ICPC 2022—2023, NERC — Northern Eurasia Finals

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=TimeMedal
1MIPT: Yolki-palki (Nagibin, Mustafin, Evteev)+1
46:43
+1
243:24
+2
223:46
+
109:40
+
8:02
+
26:53
+
260:46
+
65:05
+1
211:28
.+
32:55
.101323G
2HSE: FFTilted (Kudryashov, Babin, Romashov)+1
100:17
+1
207:10
-3+
68:34
+
14:35
+
5:04
+
252:14
+
135:24
+1
190:51
+1
278:03
+
73:51
.101402G
3SPb SU: Urgant Team (Grigoryev, Karpovich, Ivanov)+
154:45
+
207:29
.+
163:43
+
22:06
+1
13:33
+
295:32
+2
259:35
+1
69:05
.+1
51:39
.91333G
4Belarusian SU: 1: Dungeon Thread (Klimasheuski, Paliukhovich, Dzenhaliou)+
80:46
+
184:54
.+1
90:01
+
17:42
+
11:07
.+1
143:34
+2
236:39
-1+
130:08
.8971G
4SPb ITMO: pengzoo (Iakovlev, Perveev, Golikov)+
25:39
+
176:45
+
290:10
+
218:04
+
15:57
+
10:29
.-6+2
134:37
.+
63:29
.8971G
6MIPT: Log-rank conjecture (Shekhovtsov, Sadovnichiy, Efremov)+2
105:32
+
289:08
+5
232:51
+
51:34
+
19:26
+
10:40
.-1.+
248:50
+
120:10
.81214S
7MIPT: SkyFall (Surkov, Peregudov, Belyi)+
51:59
+
172:32
.+
170:48
+
25:38
+
11:04
.+
253:30
-2.+1
88:00
.7790S
8HSE: It Has To Work (Ivanova, Novikov, Machugovskiy)+1
48:22
+1
203:47
.-7+1
20:06
+
39:38
+
109:53
+
163:44
..+4
127:58
.7849S
9MIPT: Machula's fun club (Zgursky, Tretiakov, Gaponov)+
42:44
..+
141:32
+
16:05
+
30:26
+1
292:15
+1
183:45
..+1
105:26
.7869B
10SPb SU: Willing to chill in WF (Khargeliia, Volkov, Pavlenko)+1
49:49
+2
164:02
.+2
247:33
+
24:48
+
16:01
.+6
111:14
-2.+
96:00
.7927B
11MIPT: Emil, we are with you (Divilkovskiy, Anikin, Savvateev)+
171:37
+
275:44
.+1
259:20
+
20:36
+
13:00
.+
202:04
-1.+2
51:52
.71051B
12Innopolis: U A (Hakimiyon, Hokimiyon, Ahmed)+5
83:12
+
123:01
.-1+
39:25
+2
36:51
.+3
298:26
+3
225:24
.+1
85:25
.71169B
13SPb SU: 36 (Danilevich, Turevskii, Ushakov)+
242:56
+
240:30
.+3
267:46
+
240:41
+
240:52
+1
242:15
.-2-27+
241:40
.71792
14Kazakh-British TU: DeoxyriboNucleic Acid (Kanatuly, Altybay, Tursynbay)+1
96:57
+
121:17
.+
225:38
+
27:36
+
21:13
..-2.+
67:19
.6577
15SPb HSE: Just3Keks (Bukov, Mosin, Epifanov)+
51:04
+
277:02
.+
154:25
+1
25:43
+
15:54
.-2..+1
80:15
.6642
16Belarusian SU: 3 (Kernazhytski, Koval, Melnichenka)+
63:04
+
279:06
.+
182:15
+1
25:01
+
16:24
.-1..+
85:01
.6670
17HSE: Elderly Passion Fruit (Markelov, Pustovalov, Nekrasov)+1
91:40
+1
178:03
.+1
260:00
+
10:46
+
20:06
.-8..+1
95:45
.6734
18HSE: FAT (Zimanov, Zimanov, Popov)+
143:16
+
223:13
.+
203:10
+
27:46
+
30:45
..-5.+2
80:51
.6746
19SPb ITMO: Cataleptodius (Hakimov, Ibraev, Oreshin)+2
128:20
+1
200:14
.+
272:59
+
40:39
+3
47:37
.-2..+1
58:28
.6885
20Nazarbayev U: wf or gf? (Aldazharov, Batyrkhan, Omarov)+
117:50
+1
293:23
..+
23:17
+1
41:53
.+1
270:49
..+1
97:01
.6921
21HSE: Dirizhabl’ (Arzhantsev, Akulov, Pogodin)+1
65:05
+4
295:28
..+1
25:42
+
14:24
.+3
209:23
-1.+3
111:01
.6959
22Belarusian SU: 2: Fiksiki (Kharasau, Koshchanka, Kastsiany)+10
266:00
..+1
298:47
+
45:26
+
19:01
.+
230:36
..+2
46:37
.61164
23AITU: 1 (Muratov, Aliaidar, Kamzabek)+1
94:21
+3
232:00
.-1+
29:40
+
14:19
.+10
299:51
..+4
148:04
.61176
24Moscow SU: apes together strong (Voyt, Bargatin, Grigorev)+3
114:28
+2
294:24
..+
66:11
+4
38:16
.+11
252:35
..+3
168:36
.61392
25SPb SU: 25 (Chvanov, Khabarov, Trubnikov)+2
131:45
..+2
159:26
+3
38:38
+
9:29
..-6.+1
65:59
.5562
26Belarusian SU: 4: OSUTeam (Ulyanau, Barysau, Shishkou)+
55:47
...+1
37:20
+
18:40
.+4
234:26
-2.+2
111:23
.5595
27BSUIR: #1: So stuffy (Loseu, Halukh, Markavets)+3
140:10
-2.+
195:44
+1
39:42
+
20:15
....+2
111:43
.5625
28MIPT: Pshimaf Naniz (Alekseev, Myasnikov, Mukhametgalin)+1
82:42
+1
244:08
.-4+
41:58
+
16:22
.-4..+3
153:28
.5636
29Novosibirsk SU: 4: MathWay (Malinovskii, Fesenko, Goncharov)+1
117:29
...+
28:38
+
19:15
.+8
261:19
..+1
99:05
.5724
30SPb ITMO: I don't know (Kutasin, Khritonenko, Senkin)+2
211:29
+1
296:35
..+
32:18
+
24:02
....+
135:02
.5758
31Saratov SU: K (Brovko, Lankin, Shnirelman)+
77:15
..-1+
9:01
+
20:08
.+7
288:13
..+3
166:57
.5760
32MEPhI: Useless but powerful (Melnikov, Anzin, Ivanenko)+5
298:41
+2
218:45
..+
10:32
+
44:54
....+
59:45
.5769
33IITU: Defective Memory (Botakanov, Srazhov, Kapitov)+1
207:40
+2
274:22
..+
32:13
+1
15:32
....+
163:38
.5771
34MISiS: Yams (Kolodin, Tagiltsev, Boltikov)+4
261:37
...+
28:07
+
17:09
..+3
128:46
.+2
165:14
.5779
35MSU Tashkent: 1 Awesome Team (Toshpulatov, Ashirmatov, Ashrapov)+1
146:17
+2
270:09
..+
41:41
+
36:46
....+3
178:45
.5791
36Kazan FU: I (Beloborodov, Fazylov, Sudakov)+2
76:08
+2
275:40
..+
34:48
+1
39:39
....+5
189:07
.5813
37GSU: -2 (Korotkevich, Bortenko, Khamkou)+5
107:35
...+2
61:38
+2
25:20
.+5
212:56
..+2
121:44
.5846
38Yerevan SU: 1 (Margaryan, Kocharyan, Andreasyan)+4
218:50
+
250:11
..+
35:12
+
21:41
....+4
168:09
.5852
39Vologda SU: 1 (Astashonok, Kovalev, Omelin)+4
270:19
...+2
115:25
+2
29:12
.+2
259:15
..+
71:57
.5944
40Irkutsk SU: ICPC means Irkutsk Competitive Programming Community (Muratov, Mitrofanov, Grachev)+4
181:11
+
263:52
..+
47:28
+3
53:40
....+6
208:13
.51012
41Novosibirsk SU: 1: Gena the crocodile (Plyusnin, Lylova, Mokrousov)+1
45:38
-6..+
24:57
+
17:34
.-2..+
72:28
.4178
42Skoltech: Caravella (Fadeeva, Goldman, Morozov)+
75:37
...+
38:53
+
23:43
....+
115:10
.4251
43Baltic FU: 1: Num4 (Chernozhukov, Dobrilko, Alekseev)+
127:29
...+
36:09
+
24:45
....+
87:49
.4274
44NNSU: Alexey Sergeevich (Sukharev, Burdukov, Kulandin)+
133:13
-1..+
30:49
+
19:13
....+
103:24
.4285
45Ural FU: Cucumber Juice 73 (Khramov, Nigmatullin, Rychkov)+1
43:50
...+
25:56
+1
30:38
....+1
133:00
.4291
46Ural FU: what is happening (Mikhailov, Avriskin, Barinov)+3
115:10
...+
34:48
+1
26:43
.-6..+
52:25
.4307
47SPb SU: Demid Is Chelyabinsk King (Dobrynin, Ralnikov, Kalmykov)+
98:58
...+1
28:59
+
36:06
....+2
95:57
.4317
48IITU: Aztec Gods of fitness (Altynbekov, Shormankhan, Ibraim)+1
178:11
..-1+
36:11
+
20:45
..-9.+1
66:31
-14340
49SPb HSE: jaba (Deb Natkh, Olemskaia, Tarabonda)...-2+
29:31
+
17:18
.-1+2
184:56
.+
102:12
.4372
50AITU: 3 (Abilgaziyev, Nurske, Ybraiakhyn)+1
108:59
...+
40:36
+1
29:41
.-4..+1
151:17
.4388
51SDU: 1 (Kozhakov, Maskeugaliyev, Tastan)+
115:18
-5..+
39:00
+1
26:40
....+1
202:53
.4422
52Yerevan SU: X (Sergoyan, Galstyan, Mikaelyan)+4
99:56
...+
39:55
+
28:30
.-3..+2
138:49
.4424
53MAI: #2 (Belousov, Smirnov, Inyutin)+
243:38
...+
23:38
+1
38:43
.-8..+
105:25
.4429
54Novosibirsk SU: 2: Ia-Ia (Lozhnikov, Maksakovsky, Vlasov)+
179:10
...+
49:49
+
40:34
....+2
122:53
.4430
55BMSTU: 30 seconds to parse (Belousov, Zhuk, Egorov)+2
210:13
...+1
34:58
+
20:22
.-5..+2
71:30
.4435
56Far Eastern FU: SpaceDuck (Baderik, Baderik, Zavgorodnev).+
157:01
..+1
80:13
+1
37:40
....+
123:22
.4437
57Novosibirsk SU: 12: The Colleagues (Khrapovitskii, Kyrgys, Morozov)+4
161:45
...+1
39:46
+2
20:09
.-20..+
82:00
.4442
58Belarusian SU: 9: Pointing Hands (Kohan, Filipovich, Kuzmitski)+3
113:22
...+
40:38
+2
27:01
.-11..+
163:57
.4443
59RSATU: #1 (Ananyev, Rastorguev, Krylov)+
120:53
...+
35:59
+
17:17
.-10..+5
179:01
.4451
60NNSU: Almost Enqueued (Polozov, Kruglov, Sadikov)+2
176:41
-1..+
40:07
+3
24:01
....+1
105:44
.4465
61Innopolis: U M (Alhussin, Sarhan, Almouine)+2
89:50
...+
104:24
+3
13:08
.-2..+2
123:06
.4469
62Orenburg SU: Feel Good © (Kurynov, Sagitov, Belyy)+
185:38
...+1
47:20
+1
52:06
.-5..+1
127:48
.4471
63Perm SNRU: Cat$ (Sidorenko, Subbotin, Yourchatov)+2
148:18
+
259:52
..+
32:22
+
14:34
....-6.4493
64MEPhI: -3iq (Idrisov, Zakharov, Bogolyubov)+4
120:55
...+1
36:40
+
48:09
.-7..+3
131:16
.4495
65VoronezhSU: H (Shishko, Paukov, Novotochinov)+2
56:15
...+
32:43
+3
22:05
..-14.+6
169:36
.4499
66SPb ITMO: Unexpected Value (Kuzin, Damasevich, Stepanov)+6
165:50
...+
22:20
+1
16:16
.-7..+1
137:37
-14500
67Kazan FU: S (Mokut, Saifutdinov, Bikmullin)+
279:48
-10..+
34:17
+
24:05
....+2
144:09
.4521
68Kazan FU: J (Gizzatullin, Shermatov, Valeev)+3
230:43
-1..+
57:11
+
27:44
..-1.+
156:09
.4530
69Novosibirsk SU: 5: Successful payment (Vladimirov, Bukhner, Kulakov)+
59:40
...+
77:21
+1
21:55
....+4
287:15
.4544
70Izhevsk STU: People++ (Bugakov, Kismatov, Lykov)+2
189:58
...+1
58:28
+1
34:04
..-1.+1
165:03
.4546
71TUIT: Algo Experts (Qarshiyev, Qayumjonov, Jalolov)+5
165:09
...+
50:12
+
17:02
.-3..+4
139:09
.4551
72NNSU: Kaifariki (Petukhov, Devlikamov, Lebedev)+1
190:03
...+1
93:11
+1
22:10
....+1
167:25
.4552
73MISiS: Fiksiki (Shalimov, Skobelev, Maximov)-4...+
58:23
+
43:37
.+3
264:11
..+1
119:07
.4564
74Ufa SATU: WeHaveABreak (Shaikhutdinov, Nazyrov, Khamatnurov).+3
174:05
..+
60:48
+
27:10
.-4..+2
204:40
.4565
74Nizhny Novgorod HSE: Brawl Stars (Yakhtin, Martirosyan, Zhelezin)+3
245:38
...+1
37:26
+1
48:45
....+1
115:13
.4565
76Kazakh-British TU: LaGoona Goo (Bazarbekov, Zhamauov, Zhanibek)+1
209:50
-1..+
55:43
+
38:40
....+4
173:42
.4575
77South Ural SU: Pivosaurus (Kormilin, Kulikova, Stepanov)+3
175:42
...+
35:05
+1
23:20
....+2
224:28
.4577
78Omsk SU: 3 (Moiseev, Mingazov, Silaev)+3
268:01
...+
34:08
+
14:23
....+1
186:37
.4582
79Moscow SU: otolob2 (Matveev, Viktorov, Kuznetsov)+4
221:38
..-30+
26:03
+
15:50
....+3
187:44
.4589
80Grodno SU: #1 (Laktsevich, Zdanchuk, Ihnatsenka)+2
149:03
...+1
72:46
+3
36:19
....+3
156:05
.4593
81Belarusian SU: 5: Medium rare (Harachkina, Hnedzko, Zarouski)+1
136:01
-3..+
60:41
+4
145:40
.-5..+
157:13
.4598
82Tbilisi Freeuni: 1 (Khvedelidze, Tsimakuridze, Kobakhia)+2
288:49
..-1+
49:48
+
37:49
....+1
173:39
.4607
83Financial U: Nails (Bekirov, Babich, Korobkov)+3
205:03
-1..+1
38:28
+1
24:46
....+
249:23
.4616
84Nazarbayev U: The Glider (Amangeldiyev, Zhumagazyuly, Yussupov)+4
214:58
...+1
52:10
+2
32:42
....+4
102:50
.4620
85Innopolis: U J (Smirnov, Zimin, Korinenko)+5
269:14
-2..+
24:38
+2
14:52
....+3
114:25
.4621
86IITU: Akvelon Team (Tastanov, Kassymbekov, Niyazbekov)+5
150:50
...+
53:25
+
20:39
....+3
246:38
.4629
87SibSUTI: 1 Neutral (Kashkarev, Solodkin, Boyarkin)+
276:46
...+1
21:40
+
33:14
....+3
224:51
-14634
88Tyumen SU: import.math (Tashbulatov, Leonov, Yakubov)+5
249:55
...+
72:15
+1
31:49
....+2
155:01
.4667
89AITU: 4 (Zhonkebayev, Tleuzhan, Mussabay)+8
270:45
...+
55:16
+2
33:48
....+1
92:22
.4670
90Kazakh-British TU: Unexpected (Kaisar, Khibadullin, Aimagambetov)+4
235:46
-1..+
26:00
+1
19:01
.-9..+7
169:04
.4689
91South Ural SU: Three-headed programmer (Sukhoverkhov, Morozov, Alekseev)+7
288:47
...+
75:19
+1
23:10
....+2
112:16
.4698
92SPb ITMO: optimized out (Shevchenko, Chernishev, Dmitriev)+8
261:52
...+
34:06
+1
20:09
....+4
125:06
.4700
93Kutaisi IU: WeShowSpeed (Tamliani, Kvinikadze, Oniani)+2
299:42
...+
57:57
+2
29:25
....+3
192:15
.4717
94KRSU: 1 (Kasymov, Bakirov, Ulukbekov)+10
241:39
...+2
32:24
+3
35:19
..-10.+1
91:40
.4719
95Perm SNRU: longlong nelzya int (Shestakov, Ponkin, Zakharov)+2
254:23
...+
36:20
+2
23:43
.-3..+3
277:14
.4730
96ADA: U 1 (Inochkin, Kachabekov, Taghizade)+3
298:34
...+
66:25
+1
26:40
.-1..+3
228:06
.4758
97Tbilisi Freeuni: 12 (Pkhaladze, Managadze, Zhorzholiani)+9
287:55
...+
43:29
+2
27:50
....+2
144:46
.4761
98MISiS: Eva Fan Club (Panin, Bikmetov, Shabaev)+5
258:29
...+1
48:25
+1
25:13
....+4
211:09
.4762
99RAU: 2 (Khroyan, Tsaturyan, Fahradyan)+13
180:45
...+
38:32
+
28:32
.-8..+5
161:07
.4767
99Ufa SATU: God`s Choice (Sakhapov, Taratorin, Shepshelevich)+8
281:39
...+
43:58
+1
33:11
....+6
110:09
.4767
101Petrozavodsk SU: belyashes with kittens (Koshkarev, Krishtal, Masaeva)+3
229:39
...+2
74:41
+1
39:14
....+3
263:47
.4785
102Kazakh-British TU: Should you be here? (Turgyn, Issenbayev, Zhumalin)+8
277:52
...+1
92:30
+1
32:07
....+1
175:53
.4796
103SPb ETU: Belaruskiya krakadzily (Abibulaev, Parfentev, Rudko)+4
231:52
...+
115:17
+
41:37
....+3
295:26
.4822
104Nazarbayev U: 1.1 (Gallam, Bauyrzhanuly, Turysbek)+9
161:10
...+1
70:01
+1
52:21
....+8
225:10
.4888
105RAU: 1 (Petrosian, Ayanyan, Drambyan)+2
287:38
...+1
103:49
+2
61:43
....+4
264:49
-24895
106AITU: 2 (Biakhmet, Maulen, Oralkhanov)+6
255:54
...+
51:16
+4
41:28
.-4..+6
265:07
.4932
107BSUIR: #7: Brute Force - Best Force (Berazhny, Volkovskiy, Farisey)+15
249:16
...+1
38:26
+1
10:39
.-5..+2
284:37
.4961
108KGiAI: ToB (Duyshenaliev, Yugai, Almazbekov)+30
261:46
...+
79:01
+1
24:50
.-1..+
192:54
.41176
109MAI: #1 (Plyushkin, Tushkanov, Grekov)-4.-3.+1
41:50
+
23:35
.-3..+1
69:42
.3173
110NArFU: 2 (Burkov, Grishin, Lodygin)-8...+
35:25
+
19:58
....+1
103:57
.3177
111Innopolis: U T (Kolomin, Rudakov, Batyrgariyev)-3...+
42:53
+
34:37
.-2..+
105:50
.3181
112OrelSU: 1: CatForces (Nikulin, Kashirin, Yakovlev)-1...+
51:39
+
22:48
.-15..+1
111:33
.3204
113Kazakh-British TU: Undertrained (Bakhtiyar, Kabyl, Ayupov)-4...+
32:46
+
19:42
.-3..+2
117:14
.3208
114Moscow SU: Meanwhile, Elk, MrF & YaV (Bazilevich, Denisev, Yakunin)-2...+
40:54
+
24:55
..-7.+3
87:36
.3211
115Ural FU: Re:Fresh (Sychev, Bykov, Bazeev)-5...+
44:20
+
25:09
.-9..+2
131:47
.3240
116Tbilisi Freeuni: 3 (Glunchadze, Khutsishvili, Gelashvili)....+
120:16
+
39:41
..-6.+
87:28
.3246
116RosNOU: RNUteam (Aniutin, Solostovskiy, Vafin)-3...+
64:00
+
30:58
....+1
132:18
.3246
118Volgograd STU: D (Chupinin, Oleynikov, Tsarenok)-8...+
40:04
+1
23:32
....+3
105:04
.3248
119Ural FU: i dont walk with washing powder (Kasianov, Skripkin, Moskovchenko)-2...+
39:11
+
74:41
....+
156:16
.3269
120MISiS: Stop this round (Levshin, Fedorov, Korobko)-5...+
66:20
+1
37:05
....+
156:57
.3279
121MPSU: Brain Limit (Prokoptsev, Lysenkov, Kniazevsky)+2
202:25
...+
29:38
+
13:40
....-5.3284
122Moscow Tech U MIREA: Team 4 (Kobetz, Kiriakov, Ignatiev)-5...+1
85:53
+1
26:16
....+
146:18
.3297
123Izhevsk STU: Skill++ (Gogolev, Drachev, Konovalov)-4...+
43:25
+
32:51
....+3
166:06
.3301
124SamTUIT: MAAc (Abdullayev, Yusufov, Baxriddinov)-2...+2
59:47
+1
25:16
....+2
124:37
.3308
125South FU IMMCS: H (Bezuglov, Krivosheyev, Kulakov)-6...+3
98:08
+
15:33
.-5..+1
122:42
.3315
126BryanskSTU: 1: winx_v3.0 (Kapralova, Sopolaev, Dudlin)-12...+1
69:32
+
57:48
....+2
130:17
.3316
127ADA: U 2 (Hajiyev, Kazimov, Mammadli)-2...+
53:01
+1
26:36
....+2
179:06
.3318
128Far Eastern STU: DevOchka (Lysenko, Kochetkova, Kravets)-3...+
80:29
+1
32:01
....+2
147:27
.3319
129BSUIR: turbosvin u+1f416 u+1f4a8 (Seviaryn, Artikhovich, Mikhei)-5...+
69:04
+1
29:23
..-1.+1
187:04
.3325
130Irkutsk SU: 322 (Bonoev, Taglasov, Kravchenko)-5...+1
53:09
+2
66:09
....+
148:48
.3327
131BNTU: #2 Pogchampions (Ptukha, BAHDAN, Zhauniak)....+
98:18
+1
20:27
....+
190:24
.3328
132IITU: ur mamaso (Mazylo, Soldatbay, Manashov)-3...+
67:55
+
20:09
.-2..+4
163:33
.3330
132MISiS: 206 kg Ivana Yakimova (Fadeev, Ilin, Yakimov)-5-1..+1
50:08
+1
62:08
....+
178:15
.3330
134Baku HOS: 7 (Maharramli, Isgandarov, Aliyev)-8...+
39:35
+
21:33
-2..-1+2
239:50
-13339
135Petrozavodsk SU: Aboba (Smirnov, Anisimov, Ermakov)-10...+
36:10
+2
21:31
....+5
159:16
-93356
136Yerevan SU: Useless As Long (Aghamalyan, Grigoryan, Tsirunyan)-12...+
81:28
+1
15:40
....+3
189:01
.3365
136TulaSU: 1: pepelats (Savin, Basalova, Ivlev)-2...+
66:33
+
31:22
....+2
228:07
.3365
138MAI: #4 (Novikov, Chakiryan, Barsov)....+1
68:39
+1
83:31
.-17..+
177:19
.3368
139MordSU: A (Gryaznov, Rotanov, Pivkin)-1...+
41:34
+1
22:53
....+4
209:48
.3372
140Kutaisi IU: Gurkotas Lekvebi (Nadareishvili, Khantadze, Khomasuridze)-3-5..+3
76:41
+1
46:46
....+2
137:01
.3379
141Moscow SU: broken cisgenders (Gareev, Tokar, Kostychev)-12...+2
88:10
+
25:57
....+2
198:52
.3391
142Karaganda SU: Buketov Team (Radolda, Oralbek, Radolda)-4...+
66:29
+3
50:48
....+3
160:47
.3396
143USTU: Ulyanovsk STU C (Krutov, Duvanov, Poluvesov)-2...+
39:27
+
22:44
....+3
285:45
.3406
144SDU: 5 (Kenes, Baigarayev, Mustakhov)-3...+
50:49
+1
62:40
.-1..+2
238:09
.3410
145SPb SU of AI: MegaSmetanka (Fesenko, Zhukov, Kurilov)-4...+1
87:53
+
35:17
.-3..+3
209:16
.3411
146Yerevan SU: 4 (Boyakhchyan, Unupoghlyan, Baghdasaryan)-3...+
101:29
+
36:58
....+6
156:57
.3413
146ADA: U 3 (Asadzade, Nabiyev, Huseynli)....+
97:15
+1
29:37
....+1
247:45
.3413
148SibSUTI: 2 TRIPLE_A (Podkovyrov, Nikolaev, Dubrovin)-14...+
51:33
+2
35:41
....+5
194:50
.3420
149YarSU: YaroslavlSU 1: STACKMANS (Voinov, Maslenikov, Pasyura)-2...+
74:38
+
44:43
....+2
264:58
.3422
150Tomsk PU: 1 (Степанов, Kuzlyaev, Васин)-1...+
51:25
+2
39:39
....+3
238:46
.3428
151Tbilisi Freeuni: 13 (Paichadze, Kldiashvili, Megrelidze)-3...+
77:10
+5
48:38
.-1..+2
164:31
.3429
152Mil A of Comm: Number One (Sundukov, Voitenko, Chichkov)-1...+2
60:06
+
88:14
....+5
149:47
.3437
153TUIT: Lorem Ipsum (Doniyorov, Umarov, Uralov)-19...+1
90:35
+1
48:40
....+4
186:27
.3444
154ISPU: #3 (Ivanov, Kochnev, Doketov)-1+1
295:46
..+
82:59
+
54:17
....-5.3451
155SFU: div ++inf (Nazarov, Erakhtin, Borisenko)....+
107:54
+
55:27
....+3
232:59
.3454
155Far Eastern FU: Chamliks (Izotov, Kopiyko, Vodovskov)....+
94:46
+
38:43
....+3
262:06
.3454
157ASU: A (Emiszh, Verdenko, Kuznetsov)-4...+
88:43
+1
65:15
....+1
262:32
.3455
158Ural FU: If True (Sennikov, Petrov, Rybin)-4...+
74:19
+
38:30
....+3
291:17
.3463
159SDU: Kak dela v ka4alke, pasany? (Nyshanbay, Beisenbay, Beisenkhan)-3...+1
84:19
+
34:53
....+7
186:05
.3464
160Baku HOS: 1 (Gasimzade, Isayev, Orujov)-10...+
54:57
+1
32:15
....+4
279:07
.3465
161Petrozavodsk SU: _ = (1 - q^n) / (1 - q) (Roitburd, Lavrov, Reikenen)+7
204:02
...+1
36:40
+2
31:10
....-5.3471
162BNTU: #1 FITRx3 (Zaitsau, Maliavanny, Kikhtsenka)....+1
133:28
+2
98:42
.-14-1.+1
161:45
.3472
162NSTU: 6-FPMI (Afonin, Zatyazhchuk, Isakin)-2...+
67:02
+
132:53
....+2
233:26
.3472
164Kazan FU: P (Akhmetov, Novozhilov, Gareyev)-22...+
112:27
+
31:52
....+5
230:52
.3473
165Izhevsk STU: ZEDbl (Kulikov, Postnikov, Ivshin)-8...+
70:24
+
52:29
....+5
261:52
.3483
166MTUCI: Sigma Chad Machines (Khripkov, Erdyakov, Kuleshov)-5-1..+1
226:39
+2
91:28
.-1-1.+2
81:28
.3498
167South Ural SU: Hydra (Ilinykh, Sarapultsev, Kulbachnyi)-19...+
70:00
+1
32:43
....+6
260:20
.3502
168SPb SU of AI: 0x60D7EA44 (Kolesnikova, Semkov, Petrov)-10...+2
48:14
+
24:33
.-2..+11
179:46
.3511
169BSUIR: #3: Enter name of team (Yermakou, Malets, Smoliar)-2...+
39:15
+1
22:48
....+9
257:23
.3518
170Samara U: F (Nedugov, Nemchenko, Yashin)....+
38:50
+3
85:56
....+6
217:03
.3520
171Buryat SU: (INF)acts (Smolyov, Panteleev, Gorbacheva)-4...+
147:44
+1
38:02
....+5
236:35
.3541
172Perm NRPU: Azkaban's Axiom (Ershov, Nurislamov, Nyashin)+12
264:26
...+
30:04
+
20:18
....-2.3554
173Kutaisi IU: Tamliani (Rusishvili, Kikvadze, Tabatadze)-6...+1
118:26
+3
47:57
....+6
194:59
.3559
174AUCA: ZXC (Beliaev, Dzheentaev, Alimov)....+2
132:38
+1
75:20
....+4
232:21
.3579
175TIU: #1 (Karimova, Muhammadixonova, Hasanov)....+2
114:00
+
59:09
....+8
220:34
.3593
176RusTjkSlav: REAL NERU (Orash, Mahmudzoda, Nazarov)-9...+1
155:11
+6
52:30
....+3
195:05
.3602
177ADA: U 5 (Tahmazov, Huseynzada, Aghayev)-5...+
96:26
+4
101:31
....+5
249:32
.3626
178NSTU: PUDGE (Mikhailova, Nagaev, Bugrova)....+3
136:16
+3
75:01
....+3
258:55
.3649
179Ufa SATU: Seven_H (Lelikov, Tlyavsin, Zendel)-1...+1
176:29
+3
45:36
....+3
296:55
.3657
180TUIT: Dominators (Hasanov, Urinboyev, Parpiyev)-4...+10
134:13
+
21:43
....+6
194:29
.3669
181Far Eastern FU: Cyber-Meatball (Ryutin, Kikot, Koshel)-2...+
84:12
+1
51:24
....+11
295:24
.3670
182Penza SU: Arbina | Vadim Team (Kalugin, Dorofeyev, Svinarev)-3...+
64:30
+2
51:12
....+12
297:32
.3692
183Tyumen IU: kriper2004 (Vyazov, Petrov, Krasnova)+7
294:37
...+3
122:49
+1
75:48
-2...-2.3711
184IAU: nothing to code (tynychbekov, Azamatov, Chekirbaev)....+4
252:57
+1
80:07
....+3
231:40
.3723
185MordSU: C (Kuryaev, Nikashkin, Taynov)-7...+
49:00
+
24:26
....-2.273
186Tver SU: 1: Guerilla Gorillas (Grigorev, Lutsai, Fomin)-1...+
54:56
+
23:57
....-6.277
187TUIT: Code of Duty (Davlatbek, Qodirov, Ganiev)....+
38:26
+1
21:20
....-10.279
188Perm NRPU: PythonTrio (Riabov, Matveev, Cupewkin)....+
56:45
+
24:51
....-4.280
189NNSU: Lera not Retired (Mitin, Larin, Ryabchikova)-6...+
37:54
+1
28:45
....-8.285
190TUIT Urgench Branch: #1 (Allayarov, Ismoilova, Qalandarov)....+
58:14
+
34:40
.-2..-6.292
191Penza SU: Arbina | SE Prodigies (Abuzyarov, Grunin, Levin)....+
30:47
+
67:00
....-4.297
192YarSU: 14: MMM (Agaev, Sidorov, Chirkov)-2...+
47:26
+2
23:56
......2110
192Tbilisi SU: T2 (Gumberidze, Jibuti, Beriashvili)....+
80:11
+
30:10
....-5.2110
194Kazan FU: AA (Kashbiev, Khaziev, Fayzrakhmanov)-5...+
61:11
+1
36:10
.-3-3.-9.2117
195UFAZ: 1 (Aliyev, Jabrayilov, Azimov)-3...+
75:05
+
43:03
..-3...2118
196North-Eastern FU: opa! (Obudov, Androsov, Platonova)-2...+
42:16
+
79:40
....-3.2121
197Moscow Tech U MIREA: Team 11 (Amosov, Foteev, Чикунов)-1...+
75:54
+1
34:49
.-2..-5.2129
198VoronezhSU: Q (Kosobutskaya, Danilov, Klyuev)....+
95:10
+
37:00
....-5.2132
199Chelyabinsk SU: Eternity (Akhmerov, Kirionenko, Korchagin)....+
58:54
+2
42:18
......2140
200Tbilisi Freeuni: 6 (Karaputadze, Tsotniashvili, Khukhua)-4...+2
84:47
+
17:06
....-5.2141
201ISRU: BebraniumCoders (Belyaev, Gordeev, Donskoy)....+
77:24
+1
45:17
....-1.2142
202Nizhny Novgorod HSE: Dark Horse (Gazizullin, Lebedev, Kulyukin)-1...+
62:53
+2
42:45
....-5.2144
203Saratov SU: J (Kirnosov, Rodin, Bujkevich)-3...+
59:42
+1
67:55
......2146
204Izhevsk STU: Comrade coders (Vasiliev, Korepanov, Kadukov)-5...+
121:57
+1
26:52
......2167
205Nazarbayev U: Please, relocate randomly. (Saiyngali, Tarikh, Taniyev)-32...+1
135:29
+
26:50
......2181
206Kutaisi IU: FarosanSlayer (Nadaraia, Koghuashvili, Turmanidze)....+
85:57
+2
60:26
....-4.2185
207RAU: 3 (Balayan, Khachatryan, Avagyan)....+
64:58
+1
105:46
....-3.2189
208Irkutsk SU: Take it easy (Davydov, Bragin, Fedorov)-9...+
106:24
+2
44:45
......2190
209SDU: 3 (Yerkebayev, Amanzholov, Serik)-2...+3
74:55
+1
44:56
......2198
210NewUU: Import magic (Normuminov, Musurmonov, Rustamov)-3...+
116:07
+1
73:42
-1...-3.2209
211SibSUTI: 6 hodgepodge (Lugovaya, Mal'cev, Koynov)-1...+2
116:09
+
54:39
......2210
212Saratov SU: M (Kozikov, Yanchenko, Yeremenko)....+2
116:08
+1
37:00
......2213
213Irkutsk SU: Gigachads (Popov, Chekhov, Armaev)-2...+1
129:50
+1
45:22
......2214
214* KazNU: - Solo (Asuov)....+2
82:37
+3
36:15
....-15.2218
215UCA: Fortuna (Diushekeev, Azizbekov, Akatov)-4...+1
154:52
+
51:52
......2225
216UCA: SeniorS (Madiev, Bazarov, Iskenderova)-1...+
132:48
+2
59:51
....-2.2231
217YarSU: 23: AmateraSU (Yurgenson, Golubev, Korolev)....+
152:19
+1
63:04
......2235
218CFUV: Drei kameraden (Poznyak, Polev, Novikov)-1...+
73:01
+6
61:00
....-5.2254
219Volgograd STU: H (Shchetinin, Mangushev, Zheleznyakov)-1...+3
156:30
+1
40:31
....-6.2276
220SPb SU of Telecom: BonchBotz.SUT (Mikhailov, Timoshkov, Ganichev)-1...+
190:30
+
92:00
......2282
221Perm HSE: ALKgo! (Talan, Dolnykova, Belash)....+
141:11
+4
63:13
....-2.2284
222Kutaisi ATSU: 1 (Dgebuadze, Panchulidze, Jangveladze)-4...+1
180:58
+3
25:39
....-8.2285
223Namangan SU: #1 (Muhammadiev, Toirxanov, Tursunov)....+
147:22
+4
65:00
....-4.2292
224UCA: Tourists (Salihar, Ulanbek uulu, Sidikov)....+1
173:53
+3
49:27
....-3.2302
225Tomsk PU: 2 (Gan, Bukhalov, Kostenko)....+
207:38
+1
87:29
......2314
226BelSUT: _1 (Manarkhovich, Ivanitski, Daroshchanka)....+3
144:45
+3
53:21
....-2.2317
227Tbilisi SU: T1 (Kashibadze, Melikidze, Khorbaladze)-4...+
140:08
+4
110:35
....-3.2330
228SFU: CHERVI (Solodnikov, Nosov, Strekalovskiy)....+
225:16
+2
83:19
......2348
229Tbilisi CU: 1 (Svanidze, Khizanishvili, Tsiklauri)....+
285:59
+1
46:41
....-12.2351
230Altai STU: 1 (Shulpov, Shintyapin, Krasnikov)....+1
162:45
+3
114:56
....-9.2356
231Vladivostok SU: ADA (Plutitskiy, Ryndin, Kotkov)....+
286:44
+2
80:04
......2406
232KazNU: 2 - SEN (Zhaksylyk, Tulepbergen, Kyrykbay)-1...+5
237:47
+2
57:02
......2434
233Baku EU: 1 (Melikov, Orujov, Tarverdiyev)....+
189:09
+6
138:43
....-3.2447
234EUA: 1 (Madhav, Aro Chiraz, Katebi)....+1
267:58
+
170:14
......2457
235AUCA: undefined (Rakhmatov, Atabekov, Yrysov)....-4+2
49:52
....+4
293:28
.2462
236CFUV: -1 (Kozenko, Pasternak, Kurakov)-3...+4
231:11
+3
99:04
......2470
237Irkutsk SU: Amigos (Buchnev, Vyatkin, Nazimov)....+
203:50
+7
274:06
......2617
238UCA: Outsiders (Yugay, Davlatmamadov, Bahodur).....+
31:22
....-5.131
239ISRU: Glupoe nazvanie (Kupriyanov, Vedernikov, Novoselov).....+
45:19
......145
240TulaSU: 2: Accepted_and_point (Perezyabov, Vasin, Fursov)-1...-4+1
38:12
....-3.158
241Perm SNRU: busy beavers (Dyshlevsky, Sherstobitov, Kalayda)-5...-3+1
46:58
....-5.166
242UCA: Preps (Alikbaev, Shonabiev, Asanaliev)....-1+1
48:39
-2.....168
243Omsk SU: 2 (Teslov, Ruzanova, Bugaev)....-2+
82:20
......182
244NSTU: 12 (Eremeeva, Kirichenko, Golekbarova)....-1+1
66:26
......186
245AzSUE-UNEC: _1 (Abasov, Novruzlu, Axundzade)-1...-1+1
69:37
......189
246Tbilisi CU: 2 (Berishvili, Tkhilaishvili, Esakia).....+1
70:33
....-3.190
246Buryat SU: 3: OP2G (Nasanov, Шадрин, Ilin).....+1
70:40
-5.....190
248Kutaisi ATSU: 2 (Bubashvili, Chakvetadze, jinjikhadze)-7...-3+2
51:12
......191
249SamTUIT: Vertow (Murodullaev, Narzullayev, Narzullayev)....-3+2
54:39
....-7.194
250North-Eastern FU: ultramarines (Kulichkina, Zakharov, Semenov)....-3+
97:47
......197
251Goris SU: We and Our Mountains (Aghabekyan, Arakelyan, Martirosyan).....+1
92:41
......1112
252Baku SU: 1 (Aliyev, Zeynalov, Sadigov).....+
120:02
-7.....1120
253Kyrgyz-Turkey Manas U: 5 (Ulanbek uulu, Mamatazimov, Tilekmatov)-5....+2
89:58
-3.....1129
254UCA: Hooks (Abdyrashitov, Urmatbekov, Karimov)....-3+1
110:10
......1130
255NSTU: 4 (Semyonov, Kolpakov, Pleskach)....+
131:03
-5......1131
256BukhSU: _1 (Muxtorov, Qayimov, Akramov).-2..-2+4
59:26
.-5....1139
257NSTU: 5 (Averyanov, Kulizhnikov, Lobastov).....+2
117:44
-2....-21157
258Buryat SU: 2: SYAS (Beloborodov, Oshorov, Dmitry).....+3
111:13
-1.....1171
259Batumi SU: 1 (Kartsivadze, Makharadze, Kunchulia).....+3
118:05
....-1.1178
260Omsk SU: 1 (Gusev, Manuilov, Kramskoy)....-10+5
90:11
......1190
261IBSU: Tbilisi 3 (Tchabukiani, Kiknavelidze, Rakviashvili)....-1+4
117:46
..-1...1197
262SamSU: DREAM TEAM (Saidqulov, Shoyim, Sindarov)-2....+6
104:54
....-1.1224
263KyrgyzTU: 2 (Asanov, Zakirov, Altynbekova).....+5
132:46
....-4.1232
264MSU Tashkent: Ace (Sobirov, Askarkhujaev, Babaev)....-2+5
178:30
....-1.1278
265KazNU: 3 - DAD (Toxanbayev, Duisenov, Alpamys)....-4+5
185:52
-6...-1.1285
266Altai STU: 4 (Tagaev, Silyanov, Medvedev).....+4
218:52
......1298
267IIAU: TEAM SEVEN (Juraboyev, Habibov, Muhsinov)....-2+4
239:01
......1319
268JBNUU: 1 (Nizometdinov, Ayxanov, Gofurova).....+9
160:52
......1340
269AIPET: -3 (Erasyl, Pak, Ruslan).-1...+7
245:48
......1385
270UCA: ATWOT (Orozova, Isaev, Momukeev).....-6......00
270AUCA: MicroHumans (Malikov, Adanbaev, Dzhumaev).....-8......00
270* AIPET: -200 (Aibek, Abay)....-3.......00
270Pacific NU: Compilation failed (Gordeeva, Podtergera, Matveev)....-5.......00
270RAU: 4 (Mkrtumyan, Tovmasyan, Zohrabyan)....-6-5......00
270Goris SU: NoPolitic++s (Kocharyan, Pashayan, Arakelyan)....-2-2......00
270TUIT Urgench Branch: #2 (Bekjanov, Abdirimov, Anvarova)-2...-2-14......00
270Khakas TI of SFU: 1 (Yarova, Nabirukhina, Shchetinina)..-1...-3.....00
270Altai STU: 3 (Vorobyev, Timonin, Brazhnikov)-1.....-1.....00
270UFAZ: 3 (Azizov, Mammadov, Ahmadov)....-1-4......00
270ASOIU: 1 (Mammadli, Haciyev, Masmaliyev)....-1-9......00
270AzTU: SABAH 17 (Bayramaliev, Binataliyev, Gadashev)-1...-2-1-1.....00
Total runs9351101786441656463381073385717
Accepted10934320237268621821800
Rejected82676146620438840317993167717
First Accept25:39121:17223:4651:348:025:04109:5365:0569:05248:5032:55
Last Accept299:42296:35290:10298:47286:44274:06295:32299:51236:39278:03297:32