ACM ICPC 2010-2011, NEERC, Northern Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time
1SPb IFMO 1 (Kapun, Melnikov, Isenbaev)+
7:49
-21+
93:06
+
14:48
+
10:37
+
25:19
+
76:33
+
55:23
+
121:29
+2
133:08
+
34:17
10608
2SPb IFMO 2 (Akhi, Bannykh, Poromov)+
32:07
-10+2
135:20
+
24:34
+
10:53
+1
55:03
+1
181:31
+
87:40
+
117:12
+2
192:51
+
21:01
10974
3SPb SU 1 (Fondaratov, Smirnov, Levin)+
25:57
-10+
226:41
+
7:43
+
11:01
+
53:08
+
249:08
+
60:57
+
166:36
+
198:53
+
79:21
101074
4SPb SU 7 (Belous, Nenashev, Sokolov)+
30:51
.+
192:56
+
14:59
+
7:15
+1
99:33
+4
166:52
+
104:56
+
243:12
.+1
66:48
91041
5SPb IFMO 3 (Nigmatullin, Mayorov, Komarov)+
26:04
.+1
259:16
+
14:54
+
8:53
+2
136:02
-19+
93:07
+1
181:21
+7
267:25
+
48:48
91252
6SPb SU 2 (Samojlov, Gladkikh, Udalov)+
76:18
..+1
18:27
+
6:58
+
158:38
+1
220:01
+
140:29
+3
234:16
-6+
98:27
81050
7SPb SU 6 (Medyanikov, Svidersky, Pologova)+
35:44
.+
231:00
+
12:47
+
17:22
+3
242:37
.+
105:05
+1
216:16
.+1
109:42
81067
8Acad Phys Tech U (Oparin, Podkhalyuzin, Timofeev)+
49:25
.+2
137:14
+2
29:57
+
8:19
+1
203:09
.+1
98:04
+1
299:39
.+1
131:05
81114
9SPb SU 5 (Boykiy, Ardinartsev, Volkov)+
22:38
.+1
71:08
+
14:29
+
9:09
+
188:28
.+
104:03
-8.+1
108:13
7556
10SPb SU 4 (Karpov, Malkovsky, Avdyukhin)+
43:52
.+1
197:31
+2
31:35
+1
32:02
+1
160:40
.+
135:49
.-8+
73:48
7771
11SPb IFMO 5 (Alexandrov, Sergushichev, Kazakov)+
40:15
.-3+1
32:56
+
7:22
+1
232:06
.+
129:10
+1
116:23
-5+2
135:35
7791
12Petrozavodsk SU 4 (Ioffe, Filev, Sedov)+
113:16
.+1
239:56
+
30:34
+
12:17
+1
261:10
.+
95:07
..+
78:44
7868
13SPb IFMO 4 (Demianiuk, Aksenov, Krotkov)+
48:38
.+3
273:37
+
22:01
+1
13:03
.-20+
106:12
+3
237:50
.+
71:16
7910
14Petrozavodsk SU 2 (Fedulin, Basunkov, Filippov)+3
139:26
.-3+
22:17
+
11:24
+1
203:39
.+
91:08
+2
268:44
.+1
67:55
7941
15SPb SPU 3 (Melnikov, Kravchuk, Sobolev)+
75:11
.+1
152:45
+
47:52
+
32:03
+3
282:44
.+1
168:16
..+
246:47
71102
16SPb IFMO 7 (Medvedev, Ofitserov, Geraschenko)+
39:24
.-4+
24:30
+
14:37
+
167:53
.+
145:02
-7.+
116:08
6505
17SPb SU 3 (Bulychev, Zvonarev, Andreev)+1
28:51
..+
11:22
+
13:56
+
85:05
+7
269:25
-5..+
55:43
6621
18Petrozavodsk SU 1 (Senichev, Bezdelnikov, Myavrya)+
46:52
..+
28:05
+
11:49
-2.+
159:39
+2
267:15
.+
107:23
6658
19SPb SU 10 (Timofeev, Samofalov, Myasnikov)+
42:56
..+1
33:49
+
7:09
+3
265:11
.+
152:58
-7.+1
109:01
6708
20Pskov SPI 1 (Barsuk, Reshetnikov, Nurgaliev)+1
44:28
..+
40:47
+
29:33
+
278:29
.+
174:06
-1.+
128:57
6713
21SPb IFMO 6 (Rybak, Vasiliev, Tsyplenkov)+
35:55
.-1+1
22:49
+
10:01
-3.+
133:55
-2.+1
94:34
5334
22SPb IFMO 8 (Rost, Livarskiy, Shevchenko)+
46:19
.-1+
17:55
+
23:55
..+
198:25
..+
104:12
5388
23SPb SU 9 (Cherkashin, Trosinenko, Smirnov)+
30:09
.-1+1
33:10
+
10:58
-7.+1
234:04
..+
127:14
5474
24SPb SU 13 (Fedotovsky, Stafichuk, Demidov)+
49:24
..+
31:45
+
16:06
-4.+1
121:04
..+1
234:05
5491
25SPb IFMO 10 (Krainov, Kolobov, Tanfiliev)+
40:17
..+
27:41
+
18:33
-6.+
228:58
..+1
193:27
5526
26SPb SU 12 (Shein, Artyushov, Grigoryev)+
131:54
..+
53:38
+
44:48
..+
203:30
+
150:56
.-15581
27SPb IFMO 11 (Podgornova, Gerasimov, Malova)+
76:20
..+
41:12
+1
31:52
..+
264:12
..+
215:58
5647
28SPb SPU 1 (Kozhevnikov, Silakov, Rutsky)+
34:47
.-3+
18:51
+
9:23
..+
205:09
+9
252:53
.-15698
29SPb ETU 1 (Chekh, Zaharov, Egorov)+3
269:17
..+
20:06
+1
53:11
..+
171:04
+
106:30
..5699
30SPb IFMO 14 (Ustinov, Minyuk, Krasko)+
25:59
.-4+
20:49
+
32:15
-5....+
79:40
4156
31Novgorod SU 1 (Klimushenkova, Pavlov, Mukhina)+
51:40
..+
22:33
+
9:23
..+
150:41
..-34232
32Pomor SU (Danilov, Kalinin, Rodionov)+1
90:07
..+
24:31
+
11:08
..+
178:49
-11.-14323
33SPbSU of AI 1 (Borisovsky, Ryzhov, Ivanov)+
72:33
..+1
36:36
+1
16:32
..+2
255:40
...4459
34SPb IFMO 12 (Demidov, Vedernikov, Filchenko)+2
78:57
.-4+1
26:46
+
10:04
..+
287:51
-5.-14461
35SPb SU 8 (Alexeyev, Cherednik, Davljatov)+
234:20
..+
35:18
+
23:00
-3.+
202:35
...4494
36SPb IFMO 15 (Lazeba, Kononov, Popov)+10
222:28
..+1
42:19
+
20:47
..+1
114:54
-5..4638
37Pskov SPI 2 (Marchenko, Khrostitsky, Egorov)-1..+3
49:47
+
16:20
..+
221:20
+3
259:06
.-54665
38SPb SU 15 (Ashikhmin, Peunova, Nazarov)+1
77:29
..+1
31:41
+
17:38
..-4...3165
39SPb SU 14 (Dmitriev, Vlasov, Sitnikov)+
83:12
..+1
103:03
+
10:23
.....-43216
40Petrozavodsk SU 3 (Shapovalov, Korotkov, Drats)...+
48:36
+
79:36
..+
140:58
...3267
41SPb IFMO 9 (Shulaev, Meynster, Dimitrova)-3-1.+
20:30
+
11:57
..+
242:12
-6.-43273
42SPb SU of Telecom 3 (Nikonov, Shalin, Abramov)+
109:32
..+2
80:41
+1
43:23
...-8..3292
43SPbSU of AI 3 (Kochin, Kochin, Zhinkin)+
195:33
..+1
85:02
+
20:21
...-2..3320
44SPb Mozhaisky MSA 2 (Ovchinnikova, Pavlov, Yakovlev)-5..+2
60:34
+
20:13
..+1
232:27
...3372
45SPb IFMO 13 (Ivanov, Kozhevnikov, Demin)+4
204:24
..+1
32:45
+2
44:53
-8.-1...3420
46SPb SU 16 (Belousova, Shuvalov, Rogal)...+
84:22
+3
57:14
..+
236:31
...3437
47SPb Mining I 2 (Ivanchenko, Filjanin, Baranov)...+
115:09
+
53:28
..+2
264:09
..-13472
48SPb Transport SU 1 (Sudarushkin, Dmitrieva, Katkov)+1
152:05
..+4
192:43
+
39:05
..-2..-33483
49SPb ETU 2 (Sorokin, Akimushkin, Romanovskiy)+
285:27
..-4+
77:53
..+
255:34
...3617
50SPb Mozhaisky MSA 1 (Eremeev, Grinenko, Sannikov)-2..+2
89:13
+5
143:21
..+
271:36
...3643
51SPb Mozhaisky MSA 3 (Dorohlevich, Andrijanov, Firsov)-1.-1+
29:52
+
46:32
......275
52SPbSU of AI 2 (Dragan, Horohorin, Shebanov)...+1
168:59
+
22:41
.....-12210
53SPb Transport SU 3 (Bochenin, Avdeev, Cherkasov)-5..+2
124:11
+1
65:32
.....-62249
54SPb Mozhaisky MSA 4 (Kamenskiy, Kopchikov, Cheplin)-10..+3
81:22
+2
72:10
......2253
55Russian S Ped U (Tagunov , Veliky, Pospelov)...+
184:18
+1
58:23
......2262
56SPbSU of AI 4 (Rodins, Churakov, Savelyev)...+1
132:22
+3
84:26
..-1...2296
57SPb Mozhaisky MSA 6 (Utkin, Kuzakov, Petelin)...+3
142:12
+3
56:23
......2318
58SPb SU of Arch (Malov, Stjazhkin, Semenov)...+5
92:38
+1
184:39
......2396
59SPb Water Comm SU (Kukushkin, Kuznetsov, Pavlov)...+6
210:49
+
80:35
......2410
60SPb SU of Telecom 1 (Zagryadskaya, Livshits, Zimin)-4..+3
68:55
+4
206:46
......2414
61Novgorod SU 2 (Kononov, Kurdoff, Mihailov).-2.+14
207:23
+3
49:29
......2596
62SPb Mining I 1 (Iudin, Lisovski, Vyhodtsev)...+12
299:36
+1
79:48
......2638
63SPb Mozhaisky MSA 5 (Fedorchenko, Matunin, Straghkov)...+16
276:45
+1
24:42
......2640
64SPb Eng Econ SU (Zinnatullin, Luparev, Voronov)...+14
298:20
+24
265:08
......21323
65SPb SU of Telecom 4 (Morin, Vereshchagin, Fedyanin)...-3+
37:20
.....-4137
66Russian S Hydromet U 1 (Gurynov, Petrov, Tomilova)....+
55:25
......155
67SPb SU of Telecom 2 (Yacenko, Baryshnikov, Galitskiy)...-8+1
36:58
......156
68Mikhailovskaya Mil Artillery A 2 (Alfimov, Dudnik, Kuzhametov)...-17+1
106:21
......1126
69Mikhailovskaya Mil Artillery A 1 (Tkachuk, Misakyan, Batuev)...-19+1
109:07
......1129
70Mikhailovskaya Mil Artillery A 3 (Popov, Postnov, Nesterov)...-9+
132:04
......1132
71Naval I of Radio El (Monastirskov, Sugay, Novosenkov)...-2+1
120:12
......1140
72SPb SPU 2...-3+
149:12
......1149
73Navy Eng I (Sergeev, Starikov, Garifyanov)...-18+1
204:25
......1224
74SPb Forest TA (Nesterov, Romanova, Belanov)...-9+5
156:02
......1256
75SPb SU of Civil Aviation (Vlasov, Pyatkova, Makarova)...-5+1
277:26
......1297
76SPb Mil I of Internal Troops 2 (Gyskov, Ponomarenko, Larin)...........00
76SPb SU of Service and Econ 1 (Tikhomirov, Stepanova, Demina)...........00
76SPb Transport SU 2 (Prigoda, Tumash, Sergeev)...........00
76Russian S Hydromet U 2 (Smolenthev, Gomzyakov, Zharikov)...-4.......00
76SPb Mil I of Internal Troops 3 (Vanushin, Rydov, Gerasimov)....-1......00
76SPb U of Hum and Soc Sci (Venediktov, Egorov, Kamalova)...........00
76SPb Mil I of Internal Troops 1 (Teremets, Eremenko, Zaika)...........00
Total runs10144492751507458651043473
Accepted4301264771864216427
Rejected58443721173565223883046
First Accept7:4971:087:436:5825:1976:3355:23106:30133:0821:01
Last Accept285:27273:37299:36277:26282:44269:25287:51299:39267:25246:47