ACM ICPC 2015-2016, NEERC, Northern Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1SPb ITMO University 1 (Kovsharov, Bardashevich, Smykalov)+
7:41
+
17:38
+
70:00
+
46:26
+
32:03
+
109:46
+
161:41
+
26:57
+1
135:36
+1
45:33
+1
207:47
+
11:27
12926
2SPb State University 1 (Ershov, Pyshkin, Gordeev)+
5:43
+
12:52
+2
70:43
+
31:14
+
25:44
+
204:53
+
114:43
+
37:25
+
170:27
+
73:58
-4+
19:24
11800
3SPb State University 3 (Simonov, Logunov, Ryazanov)+
5:52
+
34:20
+
98:36
+
47:04
+1
30:02
+2
296:10
+2
156:34
+
37:36
+
239:27
+1
83:19
.+
17:51
111162
4SPb ITMO University 3 (Budin, Latyshev, Yakutov)+
8:28
+
20:36
+
74:10
+
47:14
+
29:53
+
153:04
+1
187:44
+
63:02
-3+
94:56
.+
5:40
10700
5SPb ITMO University 2 (Belonogov, Podtelkin, Zban)+
10:08
+
25:27
+
40:30
+
62:43
+
15:57
+
237:08
+1
274:55
+
46:24
-6+
107:10
.+
20:19
10856
6SPb Academic University 1 (Bogomolov, Podguzov, Smirnov)+
10:30
+
28:48
+
127:28
+
149:17
+1
35:45
+
264:44
.+
40:26
+
289:23
+
99:30
.+1
24:21
101105
7SPb State University 2 (Savchenkov, Makarov, Sayranov)+
9:57
+
24:48
+1
85:03
+
44:15
+1
41:18
+3
207:59
-3+
50:56
.+1
107:51
-9+
13:01
9700
8SPb ITMO University 4 (Kisialiou, Berinchik, Korchagin)+
6:54
+
20:47
+
92:31
+1
126:39
+1
36:58
.+4
297:26
+
26:47
.+2
65:46
.+
13:45
9841
9SPb State University 4 (Gulikov, Malinovskii, Kulikov)+
6:09
+1
56:16
+1
107:30
+1
15:11
+
27:03
+4
281:44
-3+2
89:30
-2+2
117:54
.+
19:34
9937
10SPb Academic University 7 (Moskvitin, Smirnov, Plyushchenko)+
5:47
+4
69:53
+1
174:05
+
60:09
+
23:58
.+
248:16
+
125:04
.+1
114:34
.+
13:08
9951
11Northern (Arctic) Federal University 1 (Popovich, Chesnokov, Dodin)+
7:24
+1
23:46
+
171:58
+
213:01
+
14:10
+
290:36
.+
88:04
.+
135:20
.+
19:36
9980
12SPb Academic University 4 (Rebryk, Zhidkov, Stepanov)+
6:04
+
21:26
+3
199:22
+
101:40
+
34:35
-11.+
55:11
.+
66:33
.+
10:40
8552
13SPb Academic University 6 (Zuev, Vinnichenko, Belova)+1
10:06
+1
46:59
+
254:03
+
87:22
+1
40:13
.-4+
56:03
.+
114:49
.+
18:03
8685
14SPb Academic University 2 (Chernikova, Labutin, Shcherbin)+
16:33
+1
37:29
+1
181:05
+2
77:27
+
12:32
-4.+1
151:50
.+
96:33
.+
23:07
8693
15SPb Academic University 5 (Kravchenko, Nikonov, Rozplokhas)+
18:23
+1
53:39
+
203:02
+
121:55
+1
38:15
-1.+
88:56
.+
134:41
.+
34:06
8729
16SPb ITMO University 5 (Sushencev, Ohanjanyan, Sazanovich)+
12:05
+
27:58
+
240:29
+
157:18
+1
38:09
-1-3+
68:44
.+
181:17
.+
18:11
8761
17SPb ITMO University 7 (Turaev, Kostlivtsev, Burakov)+1
10:18
+2
43:38
+1
280:15
+
158:05
+
22:49
.-5+
101:10
.+1
78:25
.+
7:52
8799
18SPb Academic University 8 (Sofronova, Olhovskiy, Tonkih)+
8:32
+
42:25
+1
252:46
+
138:51
+
25:31
..+
82:46
.+1
195:19
.+
35:36
8817
19SPb Academic University 3 (Bugakova, Kravchenko, Tretyakova)+
7:39
+1
36:48
+
221:36
+1
262:23
+
57:20
..+
42:56
.+
182:37
.+
21:47
8868
20SPb ITMO University 13 (Yaglamunov, Romanova, Smorodin)+
15:19
+1
72:27
+2
60:25
+3
174:00
+3
51:35
-7.+
90:55
.+2
224:39
.+
34:27
8940
21Petrozavodsk State University 1 (Ermishin, Starkov, Pyatin)+1
14:10
+
49:02
+2
155:45
+
292:14
+1
42:45
.-1+
131:46
.+
167:47
.+
23:33
8953
22SPb Academic University 10 (Pilyugin, Mordberg, Geller)+
11:11
+
32:57
+
201:45
+
187:56
+
45:08
-1.+1
102:50
.+3
278:19
.+
20:27
8956
23SPb ITMO University 8 (Zamyatin, Filippov, Peresadin)+
5:26
+
30:13
-2+
140:52
+
45:07
.-2+
56:24
.+
78:42
.+
10:10
7364
24Petrozavodsk State University 2 (Ermolin, Titov, Alkin)+
6:46
+
30:30
+
111:34
.+2
66:48
-3.+1
95:11
.+
157:41
-2+
48:52
7573
25SPb State Polytechnic University 1 (Svitkin, Vinokhodov, Tretiakov)+
10:58
+
73:28
+3
244:54
+
103:19
+
56:50
..+
123:15
.-3.+
26:47
7695
26SPb ITMO University 11 (Maltsev, Elkin, Tupikina)+
16:38
+2
51:38
+1
81:28
+1
194:38
+1
25:52
..+
167:26
.-22.+
65:20
7699
27SPb ITMO University 6 (Zabashta, Alexandrov, Kolobov)+
35:19
+
63:54
.+
126:36
+
50:51
..+
86:27
.+3
298:29
.+
69:38
7787
28SPb ITMO University 10 (Sultanov, Arkhipov, Vorobyev)+
10:28
+2
81:16
+1
108:05
.+
25:34
..+2
183:55
.+3
267:28
.+
33:16
7867
29SPb ITMO University 17 (Kongoev, Startsev, Kaberov)+
33:04
+
59:57
+3
202:30
.+1
25:52
..+
98:13
...+
45:22
6542
30SPb ITMO University 18 (Antonov, Topayev, Ryabchikov)+
10:31
+2
90:48
+1
217:00
.+
51:41
..+
148:38
...+
48:46
6624
31SPb State University 6 (Chudov, Lysov, Krasnoryadtseva)+1
23:42
+
80:39
+1
177:08
.+3
70:32
..+
137:22
.-1.+
39:46
6626
32SPb ITMO University 14 (Gilevich, Timchenko, Krasnotsvetov)+
13:44
+2
99:16
+
250:26
-2+1
45:51
..+
96:39
...+
66:47
6629
33Pskov State University 1 (Shalabod, Shantarin, Dmitriev)+
11:50
+
48:57
.-12+
34:13
..+
236:37
.+1
262:08
.+
23:56
6634
34SPb ITMO University 12 (Novik, Lebedev, Kupriyanov)+
12:40
+
83:22
+2
264:33
.+2
65:01
..+2
138:05
...+
35:40
6717
35SPb State University 5 (Pyankov, Plotkin, Gorislavskiy)+3
50:47
+
105:38
+1
241:05
-1+
94:07
..+
133:46
...+
41:10
6744
36SPb ITMO University 15 (Ignashov, Strashkov, Savelyev)+
12:23
+
194:46
+
113:08
.+
152:42
..+
246:09
...+
40:06
6757
37Northern (Arctic) Federal University 2 (Guriev, Urusovskiy, Rudniy)+1
24:26
+2
132:45
+2
260:46
.+1
93:58
..+
186:45
...+
50:14
6865
38Petrozavodsk State University 3 (Dubinin, Golovachuk, Kukushkin)+
13:49
+
25:50
+3
288:45
.+6
209:22
..+
221:26
...+
57:22
6993
39SPb State University 9 (Antopol, Balakina, Pervakov)+
54:56
+9
223:01
+2
235:45
.+2
32:52
..+
290:31
...+
79:44
61173
40SPb State University 15 (Lagutin, Evseev, Avetyan)+
13:29
+
94:48
..+2
54:39
..+
74:17
.-3.+
27:20
5302
41SPb State University 12 (Kravchenko, Derkunskii, Dashku)+2
50:05
+
35:32
-5.+
66:31
..+
119:36
...+
81:44
5391
42SPb State Polytechnic University 3 (Egorov, Serov, Harfush)+
16:23
+
79:36
-8.+
59:47
..+3
207:49
...+
28:17
5449
43SPb ITMO University 9 (Shkarupin, Klyamar, Trofimov)+
23:08
+1
57:41
..+1
60:20
..+
285:30
.-5.+
16:21
5481
44SPb SU of Telecommunications 1 (Tarasov, Yastrebov, Kiselev)+1
53:54
+
90:18
.-1+1
71:08
..+2
167:58
...+
50:58
5511
45SPb Academic University 9 (Vasilyev, Stepanov, Serebro)+
34:17
-7+3
186:57
-4+
20:31
..+
137:33
...+
109:03
5546
46SPb State University 7 (Miroshnichenko, Ivanova, Ninalalov)+
20:23
+1
100:22
-3-2+2
60:11
..+
237:11
...+1
80:34
5577
47SPb State University 14 (Musatian, Smirnov, Minaev)+2
21:29
+
100:30
-1-4+1
154:35
..+1
203:49
...+
41:19
5599
48SPb State University 8 (Kanteev, Pravdyukov, Chugaev)+2
31:19
+1
141:25
..+3
65:47
..+
220:16
...+
25:56
5602
49SPb Electrotechnical University 2 (Shabashov, Chumakov, Grebenuk)+
12:23
+1
149:51
+4
111:28
.+
70:53
..+
172:18
....5614
50Pskov State University 2 (Fedorov, Smirnov, Ivanova)+
38:49
+1
176:50
-1.+2
95:52
..+
215:14
...+
53:48
5637
51SPb Electrotechnical University 1 (Chulanov, Yakushkin, Skorospelov)+
49:08
+1
81:49
.-1+3
113:42
..+
284:59
...+
44:47
5651
52SPb Electrotechnical University 6 (Savinov, Filatov, Filatov)+
30:40
.+2
104:48
.+
136:55
..+
247:59
...+
174:35
5731
53Mozhaisky Military Space Academy 1 (Ilatovskiy, Aniskovich, Kulik)+3
17:25
+3
176:14
-8.+5
178:27
..+
235:15
.-10.+
36:55
5862
54Mozhaisky Military Space Academy 3 (Fomichev, Klimkina, Garkavenko)+2
40:10
+1
150:36
+2
163:52
.+7
277:35
..-1...+
94:43
5964
55Mozhaisky Military Space Academy 4 (Konyakhin, Antonov, Semchenkov)+
22:22
+
199:12
-3.+
80:38
..-1...+
46:22
4347
56Mozhaisky Military Space Academy 2 (Kravchenko, Lukin, Ovchinnikov)+1
16:33
+1
108:34
-2-3+1
118:33
......+
82:31
4384
57SPb SU of Telecommunications 4 (Diakonov, Syrman, Matveev)+1
23:23
+1
225:13
..+4
113:00
..-2...+
52:12
4533
58SPb State University 10 (Scherbakov, Chaplygina, Permyakov)+1
82:29
+
136:12
..+
146:22
......+1
196:35
4600
59SPb State University 13 (Nebogatikov, Mallabaev, Plotnikov)+
14:51
+1
223:31
-6.+4
242:50
..-2...+
34:22
4613
60SPb Electrotechnical University 4 (Smolyakov, Bachinskiy, Dvoretsky)+
48:27
.+2
242:21
.+
96:42
......+
198:11
4624
61SPb State University 16 (Shabanov, Miloserdov, Shumilov)+
26:58
-5..+
53:05
..-1...+
36:26
3115
62Makarov SU of Maritime and Inland Shipping (Vasetsky, Loginov, Lukushin)+4
58:36
-27..+
77:26
......+
29:48
3244
63SPb State University 11 (Polezhaev, Belousov, Egorov)+1
39:15
-1-3.+3
119:07
......+
112:49
3350
64Military Academy of Communications 2 (Morozov, Starostin, Melekhin)+
77:15
...+
139:44
......+2
96:35
3352
65SPb Baltic State Technical University 3 (Stepanov, Matveev, Babich)+
20:40
...+2
199:12
......+
142:36
3401
66SPb Electrotechnical University 3 (Babinov, Kuzmin, Mikhal)+2
72:21
-2-3.+2
144:16
......+
125:46
3421
67Military Academy of Communications 1 (Sharov, Kornienko, Levkin)+
20:28
+
288:59
..-8......+
184:50
3492
68SPb SI of Technology 1 (Ekzaryan, Gricenko, Belkovsky)+2
64:58
...+2
164:21
......+
227:40
3535
69SPb SU of Telecommunications 2 (Karavaev, Tetka, Gerkulesov)+1
48:20
-5+3
236:25
.-16......+
189:49
3553
70SPb State Polytechnic University 2 (Ekimovsky, Kapralov, Dashkov)+2
159:16
-2..+4
213:39
......+
191:24
3683
71SPb SU of Telecommunications 3 (Dudakov, Mardanov, Shustov)+
28:41
.-6.-2......+
48:07
276
72Mozhaisky Military Space Academy 5 (Kozhevnikov, Borisov, Hovanskiy)+1
71:01
.-2.-2......+
80:11
2171
73SPb SU of Architecture and Civil Engineering 1 (Zgoda, Buivolov, Pyzhov)+1
168:27
...-5......+
79:59
2267
74SPb Baltic State Technical University 2 (Penzin, Pavlenko, Kabanets)+1
24:38
.-6.-2......+
241:49
2285
75SPb State Polytechnic University 5 (Konyukh, Ignatenko, Mayorov)+2
148:28
.-5.-8......+
106:44
2294
76SPb State Polytechnic University 4 (Ivanov, Svintsov, Chirkov)+
44:57
.-6.-8.....-1+1
242:35
2306
77SPb Baltic State Technical University 1 (Gabidullin, Davydenko, Elokhin)+
22:39
.-3.-4......+
297:29
2319
78SPb SU of Telecommunications 5 (Kozlov, Michail, Goncharov)+1
61:16
...-3......+3
185:33
2326
79SPb SI of Technology 3 (Danilko, Sitdykova, Boger)+
203:07
...-2......+
161:03
2364
80SPb U of Humanities and Social Sciences (Aleksenko, Plotnikov, Yashenko)+1
73:53
.-1.-2......+1
259:04
2372
81Mikhailovskaya Military Artillery Academy 1 (Shovkin, Klimenko, Budukin)+5
167:09
.-4........+
283:56
2550
82SPb SI of Technology 2 (Matyunin, Kamaev, Zeldes)+
20:15
...-13.......120
83SPb SU of Trade and Economics (Chernyy, Lassal, Yussa)+
62:20
...........162
84SPb SU of Architecture and Civil Engineering 2 (Zadumkin, Tushin, Kamenev)-6...-2......+1
157:49
1177
85SPb Baltic State Technical University 4 (Sayapin, Kovalev, Somov)+4
195:17
.-7.-4.......1275
86Mikhailovskaya Military Artillery Academy 3 (Babenkov, Timofeev, Yakimanskiy)+1
267:46
...........1287
87SPb Electrotechnical University 5 (Golubev, Khramtsov, Khodos)+6
185:13
.-6.-1.......1305
88SPb Forest Technical Academy (Dumov, Dmitrienko, Aleksandrov)+9
275:10
..........-51455
89Kuznetsov Naval Academy (Gorbunov, Ahmetov, Ivanov)-12...........00
89SPb SU of Economics 1 (Ivanova, Pliner, Gadalova)-10...-3.......00
89SPb SU of Economics 2 (Karabaza, Sinko, Mikhailovsky)-5.-3.-2.......00
89Mikhailovskaya Military Artillery Academy 2 (Zaharov, Tatjanin, Baranov)-10..........-100
Total runs221153193652364736761710119102
Accepted89584326689753427181
Rejected132951503916838292313741821
First Accept5:2612:5240:3015:1112:32109:46114:4326:47135:3645:33207:475:40
Last Accept275:10288:59299:02292:14277:35296:10297:26290:31289:23298:29207:47297:29