ACM ICPC 2014-2015, NEERC, Northern Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time
1SPb ITMO University 1 (Korotkevich, Vasilyev, Minaiev)+
2:13
+
25:49
+
214:15
+
13:58
+4
277:16
+3
142:58
+
8:30
+
77:20
+
49:25
+
34:14
+
21:38
111002
2SPb State University 2 (Voronetskiy, Krachun, Kuzmina)+
18:32
+
39:31
+
227:09
+
9:41
.-6+
25:13
+
200:36
+
118:04
+
68:08
+1
112:47
9836
3SPb ITMO University 3 (Podtelkin, Zban, Belonogov)+
12:23
+
22:11
.+
45:06
.+
276:08
+
38:51
+2
191:36
+
89:32
+
56:53
+
149:52
9918
4SPb State University 5 (Simonov, Sayfutdinov, Gordeev)+
8:03
+1
66:35
-3+
44:13
.+1
187:57
+1
16:19
+
223:14
+
158:16
+2
40:15
+1
102:23
9964
5SPb State University 1 (Andreev, Sokolov, Pyshkin)+
7:21
+
43:40
.+
15:10
.+
256:32
+
30:01
+1
113:41
+
154:06
+
50:20
+4
203:56
9971
6SPb State University 3 (Avdyukhin, Savchenkov, Malinovskii)+
6:59
+1
72:47
.+
26:12
.+5
299:45
+
19:40
+3
295:31
+1
100:12
+
80:57
+
199:51
91296
7SPb ITMO University 2 (Yakutov, Filippov, Bardashevich)+
5:28
+1
32:07
.+
40:21
.-3+1
18:43
+
159:37
+
111:27
+
92:04
+
69:34
8566
8SPb Academic University 2 (Stepanov, Smirnov, Podguzov)+
7:22
+
26:21
.+
30:54
.-2+
11:34
+
223:12
+1
108:27
+1
86:56
+1
144:52
8695
9SPb Academic University 1 (Sluzhaev, Akimov, Karpov)+
8:00
+
50:25
.+
27:30
.-5+
23:07
+
192:17
+1
168:42
+1
103:24
+
109:55
8720
10SPb ITMO University 4 (Kucherenko, Garder, Kovsharov)+
8:00
+1
124:46
.+
17:37
..+
23:29
+
212:39
+
81:26
+3
142:30
+3
205:40
8952
11SPb Academic University 5 (Lapshin, Chernikova, Nikonov)+
14:57
+2
88:17
.+1
34:29
..+
46:18
+
207:22
+1
123:19
+1
246:11
+
140:50
8998
12SPb State University 6 (Logunov, Gulikov, Ryazanov)+
9:47
+
52:45
.+
35:49
.-6+
26:22
+1
272:37
+1
211:23
+6
154:59
+1
150:28
81089
13Northern (Arctic) Federal University 1 (Rodionova, Popovich, Chesnokov)+
6:28
+
48:31
.+
27:31
..+
16:49
+
296:22
+
191:43
+5
228:20
+1
205:10
81137
14SPb State University 4 (Ershov, Mamaev, Kholmogorov)+1
10:05
+2
167:55
.+6
174:12
..+1
47:53
+10
298:36
+
257:25
+
156:20
+1
232:54
81761
15SPb Academic University 6 (Malova, Kolganov, Moskvitin)+
16:06
+1
48:05
.+1
72:31
..+
30:08
+
266:44
+
101:34
+
122:28
.7695
16SPb ITMO University 6 (Itegulov, Latyshev, Tomp)+
9:11
+1
70:37
.+
35:32
..+
19:39
+2
271:52
+
75:00
-5+1
241:38
7800
17SPb Academic University 7 (Labutin, Kravchenko, Liferenko)+1
19:45
+2
80:20
.+
98:36
..+
12:38
.+
229:44
+2
151:02
+2
288:03
71017
18SPb State University 10 (Plotkin, Pyankov, Gorislavskiy)+
9:45
+
186:36
.+2
248:41
..+
30:46
.+
293:57
+1
237:30
+1
156:42
71239
19SPb ITMO University 8 (Sazanovich, Ohanjanyan, Sushencev)+
8:58
+
62:46
.+
40:56
..+
22:58
-11+2
226:33
+
98:52
.6496
20Petrozavodsk State University 1 (Krasnov, Starkov, Ermishin)+
12:28
+2
75:01
.+
34:04
..+
21:54
-4+
194:54
+1
136:49
.6532
21SPb ITMO University 22 (Gizatullin, Shovkoplyas, Muratov)+
9:21
+
70:31
.+
114:41
..+1
38:36
.+
167:18
+1
99:40
-36537
22Pskov State University 1 (Shantarin, Kovalenko, Shalabod)+1
13:59
+
58:51
.+
27:02
.-10+
34:30
.+
211:02
+3
121:38
-16544
23SPb ITMO University 21 (Alexandrov, Tkachenko, Melnik)+
19:20
+
66:20
.+
49:10
..+
25:08
-2+2
242:48
+4
140:16
.6661
24SPb Academic University 4 (Galeev, Markelov, Rebryk)+
7:43
+1
94:18
.+
57:01
.-1+
23:50
.+1
285:24
+1
160:25
-66686
25SPb ITMO University 11 (Zabashta, Grachev, Kolobov)+
12:30
+
62:36
.+3
175:38
..+
26:18
.+
288:35
+3
210:29
.6893
26Petrozavodsk State University 3 (Alkin, Ermolin, Komlev)+
10:39
+6
180:42
.+3
58:57
..+
19:40
.+1
206:26
+
227:07
-16900
27SPb State Polytechnic University 6 (Geller, Mordberg, Svitkin)+
10:45
+
78:07
.+
45:35
..+1
26:18
.+1
276:59
+12
290:16
.61005
28SPb State University 7 (Vlasova, Zinovyeva, Filimokhina)+1
30:17
+1
96:59
.+1
244:29
..+
22:32
.+2
299:39
+2
200:33
.61031
29SPb ITMO University 5 (Semenov, Voit, Gorokhov)+
6:38
+3
84:34
.-2..+
24:25
.+1
135:54
+
156:12
.5485
30Petrozavodsk State University 2 (Shapovalov, Golovachuk, Kukushkin)+
8:15
+5
153:23
.+1
50:34
..+
22:40
.+
234:47
-7.5587
31SPb State University 9 (Kruykov, Artsyman, Ananchenko)+
17:09
+1
81:02
.+1
188:29
..+
49:57
..+1
231:27
.5626
32SPb ITMO University 7 (Bolotin, Klyamar, Listvin)+
19:39
+3
116:29
.+
166:33
..+
30:46
.+1
289:55
-5.5700
33SPb State University 12 (Lyalinov, Batoev, Kolobov)+
13:01
+1
140:06
.+1
192:47
..+
43:42
..+
282:08
.5710
34SPb ITMO University 10 (Qurbonzoda, Nozhkin, Rakhmonov)+
11:24
+1
70:48
.+3
280:57
..+
39:50
...+
264:48
5744
35SPb ITMO University 9 (Maltsev, Salimov, Pavlov)+
8:42
+4
105:03
.+2
119:34
..+1
26:19
.-11+5
295:44
.5793
36SPb Academic University 3 (Bugakova, Kravchenko, Tretyakova)+1
27:49
+
101:45
.+3
274:48
..+
45:12
..+7
295:34
.5962
37SPb ITMO University 15 (Alferova, Krasnotsvetov, Sabirzyanov)+
9:48
-11.+3
168:26
..+
23:18
..+
224:06
.4484
38SPb SU of Telecommunications 1 (Tarasov, Yastrebov, Kiselev)+
19:41
+3
162:04
.+1
198:01
..+
36:36
....4495
39SPb State University 13 (Kuchkarov, Kazakov, Malykh)+2
30:28
+3
104:07
.-3.-1+1
42:51
..+3
181:46
.4537
40Northern (Arctic) Federal University 2 (Pestov, Guriev, Rudniy)+
17:26
+4
202:05
.-1..+1
37:55
..+1
261:08
.4637
41SPb Electrotechnical University 5 (Shkliar, Chayka, Ploskov)+
23:09
+7
261:13
.+3
129:12
..+
34:12
....4647
42SPb Electrotechnical University 1 (Egorov, Skorospelov, Pochanin)+
22:18
+7
296:33
.+2
267:20
.-1+1
50:44
....4835
43SPb ITMO University 13 (Novik, Vostokov, Katcman)+1
12:01
+7
129:37
.+24
289:45
..+
21:51
..-5.41091
44SPb State University 8 (Yuryev, Bezguzikov, Vyuginov)+
8:13
+2
106:20
.-2..+
26:15
..-8.3180
45SPb Mining Institute (Dzhemilev, Mizinov, Filianin)+
21:35
+
209:27
.-5..+
38:21
....3268
46Pskov State University 2 (Stepanov, Dmitriev, Smirnov)+2
34:53
+
153:14
.-1..+1
53:05
....3300
47SPb ITMO University 16 (Gamezo, Mudry, Timchenko)+
10:15
-7.+4
177:06
..+1
30:48
....3317
48Mozhaisky Military Space Academy 1 (Aniskovich, Kravchenko, Lukin)+
18:20
+7
172:39
.-11..+
24:36
....3354
49SPb State Polytechnic University 8 (Fedyanin, Yurkin, Harfush)+1
22:32
-2.+4
187:30
..+1
36:59
...-13365
50SPb SU of Telecommunications 3 (Sholokhov, Veselov, Orlov)+1
44:22
+5
171:07
...-1+1
59:48
....3414
51SPb State Polytechnic University 10 (Glinskikh, Shustrova, Chistiakova)+2
34:47
-6.+6
263:49
..+
14:57
....3471
52SPb State Polytechnic University 7 (Kapralov, Serov, Egorov)+
21:54
-5.-1..+
41:34
..+6
299:49
.3481
53SPb Electrotechnical University 2 (Ivanov, Melnikov, Kaluznii)+1
107:25
-5.+3
175:04
..+1
144:32
....3526
54SPb State University 11 (Efremov, Komarov, Shigarov)+1
17:30
+9
285:27
.-5..+
34:50
....3536
55SPb State Polytechnic University 1 (Safonov, Iakuba, Trofimiuk)+5
133:37
+9
232:04
.-17..+
109:11
....3754
56Mozhaisky Military Space Academy 2 (Kulik, Andreeva, Ovchinnikov)+1
67:43
..+15
290:25
..+
81:31
....3758
57SPb ITMO University 12 (Maevskiy, Startsev, Lebedev)+
17:07
-2....+
42:34
....259
58SPb SU of Telecommunications 4 (Matveev, Diakonov, Syrman)+
25:01
-8.-2..+
48:33
....273
59SPb State Polytechnic University 2 (Stepanov, Martyusheva, Abdullin)+
36:40
-17.-3..+
48:59
....284
60SPb ITMO University 14 (Zhilinskiy, Gucol, Degtyarenko)+1
35:20
-7.-2.-2+
45:09
..-3.2100
61SPb Electrotechnical University 4 (Shefer, Turov, Bimbetov)+
27:59
-3....+1
56:55
....2103
62Novgorod State University (Bogdanov, Kadriev, Shiyan)+
41:19
-2....+
63:33
..-1.2104
63SPb ITMO University 17 (Yurtaev, Voronina, Telyamishev)+
14:24
-15.-2..+2
52:00
....2106
64Mozhaisky Military Space Academy 3 (Bysev, Klimkina, Kulikov)+1
29:23
-1....+1
73:48
....2142
65SPb SU of Telecommunications 2 (Karavaev, Tetka, Kuleshov)+
45:44
..-9.-1+2
58:36
....2143
66SPb SI of Technology 4 (Sokolov, Dobagova, Shipitcin)+1
63:58
-5.-2.-4+1
47:55
....2150
67SPb SU of Architecture and Civil Engineering (Zgoda, Uchitel, Lebedeva)+
30:49
..-3..+
123:47
....2153
68SPb State Polytechnic University 4 (Petrov, Vorobyov, Marshev)+
53:53
....-1+1
89:51
....2162
69SPb ITMO University 18 (Kongoev, Yakushev, Kaberov)+
47:46
.....+3
69:59
....2176
70SPb State Polytechnic University 3 (Goremykina, Smirnov, Zhemelev)+
161:28
..-5..+
25:59
....2186
71SPb State Polytechnic University 5 (Tuzov, Glazkov, Golovin)+
15:58
-1.-1..+3
113:47
..-7.2188
72Mozhaisky Military Space Academy 4 (Solov'ev, Soshnikov, Konyakhin)+3
51:32
-3....+
81:51
..-1.2192
73Military Academy of Communications (Sharov, Makhnach, Kornienko)+
26:34
..-3.-3+
182:44
....2208
74SPb SU of Economics 1 (Buchkova, Demyanov, Maksimenkov)+1
54:29
..-4..+1
119:08
....2213
75Russian State Hydrometeorological University 1 (Chugaev, Basov, Popov)+
50:04
..-6..+3
125:10
....2235
76SPb SI of Technology 3 (Gricenko, Ekzaryan, Novruzov)+1
47:45
..-1.-6+3
114:40
....2241
77SPb Electrotechnical University 3 (Cherepkova, Kazachkova, Bakaev)+2
59:10
..-7.-2+
146:32
....2245
78Makarov SU of Maritime and Inland Shipping (Petrov, Vasetsky, Lukushin)+4
40:22
..-10..+3
100:51
....2280
79SPb Baltic State Technical University 1 (Davydenko, Gabidullin, Kovalev)+
18:38
-1....+3
209:43
....2287
80SPb State Polytechnic University 9 (Chirkov, Svintsov, Ivanov)+1
150:14
..-6.-3+2
100:03
....2310
81SPb SI of Technology 2 (Koval, Boger, Shehvatov)+4
80:54
.....+2
126:14
....2326
82Petersburg State Transport University (Sobolevskiy, Samartsev, Chursin)+1
170:43
....-3+
196:50
....2386
83SPb Baltic State Technical University 2 (Penzin, Kabanets, Tsyganov)+4
90:02
..-9.-4+6
144:10
....2434
84SPb SU of Economics 2 (Goremykina, Rasskazov, Saltykov)+2
56:20
.....+5
271:20
....2467
85SPb AU of Management and Economics (Kurilovich, Vashhilo, Shkurko)...........00
85SPb SU of Trade and Economics (Smirnov, Chernyi, Khalileev)...........00
85Institute of Intelligent Systems and Technologies (Kirillov, Dobrenkiy, )...........00
85Russian State Hydrometeorological University 2 (Agafonikov, Rumyantseva, Ponamarev)...-3.......00
85SPb SI of Technology 1 (Sitdykova, Noskova, Shekurova)-3..........00
Total runs1432585270679144545915449
Accepted8549245158416313618
Rejected58209322557460382811831
First Accept2:1322:11214:159:41277:16142:588:3077:2049:2534:1421:38
Last Accept170:43296:33227:09290:25277:16299:45271:20298:36299:39299:49288:03