ACM ICPC 2011-2012, NEERC, Northern Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time
1SPb NRU ITMO 1 (Kapun, Kever, Nigmatullin)+
6:28
+1
24:51
+
61:09
+
13:44
+
253:58
+
23:11
+1
130:56
+
51:11
+1
110:09
+
67:05
+2
169:21
111007
2SPb SU 1 (Andreev, Boykiy, Fondaratov)+
5:49
+
37:44
+
124:07
+
50:46
.+
34:58
+
137:54
+
30:02
+
68:24
+1
179:33
+2
229:37
10953
3SPb NRU ITMO 2 (Komarov, Mayorov, Melnikov)+
7:51
+1
34:25
+1
199:39
+
26:11
.+
30:25
+1
71:56
+6
169:44
+1
158:15
+
115:29
-1291009
4SPb AU RAS 1 (Gladkikh, Krasko, Lazarev)+
4:37
+1
26:22
+
199:08
+
33:11
.+
38:35
+
250:22
+
151:03
+3
150:01
+
86:49
.91017
5SPb AU RAS 2 (Davydow, Oparin, Timofeev)+
6:49
+
51:06
+
198:27
+
18:02
.+
30:04
+
222:02
+4
114:26
+
161:47
+1
176:34
.91076
6SPb SU 3 (Avdyukhin, Malkovsky, Mukoseeva)+
5:09
+
50:35
+
235:05
+
32:20
.+
42:00
+3
191:51
+
163:58
+2
214:56
+
97:13
-191129
7SPb NRU ITMO 4 (Demianiuk, Ermilov, Vasilyev)+
7:57
+1
30:16
+3
202:48
+1
40:56
.+
25:14
+2
271:47
+1
92:06
+
258:26
+
109:54
.91194
8Petrozavodsk SU 3 (Filev, Ioffe, Shapovalov)+1
6:52
+1
46:23
+
201:34
+1
82:59
.+
16:57
+1
264:54
+
114:26
+
239:25
+
159:06
.91207
9Petrozavodsk SU 1 (Basunkov, Fedulin, Filippov)+
6:02
+
29:07
+
89:30
+1
46:46
.+
14:27
+
295:50
+1
172:17
+6
252:49
+1
138:50
.91221
10SPb SU 2 (Karpov, Smykalov, Udalov)+
6:23
+
38:41
+4
206:27
+
20:20
.+
25:45
-5+
64:30
+1
158:22
+
131:30
-28748
11SPb NRU ITMO 8 (Chuprikov, Garifullin, Lagunov)+
7:30
+3
93:49
+1
216:42
+
62:52
.+
45:32
.+3
294:43
.+
212:37
.71069
12SPb NRU ITMO 6 (Garder, Kucherenko, Tkachenko)+
6:36
+4
64:50
+2
240:39
+1
60:34
.+
40:25
.+1
185:00
.+8
278:16
.71193
13SPb NRU ITMO 7 (Kovsharov, Minaev, Roskoshny)+
4:10
+3
76:30
-3+
32:57
.+1
17:19
.+
145:35
.+1
113:17
.6487
14SPb NRU ITMO 3 (Avriskin, Shevchenko, Tsyplenkov)+
19:17
+2
92:43
-4+
27:13
.+
16:17
.+
137:02
.+1
185:52
-66536
15Pskov SPI (Barsuk, Nurgaliev, Reshetnikov)+
7:55
+
44:18
+
197:21
+
56:46
.+
27:20
...+
234:49
.6565
16SPb SU 12 (Demidov, Korystov, Sayfutdinov)+
5:14
+1
40:17
+
226:12
+
58:11
.+
27:22
-1..+2
182:06
.6598
17SPb NRU ITMO 10 (Golubtsov, Krotkov, Vedernikov)+
10:16
+2
64:23
-4+
26:44
.+
31:01
.+6
201:22
.+
126:46
.6618
18SPb NRU ITMO 9 (Konoplich, Malashenkov, Pendryak)+
4:25
+
31:05
.+
56:43
.+
38:26
...+
134:21
.5263
19SPb NRU ITMO 5 (Buraya, Kholin, Melnik)+
5:08
+1
69:01
.+
41:48
.+
25:02
.-4-4+2
135:38
.5335
20Northern FU 2 (Chesnokov, Grishancov, Ushakov)+
4:26
+2
75:23
-4+
33:29
.+
22:28
...+1
163:26
.5357
21SPb NRU ITMO 13 (Morozkov, Zakirzyanov, Zaytsev)+
6:27
+1
40:39
-2+1
90:11
.+
66:04
...+
197:53
.5439
22SPb NRU ITMO 12 (Gerasimov, Malova, Podgornova)+1
7:31
+2
51:42
.+2
107:50
.+1
33:08
...+1
190:08
.5528
23SPb SU 8 (Deryugin, Golubev, Malygin)+
4:58
+3
58:37
+2
294:55
+3
99:40
.+
53:30
.....5668
24SPb SU 5 (Amosov, Baharev, Krivoshein)+
10:25
+1
96:22
-1+1
150:45
.+
127:31
...+2
244:43
.5707
25SPb NRU ITMO 11 (Abdrashitova, Alexandrov, Ilyin)+
5:29
+4
89:56
.+1
113:48
.+
69:13
...+4
297:27
.5753
26Northern FU 1 (Danilov, Kalinin, Rodionov)+
5:32
+1
59:37
.+
69:06
.+
36:54
...-5.4189
27SPb NRU ITMO 14 (Kovanikov, Krotov, Orynbaev)+
7:45
+2
88:01
.+
52:44
.+
22:11
.-2...4209
28SPb SPU (Dmitriev, Geller, Svitkin)+1
9:43
+
90:20
.+
67:45
.+
24:37
...-1.4210
29SPb SU 10 (Bashlykov, Sutarmin, Trenin)+1
14:58
+
84:28
.+
54:05
.+1
25:30
.-4...4217
30SPbSU of AI (Borisovsky, Ivanov, Ryzhov)+
6:05
+2
48:17
.+1
72:37
.+1
39:24
.....4245
31Petrozavodsk SU 2 (Drats, Gorodyskiy, Pyatin)+
10:49
+3
109:20
-1+
52:28
.+
98:11
...-1.4329
32SPb SU 11 (Dudyrev, Nikolaev, Zotov)+
16:28
+1
176:12
.+
131:25
.+
37:28
...-1.4380
33SPb ETU 2 (Egorov, Gribov, Kozlov)+
12:52
+2
134:53
-1+
159:17
.+
88:21
.....4433
34SPb SU 6 (Dmitriev, Sitnikov, Vlasov)+
10:52
+3
121:38
.+
186:29
.+1
44:04
.....4441
35SPb ETU 1 (Akimushkin, Nikolenko, Romanovskiy)+
50:32
+2
125:50
.+1
196:36
.+
67:34
...-4.4498
36SPb Mining I 2 (Aspednikov, Klimenkov, Lisovsky)+
11:18
+3
74:30
.+2
246:41
.+
88:46
.-9...4519
37SPb SU 4 (Atamanova, Atamanova, Belov)+
7:53
+3
82:38
.+2
246:11
.+
92:19
.....4527
38SPb Mining I 1 (Filjanin, Ivanchenko, Vykhodtcev)+
6:53
+5
171:20
.+2
231:37
.+
40:21
.-3...4588
39SPb Mozhaisky MSA 1 (Andrijanov, Badin, Dorohlevich)+
9:18
+4
239:07
.-8.+
27:05
.-3...3355
39SPb SU of Telecom 2 (Baryshnikov, Galitskiy, Kononov)+
11:18
-6.+1
272:35
.+
52:11
.-4...3355
41SPb Water Comm SU (Kukushkin, Kuznetsov, Pavlov)+
14:05
-8.+3
267:21
.+
39:07
...-4.3380
42Mil A of Communications 1 (Dmitriev, Sidorov, Sokolov)+1
11:45
+7
141:53
.-2.+
138:42
.-1...3450
43Novgorod SU 1 (Alekseev, Kanaryov, Rogina)+
11:57
+9
246:11
.-2.+3
84:39
.-1...3581
44SPb Mozhaisky MSA 6 (Kiselev, Stasuyk, Zholudev)+
15:50
+10
225:18
.-5.+1
138:32
.....3598
45SPb Mozhaisky MSA 5 (Kachalov, Marchenko, Matyunin)+1
16:16
+8
297:09
.-2.+3
177:57
.....3730
46SPb SU 9 (Ananyev, Gudulin, Zhigunov)+
9:03
-9.-2.+
36:48
.-5...245
47SPb SU 7 (Gudiev, Samofalov, Shuvalov)+
8:39
-12.-2.+
40:36
.....248
48SPb Eng Econ SU 1 (Miniaev, Saidov, Zinnatullin)+
13:14
-16.-4.+
41:39
.....254
49SPb Mozhaisky MSA 2 (Ovchinnikova, Pavlov, Yakovlev)+
12:37
-11.-1.+
59:45
.-6...271
50SPb Eng Econ SU 2 (Baranov, Bezhan, Voronov)+
14:00
-1...+
58:32
.-3...272
51SPb SU of Telecom 3 (Orlov, Sholokhov, Veselov)+
19:59
-6.-4.+
54:57
.....273
52Mikhailovskaya Mil Artillery A 2 (Batuev, Dudnik, Misakyan)+
19:07
-1...+
57:06
...-15.276
53SPb Mozhaisky MSA 4 (Kuzakov, Malahov, Utkin)+
12:05
-7...+1
69:02
.-2...2101
54SPb Mozhaisky MSA 3 (Eremeev, Firsov, Straghkov)+2
17:04
-15.-4.+
48:25
.....2105
55Naval I of Radio El (Novosenkov, Shigin, Timoshenko)+
14:31
....+
92:52
.-3...2106
56SPb SU of Telecom 1 (Alexandrov, Nikonov, Shalin)+1
17:24
-3...+
82:02
.-1.-1.2119
57Mikhailovskaya Mil Artillery A 1 (Nesterov, Popov, Tkachuk)+1
31:54
-10...+
82:33
.....2133
58Navy Eng I (Rzhavitin, Sergeev, Sinev)+1
15:12
-4.-3.+1
83:17
.....2138
59Russian S Hidromet U (Chugaev, Gevorkyan, Gomzyakov)+2
24:16
..-5.+
82:23
.....2146
60Novgorod SU 2 (Dmitriev, Kireev, Kononov)+
8:12
-5...+1
136:57
.-8...2164
61SPb I of Tech (Trophimov, Tsvetkov, Zabrodin)+
16:35
-9...+
188:37
.....2204
62Novgorod SU 3 (Aidieva, Hudyakov, Kadriev)+
16:18
-6.-1.+3
131:01
.....2207
63SPb Forest TA (Belanov, Nesterov, Romanova)+
16:54
-3...+2
165:36
.....2221
64SPb SU of Arch (Guschina, Malov, Zhirnova)+
28:48
-4.-3.+2
239:32
.....2307
65Mil A of Communications 2 (Alekseev, Bogolepov, Pomorcev)+1
33:28
....+3
272:52
.....2385
66SPb Herzen SPedU (Pospelov, Shevelyov, Tagunov)+6
278:42
-10...+
167:06
.-1.-1.2565
67SPb Mil I of Domestic Forces (Eremenko, Teremets, Zaika)...........00
Total runs88288511121912399288427
Accepted6743174016691510252
Rejected2124534720251484185925
First Accept4:1024:5161:0913:44253:5814:2771:5630:0268:2467:05169:21
Last Accept278:42297:09295:22272:35253:58272:52295:50294:43258:26297:27229:37