Central Russia Regional Contest 2019

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time
1VyatkaSU 1 (Dehterev, Prozorova, Smirnov)+
15:34
+1
34:46
+
64:15
-6.+
24:19
.+
10:34
+1
212:20
-2+
224:28
7623
2NArFU 1 (Asyutchenko, Diachkov, Grishin)+
25:51
+
20:53
+
43:58
+
179:42
.+2
95:20
.+
14:11
+
256:01
.-47672
3YaroslavlSU 1: Once upon a time on... NERC (Gibadulin, Medvedev, Povarov)+
18:29
+
41:06
+
94:13
+
165:39
.+3
134:28
.+
12:54
+
295:04
.-47819
4YaroslavlSU 7: Слоники (Klimov, Sharshakova, Voronin)+
26:51
+
77:34
+
72:33
+8
200:35
.+2
209:58
.+
23:37
..-46807
5Vologda SU 1 (Zhitov, Egorov, Astashonok)+
14:23
+
83:09
+
59:38
-6.+
164:22
.+
30:51
..-25350
6BSTU 1: Winx 3.0 (Kuzin, Sopolaev, Kapralova)+1
22:41
+
79:51
+
74:48
-5.-3.+
52:40
-5.+
192:48
5439
7RSATU 2 (Katskov, Krinichnyj, Fedorov)+
12:17
+
169:29
+6
99:05
-17.+2
230:12
.+
93:20
...5763
8Orel SU 1 (Zherebenkov, Stavtsev, Fomichev)+
24:38
+6
116:55
+
99:14
+7
271:37
...+
17:02
-3..5787
9TulaSU 1: IBAS (Anchishkin, Abramova, Savin)+
24:44
+3
236:02
+
82:29
+6
192:02
.-2.+
106:50
...5820
10YaroslavlSU 3: Waterfall (Strunin, Tatanova, Grigoryev)+
25:35
+3
169:10
+
94:58
+6
289:13
.-2.+1
55:32
...5832
11AFSO 1 (Radaev, Burakov, Pukhovikov)+
17:08
+
58:30
+
99:11
-24...+
31:40
...4205
12Orel SU 2 (Barbashov, Panin, Rudanovskiy)+
9:28
+
150:43
+3
59:29
-16-8..+
28:00
...4306
13TverSU 1: Three Spartans (Filimonov, Dorozhkin, Matveev)+
14:23
-7+
98:23
+
175:50
.-6.+
26:01
...4313
14NArFU 3: Impavidum (Burkov, Butorin, Kuznetsov)+
21:43
+
94:14
+
180:46
..-3.+
34:41
...4329
15RSATU 1 (Spirov, Smirnov, Sudakov)+2
51:10
+4
56:42
+
78:20
-6.-10.+
35:49
...4340
16YaroslavlSU 10: YarSU X (Romanychev, Grebenchuk, Tarunin)+1
17:30
+5
117:28
+1
62:29
..-6.+
20:27
...4356
17BSTU 2 (Sokolov, Dudlin, Filonov)+1
23:23
+
165:31
+1
91:30
..-5.+
48:37
.-6.4367
18Obninsk IATE 1: 3 wells (Pavlov, Kamenev, Kapustin)+1
12:56
+7
70:25
+
109:51
..-7.+
92:35
...4443
19Orel SU 4 (Tereshin, Purdenko, Soloviev)+
27:38
+1
299:16
+1
174:10
..-2.+
37:05
...4577
20TulaSU 3: FasterThanSlow (Talagaev, Polevskii, Zaburdaev)+
21:01
+4
298:29
+2
162:09
....+
153:05
..-64754
21YaroslavlSU 15: Pioneer (Uvarov, Fokin, Kasatkin)+
22:59
+1
297:15
+5
222:04
....+
118:24
.-2.4779
22YaroslavlSU 16: Flaming Tomatoes (Dranker, Cheburanova, Vinogradov)+2
108:44
+5
236:10
+1
214:55
-3.-2.+
128:41
...4846
23Obninsk IATE 2: Windows 98 (Ulaev, Cherkashin, Vasil'ev)+
18:39
-3+1
107:19
..-6.+
23:22
...3168
24RSATU 3 (Kozlova, Beliaev, Zobninskii)+
13:07
.+2
56:35
..-13.+
65:52
...3174
25VyatkaSU 8 (Glushkov, Moshkin, Okulova)+
28:03
.+1
124:46
..-9.+
44:52
...3216
26TverSU 2: PMK (Lutsaj, Lukov, Fomin)+1
30:40
-4+
146:30
....+
45:06
...3241
27YaroslavlSU 2: Chillout (Samarin, Smirnov, Moskvin)+
11:50
.+3
130:49
..-3.+
78:28
...3279
28Ivanovo SU 3 (Zaharychev, Erohin, Galiev)+
53:00
.+
142:24
-5.-5.+2
49:55
...3284
29ChSU 7 (Safarov, Smirnov, Ilyin)+
21:26
.+1
86:43
....+1
160:29
..-33307
30YaroslavlSPU 1 : 1101 (Baboshina, Guseva, Tsarev)+2
108:32
.+
157:05
....+
50:51
..-63355
31KostromaSU 3 (Vasilyev, Kozyrev, Smirnov)+1
16:48
+2
273:13
-10-11...+
39:24
...3388
32VyatkaSU 3 (Il'in, Naumov, Rubtsova)+1
58:49
.+1
227:13
-5...+
90:27
...3415
33Vologda SU 4 (Ekvas, Egorov, Grischenko)+2
91:35
.+2
152:50
-3...+
108:30
...3431
34AFSO 2 (Zakirov, Meshkov, ZHukov)+2
112:47
.+3
270:28
..-9.+
29:24
...3511
35Murom Branch of VladimirSU: Madheads (Sizov, Mironov, Sidorov)+4
164:37
.+2
143:27
....+
151:53
...3578
36TGPU 1: team++ (Panevin, Gylling, Soboleva)+
224:06
-4+1
265:05
..-3.+1
258:31
...3787
37TSPU: Bolnoe_koleno (Sinitsyn, Starunov, Sapozhkov)+
35:26
.-7..-2.+1
56:48
...2111
38KSU 1: Kot-Cat (Kotyakhov, Prostokishin, Luk'janov)+
30:17
.-6-6...+1
79:29
...2129
39ISUCT 2 (Golubev, Savel'ev, Trofimenko)+
56:20
-2-6-3...+1
69:55
..-42145
40YSTU 1 (Valov, Yurgenson, Sviridenko)+2
126:47
.-8..-5.+
36:32
..-22202
41ChSU 3 (Viktorov, Bogdanov, Igolnicin)+5
92:35
-4.-26...+
188:44
...2380
42KSTA-117 (Tikhonov, Degtev, Egorov)+4
130:15
.-7....+
179:09
...2389
Total runs748211116179805010728
Accepted422235706042302
Rejected326076154792087726
First Accept9:2820:5343:58165:3924:1910:34212:20192:48
Last Accept224:06299:16270:28289:13230:12258:31295:04224:28