ACM ICPC 2009-2010, NEERC, Northern Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time
1SPb IFMO 1 (Buzdalov, Isenbaev, Kapun)+
13:27
+1
18:23
+
45:33
+
20:24
+1
156:57
+3
177:39
+3
250:09
+
38:22
+
77:42
+
28:44
+
58:11
111040
2Petrozavodsk SU 3 (Denisov, Nikolaevskiy, Nikolaevskiy)+
41:18
+
9:23
+
30:21
+
19:05
+1
287:43
+1
134:05
-9+
33:04
+
73:39
+
37:45
+1
117:44
10840
3SPb IFMO 2 (Akhi, Bannykh, Poromov)+
27:06
+
13:43
+4
113:28
+
17:35
-2+1
157:16
-7+
48:47
+1
96:09
+
10:15
+
105:21
9706
4SPb SU 1 (Antipov, Levin, Smirnov)+
38:27
+
11:17
+
81:56
+
27:36
.+
98:33
-8+
46:24
+
145:36
+
23:12
+2
235:14
9744
5SPb IFMO 3 (Kever, Melnikov, Nigmatullin)+
31:21
+
36:15
+
76:06
+
19:48
.+
233:18
.+
13:33
+2
279:14
+
42:20
+1
241:54
91030
6SPb SU 2 (Serebryakov, Vorobyev, Zemlyanskiy)+1
58:43
+
28:25
+
99:13
+
31:35
-1+9
284:29
.+
75:52
+
251:04
+
20:24
+
166:55
91212
7Acad Phys Tech U 1 (Mishunin, Sokolov, Yaroslavtsev)+2
79:23
+
28:45
+
93:22
+
34:01
.-6.+
22:00
+1
138:07
+
49:13
+
152:53
8655
8SPb SU 3 (Boykiy, Fondaratov, Gladysheva)+
61:24
+
19:49
+1
95:00
+
35:13
..-6+
31:17
+
204:55
+1
50:27
+
131:54
8666
9SPb IFMO 5 (Alexandrov, Kazakov, Sergushichev)+
27:40
+
11:23
+
85:45
+
32:18
-1..+
57:13
+2
171:58
+6
60:34
+1
262:13
8885
10SPb SU 4 (Merabishvili, Samojlov, Udalov)+
97:24
+
12:17
+
85:33
+
19:44
...+
73:10
+1
242:50
+1
46:19
+4
272:45
8966
11Pomor SU 1 (Osichev, Tchurov, Zabolotskaya)+
49:21
+
24:52
+2
119:15
+
12:22
...+
39:19
-4+2
69:15
+3
176:18
7628
12Petrozavodsk SU 1 (Basunkov, Fedulin, Filippov)+
117:42
+2
49:40
+
163:05
+
26:27
...+1
93:09
+1
244:11
+
68:54
.7840
13Pskov SPI 2 (Dvoinev, Marchenko, Shvarkunov)+1
86:39
+
34:43
+
163:31
+
12:01
...+1
66:16
.+2
171:02
+
246:54
7858
14SPb IFMO 6 (Geraschenko, Medvedev, Ofitserov)+4
150:24
+1
59:15
+
239:11
+
37:56
...+1
99:47
.+
204:07
+1
292:37
71220
15SPb IFMO 11 (Bissenov, Dolgikh, Toropov)+
64:29
+
33:45
+
114:03
+
31:17
...+
37:58
-16+1
218:58
.6517
16SPb SU 12 (Burdun, Medyanikov, Svidersky)+1
75:47
+2
34:54
+1
223:38
+
32:55
...+
56:52
-5+
123:45
.6623
17SPb SPU 2 (Churinov, Mashinsky, Timofeev)+
120:24
+1
47:19
+1
219:48
+
30:42
...+
84:01
.+
169:10
-56709
18SPb SU 14 (Avdyukhin, Chistyakov, Kolobov)+1
113:48
+
24:41
+
229:14
+
61:38
-1..+2
68:10
.+1
148:30
.6723
19SPb SPU 3 (Beltukov, Kozhevnikov, Silakov)+1
23:18
+1
72:06
+
269:50
+
45:08
.-8.+
84:13
.+3
145:21
.6738
20SPb SU 5 (Karpov, Nenashev, Sokolov)+
171:10
+
56:40
+2
270:05
+
70:43
...+
98:37
.+
34:36
.6739
21SPb IFMO 4 (Aksenov, Grechko, Tsyplenkov)+1
100:49
+
15:02
+10
271:54
+
20:57
...+
49:56
.+
89:41
.6764
22Novgorod SU 1 (Khokhlovsky, Klimushenkova, Mukhina)+
94:31
+
33:30
+3
260:24
+
13:21
...+
61:22
.+1
230:26
.6771
23SPb SU 11 (Geravker, Knop, Larinskiy)+1
181:57
+
42:16
+
291:10
+
22:46
.-5.+1
88:31
.+
116:06
.6780
24SPb IFMO 14 (Ustinov, Minyuk, Krasko)+
103:14
+
16:39
+4
133:43
+3
62:43
...+
70:41
.+4
191:15
.6795
25SPb SU 6 (Cherkashin, Smirnov, Trosinenko)+
122:35
+
21:14
+2
270:54
+
27:50
...+2
196:50
.+2
89:16
.6845
26SPb SU 7 (Ermilov, Ovchinnikov, Pelekhan)+2
220:25
+
16:49
+
250:12
+
27:02
.-1.+
119:30
.+1
156:50
.6848
27Petrozavodsk SU 2 (Bezdelnikov, Myavrya, Senichev)+
86:52
+
29:41
-8+
42:03
...+
126:46
.+
111:33
.5394
28SPb SU 13 (Artyushov, Grigoryev, Malkovsky)+3
115:53
+
20:27
.+
26:55
...+
64:04
.+3
122:46
.5467
29SPb Mozhaisky MSA 1 (Bobkov, Grinenko, Mochalov)+1
180:07
+
42:35
-5+
16:19
...+
64:35
.+2
165:31
.5527
30Acad Phys Tech U 3 (Chekh, Egorova, Lapin)+
40:44
+
82:35
.+
72:28
...+
114:38
.+2
268:18
.5616
31SPb IFMO 8 (Finkelshtein, Kolganov, Smirnov)+
208:04
+4
153:20
.+
36:01
...+
67:40
.+
119:34
-35663
32SPb SU 8 (Myasnikov, Porozov, Timofeev)+1
36:59
+1
99:56
-5+1
39:09
...+
56:49
.+6
295:55
.5705
33Pskov SPI 1 (Barsuk, Khrostitsky, Reshetnikov)+2
167:03
+
26:43
+
294:31
+
111:37
...+
74:51
...5712
34SPb SU 15 (Ashikhmin, Nazarov, Peunova)+
176:16
+3
191:18
-3+
40:21
...+
110:51
.+2
278:24
.5895
35SPb SPU 1 (Kravchuk, Melnikov, Sobolev)+
290:30
+1
32:51
+3
172:59
+
78:56
...-1.+5
254:12
.51006
36SPb IFMO 7 (Demin, Ivanov, Kononov)+3
190:05
+1
65:56
.+1
60:45
.-4.+11
258:44
.+7
208:51
.51241
37SPb Transport SU 3 (Avdeev, Bochenin, Cherkasov)+
178:43
+1
37:10
.+
65:04
...+1
120:08
.-9.4440
38SPb IFMO 13 (Drozdov, Ganeev, Kasatkin)+
219:59
+2
69:21
.+
28:05
...+
111:31
.-13.4467
39SPb IFMO 9 (Belan, Kuznetsov, Sergeev)+1
219:56
+
23:49
.+
41:28
...+3
170:38
.-1.4533
40Acad Phys Tech U 2 (Ivanitsky, Kalegin, Pakudin)+1
132:00
+
91:01
-5+1
134:39
...+
169:20
.-7.4566
41SPb SU 10 (Bumakov, Evard, Vedernikova)+2
184:28
+
24:17
+1
287:48
+
44:20
...-7...4599
42SPb SU 9 (Dudka, Galashin, Lebedev)+2
74:27
+
28:39
.+1
45:31
...-7.-4.3207
43SPb Eng Econ SU 1 (Avdonin, Voronov, Zinnatullin)+1
255:05
-13.+
56:22
...+2
126:14
...3497
44SPb Transport SU 1 (Dmitrieva, Katkov, Sudarushkin)+2
270:23
-9.+
62:02
...+
136:01
...3508
45SPb SU 17 (Dmitriev, Grigoryeva, Sitnikov)+3
290:35
-4.+
57:01
...+1
129:15
...3556
46Pomor SU 2 (Danilov, Kalinin, Rodionov)+3
288:40
+4
154:03
.+1
23:27
.....-5.3625
47Novgorod SU 3 (Karetin, Kurdoff, Sukhanova)-2-4.+
91:33
...+
29:24
...2120
48Mil A of Comm 2 (Harlamov, Ilyinih, Schedrow).+
48:07
.+
116:57
-2....-5.2164
49SPb Mozhaisky MSA 3 (Badin, Korzhakov, Sannikov).+
66:01
.+1
79:46
...-10...2165
50Novgorod SU 2 (Lazaryuk, Oleynikov, Vasiliev).+
40:50
.+3
132:34
...-7...2232
51SPb SU of Telecom 2 (Edelev, Matizhonok, Timchenko).+3
124:59
.+
72:56
-1..-10...2256
52SPb Mozhaisky MSA 5 (Kamenskiy, Kopchikov, Vasilenko)-1-6.+
37:24
...+5
144:36
...2281
53SPb Mining I 1 (Kirill, Korotynski, Sheps).+1
68:31
.+
200:07
...-3.-5.2288
54SPb Mining I 2 (Iudin, Lisovski, Vyhodtsev).+
69:47
.+1
223:06
...-5.-1.2312
55SPbSU of AI 4 (Borisovsky, Ivanov, Ryzhov)-4+2
171:20
.+1
116:53
-2......2347
56SPb IFMO 12 (Filchenko, Rost, Shevchenko)-3+5
220:23
.+
31:15
-2-1...-2.2351
57SPb Mozhaisky MSA 2 (Cheplin, Novikov, Pavlov).+9
188:59
.+
70:35
.......2438
58SPbSU of AI 1 (Djadjura, Ivanov, Savelyev)-1-7-1+
50:21
...-3...150
59SPb Forest TA 1 (Belanov, Gudan, Nesterov).-1.+
52:00
.......152
60Mikhailovskaya MAA 4 (Dudnik, Emeliantsev, Kuzhametov).-4.+
53:13
.......153
61SPb SU 16 (Fedotovsky, Sergeev, Zubarevich).-9.+
55:13
.......155
62SPb SU 18 (Ipatova, Musaev, Ptakhina).+
87:50
.-2.......187
63SPb SU of Telecom 3 (Golovanov, Litvinenko, Zakirov).-5.+1
152:16
...-1...1172
64SPbSU of AI 3 (Dragan, Kuzmin, Semenov).-6.+1
172:43
...-1.-1.1192
65SPb SU of Telecom 1 (Taigina, Zagryadskaya, Zimin).-7.+2
206:55
.......1246
66SPb Mozhaisky MSA 4 (Amelchenkova, Ovchinnikova, Zotova)...+2
217:52
.......1257
67SPbSU of AI 2 (Danilova, Dolinin, Shebanov).-7.+3
209:18
.......1269
68Mikhailovskaya MAA 1 (Misakyan, Popov, Tkachuk).-2.-1.....-1.00
68SPb ETU 2 (Gladchenko, Kruglov, Pshenkin).-4.....-1.-3.00
68Mikhailovskaya MAA 2 (Batuev, Kuklin, Popov).-3.-5.......00
68Mikhailovskaya MAA 3 (Alfimov, Serbryakov, Shelykhin).-6.........00
68SPb Transport SU 2 (Ladygin, Lukoyanova, Prigoda).-4.-1...-1...00
68SPb ETU 1 (Egorov, Ryllo, Zaharov).-10.........00
68Mil A of Comm 1 (Dmitriev, Galyalutdinov, Kuchin).-1.......-7.00
68SPb Water Comm SU (Devyatykh, Kukushkin, Kuznetsov).-1.....-5...00
68SPb SU of Arch (Michael, Semenov, Vladislav)...........00
68SPb Mil I of Int Troops 2 (Larin, Pomomarenko, Teremets)...........00
68SPb Forest TA 2 (Aleksenko, Romanova, Soboleva)...-1.......00
68SPb Mil I of Int Troops 1 (Abramov, Eremenko, Zaika).-1.........00
68SPb Eng Econ SU 2 (Goppov, Troyanov, Zaycev)...-3.......00
68SPb SU of Telecom 4 (Isaev, Syrokhnov, Vasiliev).-7.-1.......00
Total runs97219901031649341374415234
Accepted4653296627144113513
Rejected511666137144233933311721
First Accept13:279:2330:2112:01156:5798:33250:0913:3373:3910:1558:11
Last Accept290:35220:23294:31223:06287:43284:55250:09258:44279:14295:55292:37