ICPC 2018-2019, NEERC, Northern Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1SPb SU 1 (Gorbachev, Ivanov, Safonov)+
5:20
+
11:59
+
62:41
+1
52:06
+
21:44
+2
143:20
+
27:42
+3
212:37
+1
89:37
+
208:28
-1+
75:07
111045
2SPb ITMO University 4 (Rakhmatullin, Tsaplin, Anoprenko)+
7:23
+
5:17
+1
56:31
+3
95:38
+1
22:19
+
291:54
+
29:16
+1
194:13
+1
97:55
+1
202:56
-1+
117:21
111275
3SPb ITMO University 1 (Sayutin, Kirillov, Drozdova)+
3:43
+1
10:31
+1
107:10
+5
144:03
+
8:07
+
200:19
+
20:48
+1
274:57
+1
66:02
+
170:40
-3+2
205:49
111427
4SPb HSE 5 (Fedorov, Labutin, Ermilov)+1
24:24
+
22:05
+
96:31
+2
50:27
+1
38:19
-3+
46:39
+9
253:56
+1
143:19
+
200:53
-1+1
289:32
101461
5SPb SU 25 (Raysky, Belichenko, Petrov)+
5:02
+
10:34
+
58:41
+2
168:35
+
14:17
.+
21:06
+
185:30
+
108:03
.-3+4
124:05
9813
6SPb ITMO University 2 (Korobkov, Poduremennykh, Naumov)+
6:01
+1
12:30
+1
59:44
+2
114:35
+
18:29
.+
23:51
+1
219:09
-5+
183:54
.+1
200:05
9954
7SPb SU 2 (Milshin, Filippov, Fedorov)+
16:11
+
14:10
+1
85:58
+2
96:42
+
9:43
.+
40:58
+1
250:51
-5+
208:00
.+
160:43
9958
8SPb SU 7 (Gaevoi, Bochkov, Smirnov)+
6:43
+
15:24
+
33:17
+3
152:13
+
31:57
-3+
37:12
.-1+1
162:05
.+1
71:06
8607
9SPb HSE 6 (Surkov, Makhnev, Babushkin)+
18:34
+1
16:10
+1
39:11
-5+
13:38
.+
24:18
.+
101:32
+2
289:04
.+2
276:10
8896
10SPb HSE 4 (Alferov, Yutman, Tukh)+
11:00
+
28:29
+
49:53
+2
176:06
+
34:59
.+
22:03
..+
97:26
.-27457
11SPb ITMO University 21 (Tupikina, Latyshev, Popyrkina)+
16:12
+
21:00
+1
75:26
-3+
31:06
.+
40:56
.+3
146:42
..+
116:41
7525
12SPb SU 8 (Grebennikov, Zavarin, Fadeeva)+
5:36
+
19:59
+2
109:43
+1
177:15
+
29:10
.+
14:12
..+2
92:52
.-17545
13Petrozavodsk SU 1 (Kobeleva, Ermolin, Alkin)+
7:31
+
13:20
-2+
268:55
+
36:22
.+
32:00
.+1
97:02
+
267:44
.-17740
13SPb ITMO University 8 (Shaldin, Ashikhmin, Fukalov)+
15:57
+
24:30
+
184:48
+1
124:47
+
50:59
.+
38:42
.+1
265:43
..-37740
15SPb SU 10 (Bykov, Shangareev, Bosov)+
30:59
+
20:44
+1
218:36
+4
118:53
+
29:07
.+
34:42
.-5+
201:21
.-107750
16SPb ITMO University 5 (Pleshakov, Kozelko, Filipchyk)+
11:32
+1
22:51
+1
75:53
+3
282:18
+
15:48
.+
29:30
.+4
157:47
..-167771
17SPb SU 16 (Ninalalov, Kassihin, Mekumyanov)+
15:51
+
38:43
-6+3
134:09
+
42:59
.+2
28:42
.+1
275:02
..+4
137:51
7869
18SPb HSE 2 (Smirnov, Selishchev, Trilis)+
29:24
+
65:54
+2
143:44
-2+
28:04
.+1
85:42
.+5
207:51
..+1
226:12
7963
19SPb HSE 1 (Gaev, Lyubort, Nefedov)+
17:23
+
35:57
+3
95:57
+4
146:09
+
28:16
.+2
49:53
...-1-216550
20SPb SU 14 (Tursunova, Volodin, Gusev)+
18:18
+1
31:10
+2
173:04
-3+
37:06
.+
48:35
.+
184:14
...6551
21SPb ITMO University 3 (Kurbatov, Perveev, Tkach)+
5:07
+
12:36
.+4
248:12
+
22:34
.+
33:12
.+1
174:32
..-76594
22SPb HSE 3 (Palchenkova, Bukov, Olemskaya)+
21:19
+
8:48
+2
217:04
-2+
16:01
.+
43:07
..+
282:18
..6627
23SPb SU 21 (Panasovets, Efimov, Babenko)+
18:29
+
29:31
-2+4
234:16
+
41:53
.+
53:34
.+1
172:42
...6647
24SPb ITMO University 10 (Gaynoullin, Kasymov, Madaminov)+2
45:42
+
38:17
+1
261:22
+3
181:13
+1
51:53
.+
65:28
....-186781
25SPb SU 23 (Alekseev, Novikov, Azangulov)+
22:43
+
40:10
+1
249:01
.+2
32:30
.+
59:26
.-2..+4
256:46
6798
26SPb SU 27 (Maksimov, Smirnova, Gubkin)+1
26:25
+
34:59
+7
143:13
+14
296:08
+
88:43
.+1
64:24
.....61111
27SPb ITMO University 9 (Osipov, Makeev, Krotkov)+
14:36
+
23:56
..+
30:51
.+
36:58
.+2
175:08
..-65318
28SPb SU 33 (Mironov, Logunov, Yurchenkov)+
7:01
+1
30:47
.-6+
46:25
.+
99:32
.+2
108:16
...5350
29SPb SU 5 (Abzalov, Smirnov, Kuzivanov)+
25:34
+
16:14
..+
33:52
.+
49:01
.+2
196:29
..-205359
30SPb SU 9 (Glushen, Aivazian, Shchukin)+
21:28
+
36:50
.-4+
58:35
.+
48:49
.+2
204:39
...5407
31SPb SU 4 (Konovalov, Pchenikin, Romanychev)+
17:46
+1
33:57
+
212:06
.+1
58:51
.+
53:19
.....5413
32SPb SU 22 (Luchinin, Bashchuk, Melnikov)+
15:58
+
54:58
.+1
169:24
+
75:11
.+
106:27
.....5439
33SPb ITMO University 16 (Tribrat, Busygin, Khlytin)+
14:17
+
37:11
+1
238:05
-2+
56:24
.+
80:29
.....5445
34Budienny Military Telecom. Academy 1 (Kurenckov, Sotin, Sablin)+
11:50
+1
26:38
..+
48:36
.+
68:45
.+1
262:23
...5455
35SPb SU 15 (Vologin, Drozdov, Mochalygin)+
19:32
+
43:07
-1.+
71:58
.+
93:48
.+
238:31
...5464
36SPb ITMO University 19 (Vozleev, Burakov, Utusikov)+
39:06
+2
58:15
.+4
211:37
+
17:19
.+
92:06
....-445537
37SPb ITMO University 7 (Koveshnikov, Kubantsev, Shaposhnikov)+
6:12
+1
18:03
.-5+2
79:24
.+
74:27
.+6
281:01
...5638
38SPb SU 3 (Novikova, Oleinik, Anisimov)+
16:36
+1
10:34
.+12
297:21
+
31:11
.+
45:07
....-55659
39SPb ITMO University 6 (Gribanov, Mikhniuk, Kulazhenko)+
8:39
+1
22:54
.-4+
27:23
.+
37:34
.....4114
40SPb ITMO University 23 (Gornak, Badyaev, Zakharevich)+
12:32
+1
33:56
.-2+
26:31
.+
49:23
.....4140
41Mozhaisky Military Eng. Aerospace U 1 (Garkavenko, Ilatovskiy, Lebedev)+
23:20
+
31:51
-6.+
19:39
.+
69:58
.....4142
42SPb SU 17 (Lavrov, Evmenov, Riabkov)+
20:31
+1
42:09
.-7+
10:33
.+
54:41
.-1...4146
43Petrozavodsk SU 2 (Titov, Remeslennikov, Evstafeev)+
19:23
+
42:39
.-7+
28:35
.+
59:35
.....4148
44SPb Polytech U (Kostenko, Ovechkin, Kalugin)+
20:29
+
31:46
..+
44:12
.+
61:07
.....4156
45SPb SU 12 (Belousov, Aleksandrov, Kruchinina)+
6:45
+2
41:33
..+
20:51
.+
50:26
.....4157
46SPb ITMO University 11 (Hlyustov, Ternovoy, Labutina)+
23:49
+
48:37
.-4+
37:33
.+
59:30
.....4167
47SPb SU 13 (Varfolomeev, Ionin, Vlaev)+
16:07
+1
44:10
..+
34:05
.+
78:17
.-2...4192
48SPb ITMO University 14 (Romanenko, Ota, Chezhegov)+
11:20
+1
49:52
-1-1+
46:39
.+
68:13
.-5...4194
49SPb SU 31 (Afonina, Privalihin, Pogozhelskaya)+
20:50
+1
34:14
-3.+
57:35
.+
76:42
.-1...4207
50SPb SU 6 (Slobodkin, Ishbaev, Kovalchukov)+2
33:00
+
32:23
.-10+
42:32
.+
63:41
.....4210
51Mozhaisky Military Eng. Aerospace U 3 (Scherbakov, Borisov, Hovansky)+
26:37
+
39:19
..+
91:16
.+
55:42
.....4211
52SPb SU 18 (Batoev, Kanteev, Pravdiukov)+
49:49
+1
38:02
..+
37:00
.+
68:53
.-1..-44212
53SPb SU 24 (Oborin, Starkov, Tsarev)+
32:34
+1
53:15
.-2+1
44:26
.+
60:39
....-44229
54Petrozavodsk SU 3 (Masaeva, Klimenko, Ostakova)+
33:35
+1
27:08
..+
64:22
.+2
56:53
.....4240
55SPb SU of Econ 1 (Ermakov, Fridman, Vorobiev)+
23:30
+
62:04
.-1+1
54:01
.+
95:19
.....4254
56SPb SU 28 (Derkunskiy, Kulesh, Kravchenko)+
26:49
+
44:38
-1.+3
113:33
.+
18:07
.....4261
57Novgorod SU 1 (Lantsetov, Ivanov, Stepanov)+
55:18
+1
37:15
..+
70:53
.+
84:35
.....4266
58SPb SU of Aerospace Instr 2 (Zykov, Kropotin, Fedorov)+
19:06
+
36:17
..+1
105:08
.+
116:27
..-1..4296
59Mikhailovskaya MAA 1 (Zekunov, Popov, Spitsyn)+
24:23
+
41:32
..+1
71:45
.+2
112:19
.....4308
60Mozhaisky Military Eng. Aerospace U 2 (Archakov, Biktashev, Antonov)+
17:01
+
43:51
.-1+
139:13
.+
110:25
.....4309
61SPb SU of Arch. and Civil Eng. 2 (Evsin, Buivolov, Zgoda)+
31:51
+
56:49
..+
81:26
.+
145:16
.....4313
62SPb SU 11 (Afrikanov, Zinnatulin, Varlashov)+1
49:12
+2
60:29
.-1+
57:42
.+1
81:11
....-244327
63Baltic STU 1 (Matveev, Ivanyk, Stepanov)+
33:21
+
44:06
-1.+
63:01
.+
195:34
.....4335
64SPb SU 29 (Ivanova, Terekhov, Miroshnichenko)+2
51:28
+
73:35
..+
102:44
.+
90:46
.....4356
65Novgorod SU 2 (Kydruashov, Shlyahanov, Shaklein)+
9:36
+
22:35
..+1
54:24
.+2
221:24
..-6..4366
66SPb ITMO University 20 (Mahmoud, Ali, Abboud)+
10:09
+1
100:32
..+4
98:22
.+1
85:57
....-124413
67SPb SU of Aerospace Instr 1 (Fazilov, Zabolotny, Peshakov)+2
70:30
+
61:47
-1.+
97:56
.+
156:36
.....4424
67SPb Mining U (Muravyev, Vydrya, Bugryshev)+
44:16
+1
68:29
.-3+
141:32
.+2
111:36
.....4424
69SPb SU of Aerospace Instr 3 (Mikhailichenko, Urazov, Tischenko)+
30:09
+
61:56
..+5
230:09
.+
116:58
.....4537
70Budienny Military Telecom. Academy 2 (Lunetskaya, Matrosova, Chukhryaeva)+
27:50
+
43:48
..+3
249:41
.+
164:06
.....4543
71SPb SU 30 (Shimanskaia, Chernogorsky, Shurgin)+
19:54
+3
33:17
..+5
295:42
.+
59:19
..-1..4566
72SPb SU 26 (Shcherbina, Ponomarenko, Tsatsorin)+
66:24
+
39:35
..+3
270:17
.+1
151:58
.....4606
73Baltic STU 3 (Starovoitov, Shirokov, Bolshakov)+1
75:41
+2
160:18
..+1
235:01
.+
159:01
-5....4709
74SPb SU of Econ 4 (Filippov, Sidorov, Abdulin)+
42:08
+
71:23
..+5
291:19
.+
223:29
.....4727
75SPb Forest TU 1 (Karimov, Yazkevich, Anokhin)+3
191:26
+
128:09
..+2
247:28
.+1
99:59
.....4785
76Mozhaisky Military Eng. Aerospace U 5 (Burachek, Nesbytnov, Terekhov)+
27:24
+12
221:38
..+
215:16
.+1
131:51
....-124854
77SPb SU 34 (Gorelov, Berlina, Bukhalov)+
80:18
+2
239:00
.-1+1
226:57
.+1
269:23
-2....4894
78SPb SU of Econ 3 (Alexey, Agafonov, Protchenko)+
26:31
..-6+1
105:51
.+
63:37
.....3214
79SPb SU 32 (Aslanov, Mishurov, Kostadinov)+2
42:08
+1
45:44
..-3.+1
202:54
.....3369
80SPb Forest TU 3 (Korostin, Ivanov, Solovev)+
37:24
+2
114:59
.-1-4.+2
225:16
.....3456
81Baltic STU 2 (Aleshin, Korneev, Dubinin)+
52:13
+
247:19
..-12.+
180:22
.....3479
82SPb SU of Arch. and Civil Eng. 4 (Balankov, Shirobokova, Smolskiy)+
29:08
+1
59:51
....+7
271:27
.....3519
83Mozhaisky Military Eng. Aerospace U 6 (Nagibin, Goncharov, Kruglov)+
22:23
+6
181:23
..-5.+
231:43
.....3554
84SPb SU of Aerospace Instr 4 (Fedulov, Nikiforov, Pshegorlinskii)+
50:36
-1....+
151:44
.....2201
85Makarov SU of Maritime and Inl. Sh. 3 (Anna, Artemiev, Mihaylov)+
25:00
+2
166:00
....-1.....2231
86SPb SU of Arch. and Civil Eng. 3 (Akimenko, Zhigulin, Alaeva)+5
49:38
+
89:10
....-1.....2238
87Mozhaisky Military Eng. Aerospace U 4 (Sanzharevskiy, Mozgovoy, Kharunov)+
95:38
+1
178:55
..-2.......2293
88Mikhailovskaya MAA 2 (Nekrasov, Evseev, Boyko)+
72:41
...-3.+2
251:50
.....2363
89Makarov SU of Maritime and Inl. Sh. 2 (Fedorov, Boykov, Kolesnik)+5
97:19
+1
201:32
..-1.-4.....2418
90SPb SU of Arch. and Civil Eng. 1 (Sosnilo, Geyer, Arshakyan)+1
35:01
+5
290:01
..........2445
91Makarov SU of Maritime and Inl. Sh. 1 (Alexeev, Gudin, Erisova)+
67:48
..-6........167
92Mikhailovskaya MAA 4 (Piankov, Semin, Marchenkov)+3
77:48
.....-1.....1137
93SPb Forest TU 2 (Sergeev, Yanshina, Veretennikova)+1
204:59
.....-2.....1224
94SPb SU of Industrial Tech and Design (Dobryanskij, Mironova, Kovalenko)+5
198:59
...........1298
95SPb SU of Econ 2 (Bauer, Abramova, Bykov)+6
185:59
...-3.......1305
96SPb SU of Arch. and Civil Eng. 5 (Korotkov, Shishatskaya, Ovchinnikov)+2
278:29
.....-3-3....1318
97Mikhailovskaya MAA 3 (Ahmedov, Temnov, Shemyakin)+10
167:54
-2.-2-1.......1367
Total runs161159831951601113233902710244
Accepted978724237838572413013
Rejected6472591728284726661410231
First Accept3:435:1733:1750:278:07143:2014:12185:3066:0292:5271:06
Last Accept278:29290:01261:22297:21295:42291:54271:27274:57297:11289:04289:32