Квалификация Северо-Запада России, ICPC 2022−2023

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time Qual
1SPb SU: 36 (Danilevich, Turevskii, Ushakov)+
1:54
+
16:55
+1
12:44
+
7:04
+
7:58
+
12:37
+
30:01
+2
19:29
+3
61:54
+
33:49
+3
82:49
11460Q
2SPb SU: Urgant Team (Grigoryev, Karpovich, Ivanov)+1
3:48
+
2:18
+
9:15
+
8:36
+
16:41
+
27:32
+
28:51
+3
61:34
+
67:08
+4
87:43
+
92:32
11560Q
3SPb SU: Willing to chill in WF (Khargeliia, Volkov, Pavlenko)+
3:47
+
24:03
+1
19:29
+
23:19
+
15:13
+
33:10
+2
79:59
+3
54:34
+
163:47
+
19:58
+4
108:50
11740Q
4SPb ITMO: pengzoo (Iakovlev, Perveev, Golikov)+
1:41
+1
26:54
+2
17:17
+
13:22
+
32:32
+
24:51
+
68:55
+2
51:52
+9
155:59
+1
38:54
+1
97:31
11842Q
5SPb ITMO: Unexpected Value (Kuzin, Damasevich, Stepanov)+
5:11
+1
15:55
+
9:41
+
15:06
+
23:58
+
31:59
+3
58:46
+2
44:42
+2
99:38
+5
110:23
+1
154:33
11843Q
6SPb SU: Demid Is Chelyabinsk King (Dobrynin, Ralnikov, Kalmykov)+
3:23
+
18:17
+1
15:35
+
10:54
+
21:38
+
25:07
+
44:15
+8
162:48
+5
173:33
+1
68:46
+
144:37
11983Q
7SPb ITMO: Cataleptodius (Hakimov, Ibraev, Oreshin)+
7:20
+2
24:51
+1
11:47
+
16:08
+
24:04
+
31:07
+
47:21
+
37:11
+9
182:29
+2
194:02
+1
126:14
11999Q
8SPb ITMO: ITMO PTU (Matveev, Ivchenko, Konovalov)+
8:23
+
10:39
+
9:06
+3
38:44
+
19:05
+
25:46
+
83:03
+2
65:30
+6
293:12
+2
134:46
+2
170:41
111154Q
9SPb ITMO: Alcorithms (Nekrasov, Pakulnevich, Kasko)+
4:09
+
10:03
+
11:55
+
10:48
+1
27:46
+2
49:14
+1
157:10
+2
134:30
+2
125:55
+1
172:44
+10
258:57
111337Q
10SPb HSE: Just3Keks (Bukov, Mosin, Epifanov)+
3:01
+
16:43
+
11:09
+
19:51
+
32:43
+2
74:49
+2
207:24
+4
102:14
+
252:13
+1
96:28
+3
288:57
111340Q
11SPb SU: 25 (Chvanov, Khabarov, Trubnikov)+
5:14
+
21:33
+2
35:06
+
8:06
+
17:10
+
23:31
+1
71:03
+7
150:04
+14
262:47
+4
94:17
+1
180:22
111446Q
12SPb HSE: jaba (Deb Natkh, Olemskaia, Tarabonda)+
8:19
+
27:04
+1
30:55
+
21:31
+
41:29
+
47:39
+1
86:38
+21
293:08
+10
293:05
+
106:59
+3
193:35
111865Q
13SPb SU: itmo_1 (Ostapenko, Vyguzov, Savin)+
3:53
+
6:12
+1
14:13
+
10:33
+
16:41
+
22:33
+1
50:36
+5
95:39
.+2
78:52
+4
233:23
10787Q
14SPb SU: PlasticSupra (Skalt, Tyuryaev, Kuznets)+1
5:58
+1
31:46
+
14:46
+
15:10
+
34:40
+
28:42
+3
105:32
+7
183:51
.+3
167:20
+3
221:25
101163Q
15SPb HSE: Brawl Stars Stepdaddy (Redko, Kalinin, Malikov)+
4:56
+
43:23
+1
8:09
+
15:18
+1
30:40
+1
33:18
+6
187:43
+2
104:06
-2+
130:00
+7
271:02
101185Q
16SPb ITMO: I don't know (Kutasin, Khritonenko, Senkin)+
1:57
+1
11:47
+1
10:44
+
22:33
+
25:16
+
32:54
+6
85:42
+14
184:27
.+2
129:15
+
220:45
101199Q
17SPb ITMO: Team #2 (Chernatskiy, Ibrakhim, Pyankov)+
3:25
+1
80:41
+
13:35
+
13:37
+
52:39
+1
72:57
+2
133:33
+2
167:01
+6
181:22
+1
261:09
.101235Q
18SPb HSE: Deep Learning Fantasies (Afonkin, Filatov, Povolotskij)+
2:39
+
9:11
+
13:39
+
7:44
+1
23:13
+
23:41
+
92:39
+24
224:04
-5+1
81:38
+3
193:21
101247Q
19SPb SU: Ave Maria (Movsin, Mikhelson, Pavlova)+
3:41
+
16:10
+1
16:34
+
15:47
+1
52:06
+1
31:46
+2
53:11
+3
202:47
+7
269:14
+9
241:11
-9101378Q
20SPb HSE: I need face, no, I need faith (Shestakov, Pozdnyakov, Denisov)+
2:19
+1
76:08
+2
22:09
+
8:43
+1
45:20
+
39:03
+
205:24
+5
221:26
.+
161:10
+7
297:52
101396Q
21SPb ITMO: 3 CaTe (Korobko, Tyapkin, Eliseev)+
6:06
+
11:00
+
21:12
+
18:36
+5
83:18
+
33:18
+3
138:23
+11
238:00
+1
293:49
+2
183:25
.101464Q
22SPb SU: 6 (Khorokhorin, Akilov, Mitkin)+
2:46
+
13:15
+
24:37
+
41:37
+2
51:33
+2
20:38
+1
183:41
+13
246:36
.+2
237:45
+
275:35
101492Q
23SPb SU: 22 (Mishura, Kravchenko, Saakyan)+
7:19
+
73:04
+1
23:56
+
42:54
+
51:26
+1
67:15
+4
123:50
+14
213:50
-3+7
188:09
+1
275:02
101622Q
24SPb HSE: Deep Fantasies Search (dfs) (Minaev, Il'in, Shimanskij)+
10:02
+
48:14
+
18:05
+
20:58
+
32:26
+
32:56
+
50:47
+32
232:32
+5
296:45
+5
123:00
.101701Q
25Petrozavodsk SU: belyashes with kittens (Koshkarev, Krishtal, Masaeva)+
2:30
+1
103:49
+
11:26
+
21:06
+
29:31
+
20:29
+1
97:36
+3
55:44
.+2
189:01
-109667Q
26SPb SU: From Zeroes To Heroes (Zaitsev, Petrov, Kopeikina)+
7:43
+
25:54
+2
70:31
+
38:55
+1
17:24
+
27:36
+1
57:26
+4
117:13
-3+2
206:09
.9764Q
27SPb SU: 20 (Sinelnikov, Shishin, Demchenko)+
3:36
+
91:21
+1
35:48
+
26:06
+1
72:24
+
56:25
+
174:07
+
96:41
-1+2
249:19
-19882Q
28Petrozavodsk SU: _ = (1 - q^n) / (1 - q) (Roitburd, Lavrov, Reikenen)+
5:46
+2
35:20
+
23:10
+
15:41
+
43:25
+
49:54
+1
157:44
+5
116:12
.+2
241:15
-29884Q
29SPb SU: 19 (Barkovskaia, Vasilev, Novozhilov)+
10:19
+1
7:08
+3
8:08
+
14:25
+1
92:37
+
23:53
+1
136:33
+2
40:53
-4+14
162:03
-59932Q
30SPb HSE: Dead Sound (Gabidullin, Semenkovich, Efimov)+
2:56
+1
38:34
+1
33:08
+
17:23
+1
65:27
+
69:52
+2
128:46
+1
87:50
.+9
294:13
.91033Q
31SPb ITMO: cringe department (Murysin, Parnikov, Kumzerikov)+
9:00
+1
143:13
+5
69:44
+
28:20
+
36:51
+
78:28
+1
107:01
+5
134:38
.+1
184:25
.91048Q
32SPb HSE: Pancake thieves (Peshkov, Саранцев, Zakharenko)+
2:54
+
59:22
+
12:22
+
16:19
+
55:22
+
39:07
-16+5
162:51
.+9
169:56
+2
225:43
91059Q
33SPb ITMO: optimized out (Shevchenko, Chernishev, Dmitriev)+
2:01
+1
25:57
+
10:05
+
11:06
+
14:45
+1
28:40
+5
213:56
+8
97:01
.+11
166:00
-591086Q
34SPb ITMO: og buda (Devyaterikov, Gosunov, Minchakov)+
2:31
+
32:43
+
5:13
+
9:25
+1
50:30
+
24:58
+1
179:04
+19
288:01
.+
85:19
.91094Q
35SPb ITMO: Last Hope (Dunaev, Dubinin, Podgorodnev)+
2:43
+2
69:52
+1
10:06
+
10:19
+
19:46
+
32:47
+8
88:13
+11
182:22
.+7
125:26
.91117Q
36Petrozavodsk SU: Aboba (Alshanin, Smirnov, Anisimov)+
4:03
+1
20:10
+3
37:46
+
31:57
+
28:01
+1
57:31
+13
208:50
+4
101:21
.+1
175:41
-291121Q
37SPb ITMO: LeGoShar (Lelchuk, Sharaev, Gorodnov)+
3:22
+
40:45
+
11:59
+
13:43
+1
60:39
+1
26:49
+
40:08
+9
250:17
.+18
216:18
-191239Q
38SPb SU: DSU (Tulchinskii, Milshin, Mittcev)+
3:33
+
18:40
+
9:02
+
17:35
+
50:59
+1
35:23
+3
217:41
+24
248:47
.+
106:20
-291263Q
39SPb ITMO: Kopilot Kotlin Klan (Yudov, Nagibin, Svidchenko)+
6:41
+1
48:08
+
34:07
+
40:47
+
52:50
+2
88:44
+2
253:39
+8
152:55
+3
284:28
-4.91277Q
40SPb ITMO: Sunfire Aegis (Bessonnitsyn, Utyuzhnikov, Kolesov)+
5:06
+1
11:39
+1
13:54
+
32:52
+
28:36
+1
66:34
+28
292:03
+4
213:33
.+6
240:53
-691720Q
41SPb ITMO: AnkaPetbka&VasilyIvanich (Maximenko, Patrusheva, Kuzmichev)+
3:32
+
17:37
+
16:15
+
29:23
+
67:25
+
47:21
+
86:23
-6.+4
175:21
.8520Q
42SPb ITMO: ArabicFlip (Efimov, Kupchik, Avtakhov)+
8:28
+
6:01
+2
39:38
+
26:25
+
55:27
+1
73:00
+1
194:08
+
136:33
.-23.8617Q
43SPb ITMO: mathProg&Anton (Papovich, Kolchenko, Iliuhin)+
10:23
+
23:59
+1
17:08
+
26:38
+2
74:05
+1
90:35
+2
120:03
-7-9-14+
198:19
8678Q
44SPb ITMO: Centroid decomposition lovers (Gainanov, Kachmar, Shilkin)+
4:47
+
171:40
+1
16:53
+
27:47
+3
60:30
+
48:28
+
111:38
+3
209:47
.-12.8786Q
45SPb ITMO: Delay (Braulov, Agaev, Yastrebov)+
10:45
+2
67:36
+
15:52
+
20:09
+2
39:22
+
49:23
+1
140:51
+9
220:34
.-18.8840Q
46SPb ETU: survivors (Skiba, Pogrebitskiy, Ignatiev)+
19:58
+2
108:17
+1
21:11
+
56:16
+3
60:53
+1
39:05
+
90:23
-22.+6
198:22
-18851Q
46SPb ITMO: 6highloads (Ushkov, Kirsanov, Shik)+
5:57
+
47:06
+1
40:24
+
28:39
+1
67:50
+
87:51
+1
145:39
-18.+5
272:19
.8851Q
48Petrozavodsk SU: Razryvnye Kotyata (Gorchakov, Khusnutdinova, Ermakov)+
7:20
+
37:00
+1
20:28
+
29:18
+1
73:47
+2
102:35
+5
195:16
+3
169:49
.-16-38872Q
49SPb ITMO: chak-chak (Gaynutdinov, Khakimov, Tsypandin)+
11:03
+
33:57
+
33:08
+
37:19
+
90:55
+1
87:40
+3
263:52
+3
197:45
.-7.8891Q
50SPb SU: RomanychevRudovichRomanov (Rudovich, Romanychev, Romanov)+
4:29
+
34:09
+
10:30
+
21:59
+
56:56
+
84:12
+4
213:10
+6
290:03
.-3.8912Q
51SPb SU of AI: 0x60D7EA44 (Kolesnikova, Semkov, Petrov)+
12:15
+
16:06
+
13:59
+
47:09
+2
42:07
+1
87:08
+3
134:20
-1.+8
298:10
-68929Q
52SPb SU: 16 (Smolin, Beliakov, Sulgan)+
3:57
+1
54:28
+1
13:52
+
15:12
+
44:52
+
59:59
+9
254:04
+7
177:58
.-6.8979Q
53SPb ITMO: team for an hour (Danil, KHadyrov, Likhachev)+
2:47
+1
110:04
+1
51:10
+
16:10
+
62:14
+
104:05
-7+3
94:52
.+10
289:58
.81028Q
54SPb ITMO: MAKsimum (Barkina, Ermolev, Bats)+
2:15
+
28:23
+2
22:39
+
19:35
+3
199:35
+1
58:00
.+5
168:44
.+6
194:59
.81030Q
55SPb ITMO: :| (Dyagin, Berniattskaia, Germanova)+
5:23
+
58:18
+2
27:07
+
43:57
+
48:18
+1
102:53
.+6
272:24
.+2
296:21
.81071Q
56SPb ITMO: ITMEM (Ponomarenko, Zhimoedov, Sultanov)+
15:33
+2
25:27
+1
72:16
+
82:27
+3
131:04
+7
200:12
+1
64:58
+1
201:13
.-19.81090Q
57SPb SU: Little honeys (Savelev, Kutiavin, Luchinin)+
3:23
+
20:48
+5
45:09
+
13:22
+
26:50
+2
148:40
+3
66:09
+27
215:27
-5-9-181276Q
58SPb HSE: Poka ne pridumali (Yukhnevich, Shayahmetov, Abdulkadirov)+
13:04
+
56:44
+5
77:09
+
39:18
+4
118:26
+
125:31
+1
123:11
+28
265:17
.-21.81576Q
59SPb ITMO: CKAKOB BCEPOC MAWUHA (Rozhkov, Bulavko, Vybornov)+
11:22
+1
56:54
+1
33:00
+
27:35
+
42:12
+
75:47
+1
129:21
-18.-1.7433
60SPb SU: Free Kassa (Nikitin, Petrov, Agranovskii)+
14:26
+1
25:31
+2
46:09
+
26:10
+2
53:11
+
54:57
-6+1
177:22
.-19.7515
61SPb SU of AI: MegaSmetanka (Fesenko, Zhukov, Kurilov)+
2:13
+
6:16
+4
37:09
+
50:33
+
62:00
+
119:41
+
176:39
-13.-9.7532Q
62SPb SU: 18 (Plotnikov, Chernookiy, Afonin)+2
16:12
+2
34:13
+
39:28
+1
47:51
+
59:59
+2
82:09
-4+3
127:37
.-2.7604
63SPb ITMO: Nebudchadstudents (Kotov, Filippovich, Kuznetsov)+
4:36
+
31:02
+2
20:33
+
28:33
+1
51:50
+5
154:01
+2
148:41
-6.-6.7636
64SPb ITMO: bad wolf (Tselikov, Nazarov, Panov)+
15:42
+
70:06
+
57:37
+
53:01
+
94:56
+
103:38
.+3
208:34
.-11.7660
65SPb SU: 21 (Agishev, Syresenkov, Pletka)+
8:00
+4
84:43
+1
32:20
+
63:14
+
42:50
+
260:56
+
193:05
-3.-1-17782
66SPb ITMO: 30 reunion (Yakovlev, Serkov, Vlasov)+
13:39
+
38:46
+1
43:39
+
100:28
+3
145:32
+2
75:51
+
278:33
-6.-3.7812
67SPb ETU: Belaruskiya krakadzily (Abibulaev, Parfentev, Rudko)+
6:50
+
36:07
+2
57:51
+
21:38
+
50:28
-4+
296:12
-4.+5
226:18
-47832Q
68SPb ITMO: SMAK (Laikov, Belocerkovchenko, Smirnov)+
4:41
+
21:24
+1
37:37
+
40:12
+2
112:29
+4
161:13
+5
223:52
-7...7838
69Murmansk STU: Tundra coders (Menshikov, Vishnevskiy, Smirnov)+
8:59
+
35:41
+3
32:25
+
56:50
+2
115:33
+
245:59
+7
182:31
....7913Q
70SPb SU: Oduvanchiki (Podchischajlov, Bas, Menchik)+
8:29
+1
21:42
+5
187:15
+
28:19
+
38:27
+5
153:49
-12+8
146:42
-3..7961
71SPb ITMO: team.cpp (Kamarauli, Kartashev, Polishchuk)+
17:55
+
107:29
+7
121:21
+
62:44
+
137:19
+
80:32
.+10
218:13
...71082
72SPb BSTU: NeDebajim (Utkin, Kirillov, Borisov)+
7:34
+
21:10
+17
288:38
+
43:14
+4
167:31
+6
266:30
+1
149:55
....71501Q
73SPb ITMO: SaVoG (Verbitskii, Zagrebin, Zinevich)+
2:18
+1
18:13
+3
40:33
+
42:23
+3
71:53
+
118:07
-2-11.-12-16431
73SPb SU: Grand Mystics (Gryaznov, Smirnov, Fomichev)+1
5:23
+1
41:45
+
13:07
+
68:10
+2
63:17
-9+1
141:49
-7...6431
75SPb Mozhaisky MSA: 2 (Liyaskin, Poletaev, Лукьяненко)+1
13:38
+
25:03
+
20:39
+
58:49
+
51:20
-5+3
224:56
-4-1-4-36471Q
76SPb Mining U: 21-RBO (Akopyan, Rublev, Brovchenko)+
8:57
+
31:02
+
27:56
+2
57:03
+
72:22
-3+2
226:45
..-2.6501Q
77SPb ITMO: NeBeyKotaPoPuzu (Yatsuk, Khairullin, Ryabov)+
11:17
+1
20:50
+3
53:01
+
66:10
+2
76:08
+2
139:01
-27....6525
78SPb SU of Tech and Design: PMI (ДаВон, Вавилова, Худжамов)+
18:33
+3
53:28
+
65:16
+
28:41
+1
94:07
+2
148:52
.....6526Q
79SPb ITMO: Filet-Minions (Bougrine, Shvetsov, Kulakovskiy)+
12:27
+1
232:41
+
45:30
+
42:05
+
68:05
+
139:18
-1.-2-11.6558
80SPb SU of Economics: le fishe au chocolat (Goilik, Romanov, Matveeva)+
16:15
+
25:57
+2
36:27
+
108:38
+6
155:53
+
93:17
-1-23.-2.6593Q
81Pskov SU: A&M (Nikiforov, Malahov, Makarov)+
7:25
+2
23:50
+1
18:04
+
35:22
+
65:32
+10
221:23
.-6.-7-16629Q
82SPb SU of Telecom: BonchBotz.SUT (Mikhailov, Timoshkov, Ganichev)+
3:43
+
188:15
+1
55:29
+1
206:22
+
70:12
+
124:31
.-5..-176686Q
83SPb ITMO: cartesianTreeEnjoyers (Korneeva, Labazov, Korobeinikov)+
17:14
+
124:03
+8
110:51
+
16:52
+2
72:09
+
167:25
.-3...6706
84SPb SU: 37 (Iakovleva, Mamaev, Petrukhin)+
9:30
+1
82:42
+1
72:16
+
81:44
+7
159:35
+
124:14
-1-4...6707
85SPb ITMO: UPD (Skriabin, Shchetinin, Shatskikh)+
5:44
+2
155:41
+3
52:00
+
41:17
+5
186:46
+
71:33
-2-3...6710
86Murmansk STU: Fixiki (Trokhachev, Pashkin, Kornilov)+
21:30
+
96:10
+
172:59
+
44:39
+4
243:29
+1
86:31
.....6762Q
87Mil A of Comm: Number One (Sundukov, Voitenko, Chichkov)+
13:33
+
179:18
+2
28:30
+2
74:12
+
81:35
+2
272:38
-6-3...6767Q
88SPb SU: 35 (DROZDOV, SHEVEREV, DILION)+
3:43
+
191:32
+3
22:44
+
31:02
+9
83:01
+4
118:21
.-3...6768
89Petrozavodsk SU: WorkInProgressPTZ (Korzhuk, Posti, Gasova)+1
10:12
+
29:40
+6
52:17
+
53:22
+8
162:38
+7
152:54
-1-7.-1.6898
90SPb ITMO: YaltaParus (Levitskiy, Shpraidun, Rynk)+
5:47
+
33:59
+13
131:55
+
58:38
+2
159:52
+
243:11
.....6929
91SPb SPU: Primates (Belonogov, Zolotuhin, Yarmak)+
12:23
+
93:05
+8
205:16
+
29:05
+4
224:14
+5
176:47
-6...-161079Q
92SPb SU: 30 (Сыдыгалиева, Firulev, Vaganov)+
6:56
+
42:31
+19
286:21
+4
204:57
+1
213:38
+
158:30
-6....61389
93SPb ITMO: aga (Artemev, Amirov, Grushevsky)+
11:55
+
15:38
+4
29:07
+1
40:41
-5+
65:46
.-2...5260
94SPb SU: LeLiAl (Martemyanov, Allakhverdyan, Dolgintseva)+
6:18
+
30:55
+1
50:01
+
31:37
+1
106:50
-14-5....5263
95SPb Mining U: 19 (Kilyakov, Vorobyov, Bender)+
6:35
+1
58:04
+1
41:02
+
83:24
+
59:36
-4.-3...5287Q
96SPb SPU: Bank Clerks (Konstantinov, Nazarov, Osipov)+
8:33
+
15:25
+
64:50
+
76:39
+1
145:45
....-6.5328Q
97SPb SU of AI: Le Cookie Lovers (Kouranov, Krasniuk, Popov)+
6:38
+
11:30
+1
30:08
+2
129:43
+
111:08
-4.-8...5347Q
98SPb ITMO: V(k) (Medvedev, Prasolov, Sharipov)+
13:38
+
49:18
+4
74:32
+
39:51
+1
104:32
-4.-11-3..5379
99SPb SU: 32 (Gorskikh, Gorbunov, Nuriev)+
18:33
+
55:24
+4
53:27
+
77:09
+
106:22
-5.-1...5389
100SPb SPU: Pyshki po 15 (Alekseenko, Sazykin, Artem)+
5:38
+
20:17
+1
78:42
+
98:14
+2
143:16
-5.-1...5404Q
101SPb SU of AI: Guard of binary fury (Pavlov, Atyutskiy, Kotin)+1
8:28
+
46:52
+1
29:20
+1
74:08
+2
155:35
-5-2..-8.5412
102SPb ETU: Fonbaza ABC (Kalmak, Bolkunov, Bodunov)+1
16:47
+
23:00
+6
84:16
+
62:13
+
99:34
-10...-4.5424Q
103SPb SU of AI: : 1703 (Zaripov, Farkhutshina, Abrosimov)+
2:29
+1
22:02
+3
39:06
+
26:56
+1
249:40
-5.....5438
104Murmansk STU: Iterativnaya recursiya (Elizarov, Mikhailov, Chekhlov)+
9:20
+
92:23
+1
60:38
+2
144:24
+
163:32
-8.....5528Q
105Makarov SU of Mar and IS: SeaTeaFrogs (Винидиктов, Кривогубов, Медведков)+
5:17
+
24:07
+3
102:58
+2
103:49
+1
182:06
-6.....5536Q
106Murmansk Arctic SU: 1 (Karavka, Vinogradov, Zhurauskas)+
5:38
+
39:14
+
76:58
+
111:42
+5
236:24
......5567Q
107Mikhailovskaya Mil Artillery A: 1 (Slavin, Nekrasov, Gruzdev)+1
11:15
+
49:03
+5
76:14
+
154:39
+1
158:44
-6...-4.5588Q
108SPb SU of Arch: Shketi (Chernyshev, Asadov, Skorykh)+
3:29
+1
36:21
+1
31:59
+
124:39
+8
196:55
-14.....5590Q
109Makarov SU of Mar and IS: Rave inside (Barulin, Beschastnyy, Skakun)+
8:04
+
52:04
+3
48:07
+4
229:13
+
186:45
-1-2-3...5663Q
110Petrozavodsk SU: Experts (Gordeev, Kirillov, Sarbash)+
8:42
+
44:33
+2
69:18
+2
128:54
+12
180:20
-9.-6...5749
111SPb Mining U: MIO (Savunov, Razumov, Shishkina)+
7:49
+
26:15
+5
186:37
+
266:12
+1
157:05
-1.....5762Q
112SPb SU of AI: 42'*2 (Pershin, Medvedev, Korobkov)+
39:45
+1
56:32
+4
215:33
+
74:08
+4
242:07
-2.-1...5806
113Makarov SU of Mar and IS: 1 (Shaginyan, Tolstov, Fedkin)+
10:03
+
183:08
+4
29:51
+1
116:52
+6
254:59
-8.-3..-15812Q
114Petrozavodsk SU: DND (Sergeeva, Ustinova, Simagin)+
6:13
+4
299:00
+3
79:55
+
55:57
+2
199:43
..-1.-2.5818
115SPb SU of AI: Mundo (Tereshchenko, Sultanov, Turin)+
17:50
+
135:43
+7
214:07
+
207:33
+4
134:43
-2.....5927
116SPb SU of Arch: BorisTheAnimal (Villebois, Naumov, Kuntsevich)+
6:47
+
11:36
+13
286:37
+
101:52
+3
253:29
-8.-6...5977Q
117SPb SU of Telecom: Hecall.SUT (Titarenko, Nikolaev, Timaev)+
5:21
+
80:26
+16
134:31
+
81:13
+7
220:58
-9.....5980Q
118Makarov SU of Mar and IS: lyubiteli morskih ezhov (Asaturov, Grigorev, Averin)+
10:21
+
7:46
+2
36:55
+
28:06
-4-2....-44121
119SPb SU: Programmiruem v ume (Fofanov, Belokonnyi, Gorelov)+
13:09
+
26:41
+
41:09
+
111:30
-4-1.-5...4191
120SPb BSTU: Polyuppers (Khokhlov, Zuevskoy, Kovtun)+
11:12
+1
77:47
+
35:37
+
83:16
-5-1.-2...4226Q
121SPb ETU: 2beltat (Muratov, Nizovtsov, Mikulik)+
9:21
+
222:21
+
23:08
+
36:02
-3-2.-1...4290
122Murmansk Arctic SU: 4 (Наумец, Tkachev, Malishevskiy)+
8:59
+
39:16
+2
94:06
+
119:37
-2......4300Q
123SPb SU: burdock (Osovskiy, Chernyaev, Kulchenkov)+
12:25
+1
72:27
+5
84:35
+
55:44
-2-3.....4343
124Mil A of Comm: Number Seven (Sabirullov, Zigfrid, Scherbakov)+
14:40
+
25:14
+
189:59
+
120:42
.......4348Q
125SPb SU: 31 (Dobrenkov, Samoilenko, Romanenko)+
3:43
+1
258:46
+1
38:34
+
58:40
-3-3-4-1...4397
126Military Engineering I: ZhSN№1 (Ivan, Zhuk, Nikolaev)+
8:05
+4
132:54
+1
57:46
+
118:55
-9-2.-10.-1.4415Q
127SPb ITMO: Psyk3rs (Presniakov, Gorelov, Vinogradov)+
9:27
+1
287:23
+
50:06
+
89:15
...-3...4455
128SPb BSTU: Voenmeh_IT_0 (Smorodkin, Svistunov, Korotkov)+
19:42
+
78:33
-1+
268:20
+
136:28
..-3...4501Q
129Mikhailovskaya Mil Artillery A: 3 (Andreychenko, Uskov, Nevzorov)+
11:30
+
50:47
+2
150:56
+
261:55
-3......4512Q
130Petrozavodsk SU: Karjalan Pies (Severikov, Kargin, Alekseev)+
6:48
+1
33:35
+3
209:33
.+2
184:07
......4552
131SPb S Marine TU: DokolenaTeam (Nugaev, Pavlov, Potapov)+1
34:52
+
188:37
+2
70:47
+2
194:41
-7-2.....4586Q
132SPb Mining U: 21-VSV (Vazhenin, Podgornyy, Zhukovskiy)+
14:38
+
91:06
+3
151:40
-2+1
272:23
..-1...4608
133SPb BSTU: IceTea gang (Hilia, Smirnov, Iankovskii)+
42:10
+
65:11
+1
177:53
+5
206:22
-3.-2-3...4610
134SPb Mozhaisky MSA: 1 (Zaruchevskij, Salbiev, Zakharov)+
2:19
+
21:11
+3
28:56
-11+13
249:00
-3.....4620Q
135SPb SU of AI: Milky Way (Churyumov, Starova, Cherepov)+
7:59
+
19:44
+3
58:47
-8+12
254:31
-1.-1...4638
136SPb SU of Arch: Riverside (Fedorichev, Shishkin, Melnichenko)+
9:06
+1
34:24
+10
151:28
+
269:49
-13-3-1-3...4683Q
137SPb SU of AI: EOF (Sharonov, Куранова, Mikhailova)+
12:23
+2
30:11
+4
207:25
+4
270:02
-12-3.....4719
138SPb SU of AI: gigas (Belchikov, Potapov, Kashkolda)+
62:20
+2
90:09
+4
141:56
-1+3
253:09
-8.....4726
139Mil A of Comm: Number Eight (Kirov, Malkov, Popov)+3
38:43
+3
30:44
+3
180:36
+3
274:50
.......4762Q
140SPb SU of AI: m228 (Baukov, Ivanov, Grigoriev)+
118:01
+
141:45
+6
245:26
+
195:14
-3-3-1....4819
141SPb Mozhaisky MSA: 3 (Zelenev, Blyudov, Gorbunov)+
6:08
+
203:26
+7
263:10
+
242:54
.-5....-24854Q
142Mikhailovskaya Mil Artillery A: 2 (Limonov, Smirnov, Belotelov)+
8:06
+2
50:14
+13
218:27
+1
279:31
-19-9.....4875Q
143Makarov SU of Mar and IS: 2 (Shorin, Kharicheva, Gugnin)+
15:49
+11
153:59
+11
185:54
+
213:47
-7-11.-4.-4.41006
144SPb SU of AI: Victory hunters (Cheremushkin, Vyborov, Faddeev)+
5:58
+
10:32
-6+1
166:10
.-3.-4...3201
145SPb SU of Telecom: sugomA.SUT (Agarkov, Kurnosov, Konstantin)+
7:55
+
17:21
-7-7-6+4
137:07
.-4...3241Q
146Murmansk STU: bingus team (Sudov, Firsov, Pilipenko)+
26:01
+
33:41
+3
132:34
..-4....-13251
147Murmansk STU: Bug report (Pozdeev, Gatin, Fedorov)+
10:31
+
84:36
+3
137:44
-2-5......3291
148SPb Mozhaisky MSA: 4 (Гришин, hicci11, Balakhadze)+
80:13
+1
59:32
-12+
156:33
...-1.-7-33315
149Murmansk STU: Ololoha! (Рыков, Lekhkun, Pospelov)+
16:07
+1
35:04
+5
166:47
.-5......3337
150SPb SU of Telecom: rebest.SUT (Zuykov, Nikiforov, Slobodchikov)+
9:06
-1+1
92:43
.+8
292:17
-6.....3573
151Novgorod SU: KISS (Ilyutkin, Zhilyakova, Bogdanov)+3
131:52
+1
199:31
-4+1
193:23
-5-10.....3623Q
152Makarov SU of Mar and IS: 3 (Shabunevich, Trigubovich, Kizrodev)+
77:00
+2
93:42
+10
238:25
-2-2..-1...3648
153SPb ITMO: FeNiBuDiN (Biurganovskaia, Minko, Melnikova)+
9:18
+
27:16
-3........236
154SPb ITMO: ITMEN (Sannikov, Myasnikov, Trofimov)+
18:30
+
26:52
-4........244
155Mil A of Comm: Number Three (Lade, Borodulin, Borodulin)+
35:08
+
33:08
-9-1-5..-2...268
156Makarov SU of Mar and IS: 5 (Grishin, Bukhtiyarov, Vershinin)+
9:36
+1
45:58
-7........274
157SPb Forest TU: Scary raptors (Babich, Kurguzov, Kutuzov)+1
17:17
+
39:04
-6-1-9......276Q
158Makarov SU of Mar and IS: 4 (Hohlov, Podobriy, Kucherenko)+1
16:09
+1
48:07
-8..-1.....2104
159Russian S Hydromet U: Brodyagi (Alekseev, lobanov, Russkin)+
13:51
+
126:15
..-7......2139Q
160Murmansk STU: Straus Troop (Nadymov, Knyazev, Rodionov)+
18:52
+1
102:01
-1..-1.-1...2140
161Russian S Hydromet U: Bedolagi (Starinchikov, Lesunov, Gilyazitdinov)+
8:36
+1
122:19
-4........2150Q
162Russian S Hydromet U: HidroMET (Kudinov, Kushakov, Pashentsev)+
6:49
+2
106:57
-3.-2-1-1....2152Q
163Novgorod SU: Syndicate (Mankoshev, Prokhnitsky, Rudnitskiy)+
27:33
+
126:29
-7........2153Q
164Petrozavodsk SU: Full HD (Khomich, Afanasieva, Piskunova)+
11:56
+
143:01
-4........2154
165SPb SU of Arch: Momkins' (Kizchenko, Belyaeva, Rastorgueva)+
12:04
-4+1
123:48
-2-2-2.....2155
166SPb Forest TU: Brain++ (Bazhunov, Kurilenko, Pozdeeva)+2
35:54
+2
54:52
-5.-4......2169Q
167Military Engineering I: Fakel (Понкрашев, Abramov, Bayzel)+
50:42
+
129:54
.........2179Q
168SPb Forest TU: Ideafix (Mashkovskaya, Kharlampieva, Mironov)+
77:58
+2
74:08
-7....-3...2191Q
169SPb Mozhaisky MSA: 5 (Stankevich, Raskaryaka, Mikhayliuk)+
7:25
+4
108:26
-5.-5..-4...2195
170Military Engineering I: Fenix (Melichow, Pashenko, Semochkin)+
15:50
+1
163:24
.-1-4......2198Q
171Murmansk STU: Break the mind (Булайчик, Maxim, Беспалов)+1
21:30
+5
67:51
-2-1-6......2208
172Petrozavodsk SU: Venedi (Kheifets, Maiorov, Drachev)+
6:12
+
267:28
-11.-4-4.....2273
173Murmansk STU: Kapusta (Povalyukhin, Galai, Pavlov)+
27:51
.-1-1.-2.....127
174Military Engineering I: VRM (Васильков, Русанов, Vladislav)+1
14:19
......-3...134
175SPb SU of Economics: Cringe pie (Tutov, Pedenko, Isaeva)...........00
175SPb SU of Economics: KneE (Gavrilov, Kuzin, Protopopov)-2..........00
175SPb ITMO: Vietnam (Vo, Nguyen, Phan)...........00
Total runs227307659243517446345800144528175
Accepted175172149141123916659174723
Rejected52135510102394355279741127481152
First Accept1:412:185:137:047:5812:3728:5119:2961:5419:5882:49
Last Accept131:52299:00296:18279:31292:17272:38296:12293:08296:45298:10297:52