ICPC 2021–2022, North-Western Russia Regional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKLMN=Time
1SPb ITMO: pengzoo (Perveev, Golikov, Iakovlev)+
4:24
+
26:24
+
88:40
+
118:42
+1
60:04
+1
230:00
+3
197:19
+
8:01
.+1
296:56
+4
105:51
+1
31:41
+
135:12
+
147:18
131665
2SPb HSE: Lemon Tree (Makhnev, Alferov, Surkov)+
3:34
+
9:20
+
52:51
+
108:21
+
134:49
+1
110:51
-16+2
67:43
-3+1
162:07
+2
27:40
+
35:39
+
88:52
+1
54:21
12989
3SPb SU: dataVase (Budnikov, Musina, Gladchenko)+
5:40
+
27:02
+1
24:48
+
145:52
+2
141:33
+1
208:42
.+
18:18
.+
252:22
+2
73:43
+1
35:25
+2
88:12
+3
91:13
121347
4SPb SU: Team Chill It (Pavlenko, Khargelia, Volkov)+
5:18
+2
20:48
+
56:53
+2
148:33
+
105:26
+
296:59
+4
245:51
+
16:41
..+
38:33
+
38:32
+
75:03
+4
73:26
121355
5SPb SU: ?5 (Belichenko, Petrov, Gaevoi)+
4:59
+3
33:40
+1
61:08
+
98:26
+9
299:32
+
214:25
.+
8:51
.+
204:05
+2
68:32
+
42:35
+
125:05
+3
159:08
121675
6SPb SU: Andrew Sergeevich (Ivanov, Gorbachev, Grigoryev)+
4:40
+1
8:10
+5
166:29
+2
235:36
+
155:39
+3
209:28
+10
283:33
+
13:54
-4-2+
51:35
+1
29:15
+
36:26
+4
98:52
121807
7SPb SU: jazz (Fedorkina, Olemskaya, Pospelov)+
10:31
+
15:23
+
50:03
+3
175:40
+2
184:26
..+
9:00
.+1
243:38
+
36:54
+
31:52
+
103:10
+1
117:10
111113
8SPb SU: Insanely can be the first (Karpovich, Shilyaeva, Shefer)+1
8:09
+
16:06
+
25:13
+
97:37
+8
136:32
+3
279:51
.+2
16:54
..+
26:26
+
36:28
+1
68:38
-10101007
9SPb ITMO: Cataleptodius (Ibraev, Hakimov, Oreshin)+
4:30
+1
27:13
+2
123:55
+
137:51
+2
218:38
..+
27:06
..+4
109:19
+1
55:13
+
145:11
+
18:41
101063
10SPb SU: How to launch goose workers? (Milshin, Grebennikov, Fadeeva)+
5:43
+
18:27
+
113:28
+2
267:28
+2
232:35
-1.+
4:08
..+5
100:26
+
36:06
+
130:51
+2
207:22
101332
11SPb SU: Sir Arthur (Akilov, Klimov, Averkov)+
6:41
+1
44:32
+
119:13
+2
219:30
+2
289:53
..+
10:24
..+2
111:58
+
18:32
+
155:00
+3
254:35
101425
12SPb SU: RiskyBeesness (Kuznets, Tyuryaev, Skalt)+
5:45
+1
19:21
+2
66:10
+2
174:39
+2
239:15
..+
32:36
..+3
145:47
+
25:39
+
192:37
+6
272:28
101489
13SPb SU: 25 (Khabarov, Chukhin, Trubnikov)+
4:31
+1
12:46
+6
278:30
+
55:21
+9
262:37
..+
9:05
..+2
72:05
+1
23:29
+
124:56
+2
268:25
101527
14SPb SU: LD_PRELOAD (Gavrilov, Ibatov, Sadykov)+
6:21
+
8:01
+
62:14
+1
120:15
+8
299:55
..+1
31:22
..+9
254:55
+1
40:39
+
186:58
+7
283:51
101829
15SPb ITMO: Unexpected Value (Tran, Kuzin, Stepanov)+
4:20
+2
11:28
+
28:59
+
57:33
+3
185:47
..+
19:41
..+2
56:22
+4
59:57
+
101:33
-129740
16SPb ITMO: hw (Teplyakov, Filipchyk, Pleshakov)+
6:51
+2
44:20
+1
75:58
+1
240:05
-13..+
23:46
..+3
114:06
+1
55:04
+1
103:51
+3
247:58
91147
17SPb ITMO: TaskAcceptedException (Damasevich, Yatsuk, Hruntov)+
7:57
+
15:31
+
50:48
+
187:11
+5
205:52
..+
15:12
..+4
127:04
+2
50:39
+5
217:48
.91193
18SPb HSE: HS of Abbreviations (Ipatov, Zakharenko, Vasilevskij)+
7:39
+
38:36
+
110:03
.+5
269:38
..+
26:15
..+2
86:05
+
49:21
+
140:50
.8865
19SPb SU: 30 (Tsarev, Oborin, Starkov)+
3:52
+
10:16
+
37:59
-5+3
187:57
..+
52:19
..+4
150:56
+
34:38
+
263:07
-88876
20SPb SU: eto komanda (Vyguzov, Ostapenko, Savin)+
5:50
+1
17:35
+2
125:58
+3
272:39
-3..+
19:42
..+2
85:35
+
34:38
+2
156:58
.8913
21SPb ITMO: NRU FAQ (Fitisov, Nyashin, Chernatskiy)+
6:12
+3
78:29
+
74:01
-7+1
177:30
..+
41:03
..+3
180:13
+1
27:23
+
182:15
.8925
22SPb HSE: Just4Keks (Mosin, Trilis, Bukov)+
9:20
+2
28:38
+
97:37
.+3
257:41
..+1
51:02
..+
129:56
+
60:20
+1
186:21
.8957
23SPb ITMO: ytAlex (Shishkin, Koveshnikov, Sharepa)+
5:21
+2
19:46
-5+1
289:18
+13
284:08
..+
32:08
..+1
146:08
+2
32:10
+
201:07
.81388
24Petrozavodsk SU: pgt Shya (Koshkarev, Masaeva, Krishtal)+
6:53
+1
29:40
+2
135:12
.-14..+1
14:29
..+1
104:59
+1
46:57
+
135:57
-27589
25SPb SU: Botwa Jigurda (Kravchenko, Mishura, Saakyan)+1
9:19
+
26:09
+
77:05
....+1
19:47
..+4
174:26
+
60:21
+
238:57
-97723
26SPb HSE: Nesquik (Yutman, Muratidi, Brovarnik)+
10:42
+5
34:18
+
129:27
-2-6..+1
20:09
..+1
121:00
+1
88:53
+
186:26
-27748
27SPb SU: 26 (Bezrukov, Agranovskii, Radionova)+
10:33
+1
36:13
+3
136:25
....+
48:46
..+4
258:41
+
102:49
+
181:46
.7931
28SPb ITMO: 3 CaTe (Korobko, Levkov, Chernishev)+
7:29
+1
25:49
+
292:16
....+1
22:08
..+2
210:50
+
106:08
+
261:32
.71003
29SPb HSE: Brawlers (Babich, Peshkov, Sarantsev)+
17:24
+
27:25
-10+2
175:52
...+
19:51
..+3
131:03
+
49:53
..6518
30Mil A of Comm: flabby militants (Sotin, Sundukov, Kurenckov)+
10:42
+
28:35
..-2..+
90:44
..+
197:37
+1
68:53
+1
134:45
.6567
31SPb SU: NPM package (Martynov, Novozhilov, Panenkov)+1
8:36
+2
21:39
-7-4...+
34:58
..+
120:29
+1
31:55
+8
295:50
.6749
32SPb ITMO: I don't know (Manaev, Senkin, Kutasin)+
5:22
+3
56:24
+6
252:52
-8...+1
52:26
..+1
130:19
+
41:42
-1.6756
33Petrozavodsk SU: Bukva yu (Ermakov, Alshanin, Potapova)+
11:26
+3
69:06
+
133:32
.-2..+
44:22
..-1+2
163:10
+
263:33
.6783
34SPb ITMO: 30 (Kurepin, Kolesov, Shanshin)+
4:18
+
7:41
+15
294:46
-6...+
22:59
..+5
244:29
+
50:31
..61021
35SPb HSE: Peaky Blinders (Pozdnyakov, Kuksa, Gromov)+
6:08
+
61:43
-1....+
27:59
..+19
244:27
+
51:57
+
279:48
.61048
36SPb ITMO: 11 (Kolchenko, Zakharov, Chernookiy)+
7:26
+
62:48
-5....+6
166:52
..+4
266:06
+2
110:28
+
273:05
.61124
37SPb SU: 29 (Tulchinskiy, Kondratiuk, Milshin)+
12:21
+2
30:44
-10.+5
285:34
..+
21:48
..+17
264:28
+
54:27
-4.61146
38SPb HSE: Matanlove (Shestakov, Chayka, Dymashevskij)+
16:46
+4
103:15
+4
207:44
....+2
166:51
..+15
297:30
+5
83:56
..61472
39SPb ITMO: #define private public (Erov, Smagliy, Galimzyanov)+
9:50
+
17:02
.....+
27:36
..+2
107:06
+
34:58
-2-25234
40SPb SU: Square Ball (Volochai, Eremeev, Nechaev)+
8:23
+2
33:50
-3....+
27:43
..+2
126:14
+
57:16
..5331
41SPb SPU: Ab absurdo 4 (Kurnosov, Sukhanov, Smolskij)+1
6:38
+
25:01
-3.+2
270:57
..+
74:11
..-3+
53:55
..5488
42SPb SU: Jet Set Radio (Leontev, Belash, Malov)+
9:07
+
11:06
-2....+2
95:28
..+4
251:59
+
53:05
-1.5539
43SPb ITMO: Prefix Sum Fun Club (Tyapkin, Ponomarenko, Drobunin)+
11:48
+
21:54
+2
89:03
-14...+
280:48
..-5+
107:15
..5548
44SPb SU: Sasha wants to go to PDMI (Novozhilov, Sonina, Schavelev)+
12:11
+4
62:27
-4....+1
45:05
..+4
259:24
+
62:21
..5620
45SPb SU: 31 (Sevastianov, Petrov, Zaitsev)+
6:59
+1
70:40
-7.+
234:52
..+1
118:53
...+
169:09
..5637
46SPb SU: 24 (Korkin, Luchinin, Kozlovtseva)+
12:21
+8
141:27
.-16+6
124:47
..+2
152:41
..-4+
62:56
..5811
47SPb SU: HOLY GANG (Melnikov, Savinov, Belyaeva)+
10:16
+
22:47
-9....+
18:29
.-2-4+
56:48
..4106
48SPb ITMO: BuhTeam (Eshkin, Martynov, Andriyanov)+
9:28
+
22:51
..-5..+1
63:55
.-1-7+
49:30
-2.4163
49SPb ITMO: 28 (Amirov, Savon, Fafurin)+
26:22
+1
28:01
-3....+2
46:50
...+
68:41
.-54228
50Petrozavodsk SU: adamant (Sobianina, Lezova, Anisimov)+
8:51
+2
72:32
-11....+
23:15
..-3+3
66:43
-3.4269
51SPb SU of AI: MegaSmetanka (Fesenko, Kurilov, Zhukov)+
10:04
+3
53:21
..-7..+
34:16
..-9+2
89:07
..4286
52SPb SU of AI: 1703 (Alekseev, Nikiforov, Zaripov)+
10:41
+3
71:26
-6....+
126:47
...+
49:50
..4316
53SPb SU: 36 (Minnekhanov, Cherepanova, Garaev)+1
18:23
+2
45:22
..-6..+4
147:53
..-5+1
49:19
..4419
54SPb SU of Telecom (Grushev, Agarkov, Volokh)+1
11:47
+2
33:33
-2....+1
93:26
..-2+2
173:24
..4430
55SPb Mozhaisky MSA: 1 (Malikov, Lukianenko, Cheremuchin)+1
7:38
+1
29:27
-3-3-1..+
18:07
...+6
217:17
..4431
56Murmansk STU: Fixiki (Menshikov, Vishnevskiy, Kornilov)+
38:27
+8
118:08
-6....+
95:43
..-8+3
142:45
..4613
57SPb SU of Economics: team001374 (Romanov, Paliy, Goilik)+
44:18
+2
255:45
-3....+
127:59
...+3
185:45
..4711
58SPb SU of Tech and Design: PMI (Vavilova, Ogay, Khujamov)+
13:45
+5
64:09
-1....+2
102:24
..-3+6
287:34
..4726
59Mil A of Comm: pestering calls (Orlova, Kartavykh, Sergeev)+1
16:56
-16.....+1
135:19
...+2
116:58
..3347
60SPb BSTU: Exploding Kittens (Bigachev, Lukashev, Utkin)+
29:30
+6
252:38
.....-6...+5
109:39
..3610
61SPb SU of AI: Anonymous (Titkov, Mazurash, Chebykin)+
10:24
+12
258:32
.-6...+1
192:33
......3720
62Mikhailovskaya Mil Artillery A: 1 (Spitsin, Pyankov, Marchenko)+
11:11
+16
138:35
.....-2..-6-20+2
296:33
.3805
63SPb ITMO: 7 (Chinaeva, Tropin, Sharipov)+
24:48
+1
49:26
............293
64Pskov SU: 1 (Nikiforov, Deev, Nefedov)+
7:56
-66.....-6..-3+
103:17
..2110
65SPb SPU: Binary Musk (Konstantinov, Nazarov, Shergalis)+
17:13
-2-5.......-3+
113:18
..2130
66SPb SU of Arch: C_plus_minus (Vorobev, Tsyplakova, Yastrebova)+
18:42
-13-1....-3...+1
148:12
..2186
67SPb Mining U: 1 (Savunov, Shishkina, Razumov)+
62:46
-1.....+
131:36
......2193
68SPb SU: 32 (Emdin, Im, Paramonov)+
11:47
+5
117:46
-15...........2228
69Murmansk STU: Triple Zero (Firsov, Sudov, Pilipenko)+
41:50
-3.....+1
186:28
......2247
70Mikhailovskaya Mil Artillery A: 2 (Nekrasov, Gruzdev, Semin)+3
39:10
+3
123:30
.....-1...-2..2282
71SPb SPU: Pyshki po 15 (Sazykin, Son, Ershov)+
11:22
+6
232:23
.....-3..-1-3-1.2363
72SPb U of MIA RF: B1T (Zaytsev, Syagaev, Tyrtychko)+
64:29
-22.....+8
163:02
...-1..2387
73Pskov SU: 2 (Toporov, Lebedev, Petrov)+
30:07
+6
297:06
.....-2......2447
74Murmansk Arctic SU: 2 (Zhurauskas, Karavka, Vinogradov)+1
36:04
-2.....+5
292:49
......2448
75Murmansk STU: Bug report (Pozdeev, Fedorov, Gatin)+
26:15
+13
277:47
............2563
76SPb SU of Economics: Python SQUAD (Lepekhina, Motyleva, Zakharov)+
11:23
-16.....-10...-2..111
77SPb SPU: Ozornoy Dilijans (Bogdanov, Shvydkiy, Michael)+
18:32
-12-1....-11...-5..118
78SPb BSTU: Polyuppers (Khokhlov, Zuevskoy, Balkunov)+
22:27
-4.....-3...-3..122
79Murmansk Arctic SU: 1 (Lyamin, Baginskij, Markova)+
27:00
-3............127
80SPb Mozhaisky MSA: 2 (Blyudov, Fedyanin, Salbiev)+
34:33
-2.....-1......134
81SPb SU of Arch: Riverside (Cherevko, Melnichenko, Fedorichev)+
36:26
-21.....-11...-8..136
82Mikhailovskaya Mil Artillery A: 3 (Belotelov, Shabalin, Slavin)+2
26:28
-7.....-2...-5..166
83Murmansk Arctic SU: IVT-MP (Zagudaev, Poshevelya, Ovchinnikov)+1
99:48
-4.....-1......1119
84SPb Mining U: 2 (Kislitsyna, Guseva, Andreeva)+3
108:31
-8.....-2......1168
85SPb Forest TU: Scary raptors (Ivanov, Kutuzov, Kurguzov)+5
69:29
-4............1169
86SPb Forest TU: StaregaTeam (Larionov, Tikhomirov, Romanov)..............00
86SPb BSTU: Bogosort (Petrov, Eremishin, Alexandrov)..............00
Total runs122441213113178173718671325717775106
Accepted876732202573640541633414
Rejected35374181931531034122782161144192
First Accept3:347:4124:4855:2160:04110:51197:194:08162:0726:2618:3236:2618:41
Last Accept108:31297:06294:46289:18299:55296:59283:33292:49296:56297:30287:34296:33283:51