
101:44
+
24:36
.+
16:11
5173
51SPb ITMO: KekOriki (Boitsova, Galuza, Bobovskiy)+
5:23
-1-1+
24:04
-2-10-1..+
93:06
+
13:51
-2+2
51:31
5226
52SPb ITMO: Forest Brothers (Shilkin, Mavlyutov, Zakharov)+
6:58
..+
42:27
-7.-13..+
95:40
+
23:50
.+
63:10
5229
53SPb SU: Kolobki (Shishin, Fattakhov, Demchenko)+
6:01
..+
45:43
-4...-7+
136:24
+
56:56
.+
33:15
5276
54SPb SU: Students&butsa (Malov, Barkovskaya, Peshkov)+
8:18
..+
27:40
.-2-4..+
109:53
+
66:00
.+1
58:41
5288
55SPb HSE: GenerationOfMiracles (Semenkovich, Moskvitin, Efimov)+
3:40
..+
57:44
...-2.+1
130:38
+1
96:22
.+
78:40
5404
56Petrozavodsk SU: E, Bash (Simagin, Gasova, Alekseev)+
4:47
-3.+1
34:03
.-1...+
196:42
+
54:04
.+3
41:56
5409Q
57SPb BSTU: NeDebajim (Utkin, Borisov, Kirillov)+
22:30
..+
69:54
.....+
207:38
+
105:34
.+2
73:14
5516
58SPb ITMO: Tri kota j (Shein, Khairullin, Ananskikh)+
8:36
..+2
56:44
+7
270:56
-2...-1+
11:36
.+
55:34
5580
59SPb SU: Little honeys (Luchinin, Kutiavin, Likhachev)+
10:28
..+
8:55
-10.-4..+1
206:45
+4
118:51
.+2
128:43
5610
60SPb SU of Economics: pundits (Smolyaninov, Krestyaninov, Zelin)+
7:39
..+
245:15
.-2...+1
233:23
+2
144:52
.+2
36:11
5765
61SPb SU of Telecom: 404BNF.SUT (Sabirullov, Rasskazchikov, Sumenkov)+
5:05
..+
76:24
.....+2
278:52
+10
239:35
.+1
120:15
5978
62SPb SU: miniBizons (Glazunov, Pokhabov, Zakarlyuka)+
3:36
..+
11:39
-8.-18..-2+
47:31
.+1
42:06
4123
63SPb SU of AI: GIGachad (Baukov, Gerasimov, Ivanov)+1
13:19
..+1
40:41
......+2
168:10
.+2
126:46
4467
64SPb Forest TU: knk_web (Lebedev, Litovets, Kantorin)+
23:11
..+1
220:41
......+1
137:39
.+
103:25
4523
65Mil A of Comm: N1 (Sadreddinov, Valeeva, Ryabinin)+
6:22
-3.+
35:43
.-5....+1
140:11
.+4
277:11
4558
66SPb SU of AI: Romashki (Semenov, Solov'yov, Safronov)+
6:52
-5.+1
227:56
......+
199:58
.+2
148:35
4640
67SPb Mining U: 21-RBO (Brovchenko, Rublev, Akopyan)+1
10:12
..+2
214:00
.....-2+
96:58
.+5
182:18
4662
68Novgorod SU: GG (Evseenko, Kulakov, Popov)+
26:01
..+4
252:34
......+
95:18
.+4
132:43
4665
69SPb Mozhaisky MSA: 2 (Melnikov, Lukyanenko, Poletaev)+
11:33
.-1+5
106:06
.-1...-4+3
152:21
.+3
199:55
4688
70SPb SPU: Pyshki po 15 (Son, Alekseenko, Sazykin)+
10:13
..+
236:38
.-2....+2
296:08
.+2
117:36
4739
71Military Engineering I: VKS (Zhuk, Vasilkov, Stukalov)+
8:09
..+6
254:52
......+3
150:46
.+9
184:48
4956
72Mikhailovskaya Mil Artillery A: 2 (Kopylov, Smirnov, Slavin)+
8:28
..-2.-2....+
134:31
.+2
80:07
3262
73SPb Mining U: 22-JNS (Zhulin, Nikitin, Kaposhko)+
14:42
........+1
261:39
..+
38:30
3333
74SPb SU of Telecom: BonchBotz.SUT (Timoshkov, Ganichev, Mikhailov)+
8:57
.-1+1
94:23
.....-2-5.+2
174:39
3336
75SPb Mining U: 23-VVV (Vorobyov, Kilyakov, Bender)+
9:12
..-1......+1
163:39
.+3
214:36
3466
76SPb SU of Economics: Choose Algorithms, Not Drugs (Mitrofanov, Sterlin, Shkolenko)+
13:09
..-2.-6....+
264:15
.+
191:05
3468
77SPb BSTU: Nazvanie (Krasilnikov, Burov, Burchak)+
5:02
..+2
216:32
......+2
168:43
.-83469
78Novgorod SU Polytechnic College: Espada (Vasilev, Ryakhov, Zhabchikov)+
13:36
..-1......+3
214:51
.+1
192:04
3499
79SPb ETU: kopya239 (Gerasimenko, Mamin, Melkumaynts)+
13:58
-2.+1
242:09
......+
253:43
.-23528
80SPb BSTU: Ultra (Oshurkov, Ovsyannikov, Bondarenko)+
80:07
.-2..-3...-4+
147:21
.+6
291:19
3638
81Mil A of Comm: N5 (Voitenko, Kartavykh, Titarenko)+
12:32
-2.+
92:34
......-4.-32104
82SPb Mozhaisky MSA: 1 (Zakharov, Chubur, Salbiev)+
8:37
..-4......+
136:57
.-32144
83Makarov SU of Mar and IS: 2 (Trigubovich, Savelev, Shabunevich)+
13:21
..-1.-3....+
154:11
.-52167
84SPb SPU: primates (Belonogov, Baranov, Ogorodnikov)+
33:29
..-3......+1
117:41
.-112170
85Novgorod SU Polytechnic College: SYNDICATE (Prokhnitsky, Rudnitskiy, Mankoshev)+
12:30
.........-1.+2
134:16
2186
86SPb Forest TU: DataStream (Mironov, Kharlampieva, Mihalev)+
10:19
..-1......+6
118:47
.-32248
87SPb Forest TU: MyLittleCode (Gavrilyuk, Prigozhaeva, Babich)+
10:24
.........+
284:29
.-42294
88SPb SU of Economics: Business teapots (Lalande, Kakunin, Berkutova)+
11:00
-1.-2......-2.+4
274:57
2365
89SPb SU of Telecom: TeleTeam.SUT (Starkov, Bayzigitov, Nikolaev)+
5:07
.-1-2.-2......+6
297:02
2422
90Mikhailovskaya Mil Artillery A: 1 (Shabalin, Limonov, Belotelov)+
10:52
-2.-1........+14
260:38
2550
91Russian S Hydromet U: itHidro (Alekseev, Lobanov, Nerpin)+
8:13
...........-518
91SPb SU of Arch: Old_childrens (Glotova, Melnichenko, Villebois)+
8:40
........-2-3.-518
93Mil A of Comm: N2 (Mymrina, Bystrov, Chichkov)+
9:21
-1.-2-1.......-219
94Makarov SU of Mar and IS: 1 (Shorin, Grigorev, Kharicheva)+
10:02
..-1......-4.-5110
95SPb ETU: SOLOmid (Lukin, Tapekha, Derkacheva)+
13:04
..-1........-13113
95Mikhailovskaya Mil Artillery A: 3 (Nevzorov, Tremboveckiy, Uskov)+
13:51
..-1.........113
97Novgorod SU: team 302 (Filippov, Shorokhov, Proskurin)+
21:21
..-5.-1......-2121
98Military Engineering I: (Nikolaev, Melihov, Vorobiev)+
26:52
........-7..-1126
99SPb SU of Arch: B&Y (Rasskazov, Kovalev, Igumenova)+1
40:58
..-2......-3.-4160
100SPb Mozhaisky MSA: 3 (Strelnikov, Anikeev, Lappo-Danilevsky)+1
48:43
..-9........-1168
101Makarov SU of Mar and IS: 3 (Vershinin, Podobriy, Hohlov)+4
105:24
.........-6..1185
Total runs11411745180245131129718211416918318
Accepted10128754211332336184383
Rejected1311537105203120965149538515235
First Accept2:2485:3379:405:2155:0697:0032:10170:2980:0518:5111:3695:5913:02
Last Accept105:24287:42293:44254:52295:34271:19289:30188:39295:15278:52297:27294:07297:02